21.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Zem neukryla nášho Vykupiteľa, lebo každý hriešnik, ktorý prijíma cenu svojho vykúpenia, vyznáva ju a chváli a zvestuje blížnym, ako môže... Aby teda sviatosť Pánovho umučenia nebola v nás márna, musíme napodobňovať, čo prijímame, a iným hlásať, čo uctievame.

~sv. Gregor Veľký~

01.07.2003 - Miron (čítanosť2004 reakcie1)


Matka

      “Materstvo v sebe obsahuje jedinečné spoločenstvo s tajomstvom života, ktoré dozrieva v ženinom lone. Matka rozumie tomuto tajomstvu života, so zvláštnou intuíciou chápe, čo sa v nej deje. Vo svetle „počiatku“ matka prijíma a miluje dieťa, ktoré v sebe nosí, ako osobu. Tento jedinečný spôsob stretnutia s novým človekom, ktorý pozvoľna vzniká, vytvára z jej strany určitý prístup k človeku – nielen k vlastnému dieťaťu, ale k človeku vôbec...“

      Ján Pavol II., Mulieris Dignitatem – O dôstojnosti a povolaní ženy.
13.07.2003 | Čítanosť(3207)
Téma: Adopcia / Matka / Staroba
03.07.2003 | Čítanosť(1471)
Téma: Matka
22.08.2003 | Čítanosť(1288)
Téma: Matka / Odpustenie


11.05.2005 - 09:50   Iveta Jarábková  
» Re: Matka

Dovolím si použiť tiež citát pápeža Jána Pavla II, kt.povedal::
Nie je zanedbateľný ani prínos ženy vo vede a technike, lenže toto nie je jediná stránka pokroku, tobôž nie hlavná. Oveľa významnejší je etický a sociálny rozmer, ktorý poznačuje vzťahy medzi ľuďmi, ako aj hodnoty ducha. Práve v tomto rozmere, rozvíjanom väčšinou v tichosti, počnúc každodennými vzťahmi medzi ľuďmi, najmä v rodine, spoločnosť veľmi veľa dlhuje “ženskému géniovi.“
Povolanie stať sa matkou je najdôležitejším povolaním v živote ženy. Pán Boh ma obdaril a ja som sa tiež stala matkou. Prechádzajúc rôznymi štádiami svojho vývoja v tomto povolaní, podľa toho ako sa deti narodili, ako rástli.
Jedno sa mi zdá jasné: od chvíle ako sa v lone matky počne nový život a ona sa stáva nositeľkou tajomstva zrodenia nového človeka, stáva sa matkou, ktorá dieťa napája, ktorá sa oňho bojí, ktorá ho učí prvé krôčky, prvé slová a v neposlednom rade, keď túto cestu matka i dieťa absolvujú, nastáva čas sprevádzania. Po všetkých detských chorobách, bolestiach, sa z úlohy matky byť útočiskom, oázou kľudu a pokoja, mení úloha matky-opatrovateľky, na matku-sprievodkyňu svojho dieťaťa na životnej ceste, kde čaká toľko nástrah. Počas tejto premeny úlohy sa mení i sama matka i dieťa, ich vzťah a ONA stojí s pokorou v očiach pred skutočnou pravdou života: jej dieťa nie je jej(teda matka nie je vlastníkom svojho dieťaťa), ale je to Božie dieťa. Je to samostatne existujúci človek od chvíle prestrihnutia pupočnej šnúry. Od toho momentu sa mení i závislosť na matke ako takej...a čím viac sa vzďaľujú od spomenutej chvíle, tým viac sa malý človiečik stáva Božou bytosťou, s vlastným myslením, konaním, chápaním a s vlastným životom.
MATKA je bytosťou, ktorá dostáva a zároveň i dáva. Jej povolanie je naplnené v momente, kedy sa svojim deťom stane i matkou duchovnou, nielen fyzickou....lebo duchovné materstvo resp.rodičovstvo je to, k čomu máme dospieť ako matky, otcovia, ako rodičia. Cez duchovné vzťahy k našim deťom chápeme zmysel pozemského bytia a snažíme sa priviesť naše-Božie deti ku spáse. Je to neľahká úloha. Keď ju však pochopíme a snažíme sa naplniť, splníme tak Božiu úlohu, určenú TÝM, ktorý je nám OTCOM všetkým. Našim deťom i nám, ich matkám a otcom.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet