1.júl 2022

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak chceš v nebi triumfovať s Pánom Ježišom, je potrebné, aby si s ním na tomto svete niesol kríž.”

~sv. Maximilián M. Kolbe ~

19.08.2003 - kc (čítanosť2085 reakcie2)


Pokoj

       „Kedy sme ľuďmi pokoja?“ Človek pokoja je vtedy, keď pri prekonaní seba samého je schopný chváliť iných... je to človek, ktorý je ochotný úplne uznať pravdu takzvaného protivníka. Ľuďmi pokoja sme vtedy, keď nekomentujeme správanie i snahu ľudí, ktorých názory (podľa nás) sú banálne. Pokoj spôsobujeme nielen vtedy, keď sme schopní chrániť slobodu iných. Uskutočňujeme ho nielen vtedy, keď všetkých informujeme o nespravodlivosti, ktorá nás postihla, ale predovšetkým vtedy, keď vyhlasujeme tie, ktorými obeťami stali sa naši blízki. Človek pokoja musí každý deň plniť malé skutky mužnosti, byť úprimným vo vzťahu k tým, ktorých riadi, nehrbiť sa pred tými, ktorí sú od neho silnejší, nepokladať sa za dôležitého a nenahraditeľného. (L. Rahner).
27.03.2004 | Čítanosť(1610)
Téma: Pokoj / Trpezlivosť
04.10.2003 | Čítanosť(1303)
Téma: Pokoj
25.06.2003 | Čítanosť(1175)
Téma: Pokoj


22.08.2003 - 22:44   Homiletik  
» Re: Pokoj

      Pokoj záleží od každého jednotlivého človeka. Dobrí ľudia môžu vytvoriť dobrý svet, spokojní ľudia vytvárajú pokojné ovzdušie. Môže však byť spokojný človek, ktorý nemá čisté svedomie? A môže na svoje prostredie, či už rodinné, pracovné alebo i zábavné pôsobiť uspokojujúco, ak ho škrie hriech a výčitky svedomia? Ľudia sa vedia pretvarovať, ale navždy to nedokážu. Skôr či neskôr budú okolo seba šíriť úzkosť, strach, neistotu. Veď viete, ako sa cítime v prítomnosti zlého človeka. Ako by vám bolo, keby ste napríklad museli večer opustenou a tmavou ulicou kráčať vedľa človeka, ktorý sa dopustil lúpeže alebo vraždy? Iste by vám prudko búšilo srdce!
      Kam až zavedie jednotlivca hriech a koľko nepokoja spôsobí v rodine, v manželstve a vôbec v spoločnosti. Neraz je to súd, väzenie, psychiatria, zúfalstvo, samovražda. To býva následok hriechov pre jednotlivca. A pre okolie? Rozvrat manželstva, rozbitie rodiny, šoky a neurózy detí, nesvedomitá a nezodpovedná práca, ohrozovanie života iných, atď. Spomeniem len niektoré hriechy: alkoholizmus, manželská nevera, krádež, ohováranie, posudzovanie, hašterivosť, hnev, zvady a pod.
      Boh však nemá záujem na tom, aby sa jednotlivci a vôbec ľudstvo zmietali v neistote a nepokoji. Kristus prišiel, aby sa mali život a prehojne ho mali. Sám to povedal. Nikoho vopred neodpisuje, nad nikým neláme palicu. Každému dáva možnosť odpustenia a nápravy. Dáva mu príležitosť začať znova, s čistým štítom. Odpustenie hriechov – sviatosť zmierenia je božský prostriedok, ktorý vracia človeku pokoj duše a on môže opäť nastúpiť na cestu za pravým šťastím. Zaiste sa i potom má usilovať, aby novými hriechmi nestratil svoj pokoj. Človek je krehký. A Boh to vie. A preto mu kým žije, vždy dáva možnosť nadobudnúť pokoj duše odpustením vo sviatosti zmierenia.


20.08.2003 - 11:01   kc  
» Pokoj

      Pán je Boh pokoja. Apoštol Pavol v mene Pánovom, takmer v každom svojom liste prízvukuje tú pravdu, keď posiela pozdrav a želanie: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista“ (Gal 1, 3).
      Nejde tu však len o pokoj duše, ktorý je základom Božieho požehnania a šťastia človeka, ale aj o pokoj spoločenský, medziľudský, ktorý je predpokladom spokojnej práce, ale aj uzobranej modlitby pre dobro človeka a ľudstva vôbec. A preto prízvukuje apoštol Jakub: „A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj“ (Jak 3, 18). Tak treba hľadieť na všetkých „tvorcov pokoja, ktorí sa budú volať Božími synmi“ (porov. Mt 5, 9), lebo pripravujú pokoj ako Boží dar, nie vražednými zbraňami, ale cestou vyjednávania a dorozumenia vo všetkých spoločenských problémoch. A to sú cesty Pánove a všetkých tých, ktorým záleží na tomto šťastnom živote, v ktorom sa pripravuje blažený život večný.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet