10.december 2022

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa každému.

~Maria von Ebner-Eschenbachová ~

27.06.2003 - kc (čítanosť2419 reakcie0)


Prozreteľnosť

      Stvorenie má vlastnú dobrotu a dokonalosť, ale z rúk Stvoriteľa nevyšlo všetko úplne dokončené. Je to stvorené do stavu odstupovania („in statu viae“) k najvyššej dokonalosti, akú môžeme len očakávať a ktorú mu určil Boh. Opatrenia, ktorými Boh vedie svoje stvorenie k tejto dokonalosti, nazývame Božou prozreteľnosťou:
      Boh svojou prozreteľnosťou chráni a riadi všetko, čo stvoril a „siaha mocne od jedného konca k druhému a všetko riadi najlepšie“ (Múdr 8, 1). „Všetko je obnažené a odokryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Hebr 4, 13), aj to, čo spôsobí slobodné konanie tvorov.
      Svedectvo Písma je jednomyseľné: opatera Božskej prozreteľnosti je konkrétna a bezprostredná, stará sa o všetko, od najmenších vecí, až po veľké svetové a dejinné udalosti. Sväté knihy veľmi dôrazne potvrdzujú absolútnu zvrchovanosť Božiu v priebehu udalostí: „Náš Boh na nebi a na zemi, on čokoľvek chcel, učinil“ (Ž 115, 3), o Kristovi sa hovorí: „Keď On otvára, nik nezavrie a keď zatvára, nik neotvorí“ (Zjav 3, 7). „Je v ľudskom srdci veľa myšlienok,lež podarí sa iba rozhodnutie Pánovo“ (Prís 19, 21).
      Vidíme, že Duch Svätý, hlavný autor Svätého Písma, často pripisuje Bohu činy bez toho, žeby sa zmieňoval o vedľajších príčinách. To nie je „spôsob primitívnej reči“, ale hlboký spôsob, ktorým sa pripomína primát Boha a Jeho absolútneho panstva nad dejinami a svetom a tak vychováva k dôvere v Neho. Modlitba Žalmov je vysokou školou tejto dôvery.
      Ježiš žiada detskú odovzdanosť do prozreteľnosti nebeského Otca, ktorý sa stará aj o najmenšie potreby svojich detí: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo Čo budeme piť?“... Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 31-33).

      Katechizmus Katolíckej cirkvi 302-305.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet