22.september 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Treba mať veľké túžby, z ktorých sa rodia veľké projekty, aj keď ich človek nemôže uskutočniť.

~Terézia z Avily~

12.06.2003 - (čítanosť1855 reakcie2)


Hebr 12, 1-13

      1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, 2 s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. 3 Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.
      4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. 5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom:
       „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,
      ani neklesaj, keď ťa on karhá.
      6 Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
      a šľahá každého, koho prijíma za syna.“

      7 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti. 11 Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
      12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.
12.06.2003 | Čítanosť(1944)
Hebr 12, 14-29


29.05.2007 - 07:17   Frére Roger  
» Hebr 12,1-2

Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. (Hebr 12,1-2)
Rozjímanie o Bohu Ježiša Krista nemôže viesť ku kvietizmu, pretože zaujme celého človeka. Naopak, ono núti človeka do odvážnej činnosti a vylučuje možnosť, aby ostal vlažným. Ono nás nepochybne uvádza do behu. Kto beží, všíma si cesty, ako len môže. A ten, ktorého k behu podnietil pohľad na Krista, vie, kam ide. Pri behu sa preplietajú dve požiadavky jedna s druhou a treba ich ustavične spĺňať: «Zabudnúť na to, čo máme za sebou,» na pokroky alebo ústupy... a «pozorne zamerať svoje oči na toho, ktorý ukazuje cestu našej viere». Od nášho pohľadu na neviditeľného Krista závisí každá premena našej bytosti. Táto premena môže byť nepozorovateľná; a tak je to lepšie; semeno klíči a rastie a my nevieme, ako.
Teda beh je spôsob činnosti; pre tento beh uprime svoj zrak na Boha prorokov a na Krista v očakávaní toho dňa, v ktorom Kristus sám zhliadne na nás. Len tí, čo ho stretnú, sú schopní nadmernej a milosrdnej lásky k blížnemu. Blahoslavení ponížení a čistého srdca, lebo uvidia Boha. (Frére Roger)


21.08.2004 - 13:19   Angelo Scarano  
» Hebr 12, 5-7.11-13

      Skrze životní zkoušky nás Otec chce dovést k „očištění“, ke svatosti. Je přirozené pociťovat smutek za takových okolností, ale na druhou stranu je možné nacházet posilu v samotném Bohu, který podporuje kulhajícího (tj. slabého ve víře).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet