12.júl 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ľudia, keď sa im nepodarilo vyliečiť sa zo smrti, uzhodli sa, aby sa obšťastnili, že na ňu nebudú myslieť.

~B. Pascal ~

23.08.2003 - pd (čítanosť2417 reakcie0)


Odpustenie

      Ježiš Kristus vo svojej reči na hore vysvetlil prikázanie lásky v úplne novom duchu. Pred jeho príchodom platila odvetná pomsta: „Oko za oko a zub za zub“ (Mt 5, 38). Pohanské národy nepoznali láskavosť ani milosrdenstvo. „Beda porazeným!“ – bolo heslo Rimanov vo víťaznom napredovaní svetovládnej ríše. Starozákonný ľud boží sa riadil príkazom: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“ (Mt 5, 43).
      Podľa Ježišovho výkladu sa však príkaz lásky vzťahuje na všetkých ľudí, teda aj na nepriateľov: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 44-45). Ježiš vedie novozákonný boží ľud k dokonalej láske, ktorá nepozná odvetnú pomstu, ale odpláca sa dobrým za zlé, ktorá vie odpúšťať krivdy. Myšlienku odpúšťania vložil Ježiš priamo do každodennej modlitby: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12). Povzbudzuje nás k milosrdnej, odpúšťajúcej láske: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). Poukazuje, že vtedy sa staneme dietkami Najvyššieho, keď budeme milovať nielen tých, čo nás milujú, alebo nám dobre, ale aj tých, čo zaujímajú voči nám nepriateľský postoj.
      Sväté písmo už pre Pánovým príchodom nám zachovalo niekoľko príkladov takejto lásky. Jozefa predali vlastní bratia do otroctva a predsa sa im nepomstil, keď sa stal hospodárskym správcom Egypta (Gn 45, 4n; 50, 19n). Saul chcel zabiť Dávida, no Dávid nevyužil vhodnú príležitosť na pomstu. Saul totiž vošiel sám do jaskyne, v ktorej sa práve zdržiaval Dávid so svojimi ľuďmi. Dávid nesiahol na jeho život, ale mu potajomky odťal okraj plášťa, aby tak naznačil, že sa mu nechce pomstiť (1 Sam 24, 4n).
      Tieto dva príklady veľkodušného odpustenia sú iste pozoruhodné. Pri dôkladnejšom zamyslení si však uvedomujeme, že Jozef veľmi miloval svojho otca a z lásky k nemu odpustil bratom; navyše pochopil riadenie Božej prozreteľnosti, ktorá zachránila nielen jeho, ale aj celý rod. Dávid však hľadel na Saula ako na posvätnú osobu, na pomazaného Pánovho a preto nevtiahol na neho svoju ruku.
      Ježiš Kristus nielen poučovaním viedol svojich učeníkov k novému chápaniu príkazu lásky, ale aj osobným príkladom. Na kríži sa modlil za svojich ukrižovateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).
      Apoštoli pochopili prikázanie lásky podľa Ježišovho výkladu a tak ho podávali svojim nástupcom a prvým kresťanom. Že to bolo správne pochopené, o tom svedčí smrť prvomučeníka svätého diakona Štefana, ktorý pred smrťou zvolal mocným hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech“ (Sk 7, 60).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet