29.február 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Potrebujeme takých hlásateľov evanjelia, ktorí sú odborníkmi v ľudskosti, ktorí do hĺbky poznajú srdce súčasného človeka, majú spoluúčasť na jeho radostiach i smútkoch a súčasne sú ľuďmi kontemplácie, sú zamilovaní do Boha. Na to sú potrební noví svätci. Musíme prosiť Pána, aby vzbudil ducha svätosti v Cirkvi a poslal nám svätých na evanjelizovanie súčasného sveta.

~Ján Pavol II.~

20.08.2003 - Homiletik (čítanosť1631 reakcie0)


Vôľa (Božia)

      Je potrebné si všímať Božie vnuknutia. A tie sa prejavujú v každej dobrej myšlienke, v každom láskavom slove, ktoré k nám zaznieva z úst našich rodičov, vychovávateľov a každého človeka, ktorý k nám úprimne hovorí, keď nás povzbudzuje k dobrému a čestnému, ale aj v každom príkladnom skutku, ktorý vidíme iného konať.
      Na všetky myšlienky, slová a skutky, ktoré sa neprotivia Božej vôli a láske k blížnemu, odpovedzme, akoby nimi hovoril k nám sám Boh, ako kedysi k starozákonnému Samuelovi, ktorý na ten hlas, podľa rady kňaza Heliho odpovedal: „Pane, tvoj sluha počúva!“ (1 Sam 3, 9). Tomu Pán zveril určité tajomstvo o rodine Heliho. Keď sa Samuel bál prezradiť Helimu nepríjemnú správu, vtedy mu Heli povedal: „Je Pánom, nech urobí, čo uzná za dobré“ (1 Sam 3, 18). A tak to platí aj o každom z nás. Prijímajme Božie rozhodnutie, aj keď ono je pre nás nepríjemné, ako choroba, zármutok, sklamanie, neúspech a podobne. Povedzme si: „On je Pánom, nech urobí, čo je jeho vôľa“. A tá nemôže byť zloprajná, ale je prezieravá. To na nás dopustí, čo je osožné našej duši, aj keď je to niekedy nepríjemné telu.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet