10.december 2022

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Svätostánok je garanciou, že Ježiš ,rozložil svoj stan’ medzi nami.”

~MATKA TERÉZIA ~

27.06.2003 - kc (čítanosť3089 reakcie0)


Modlitba - prosebná

      Slovník prosieb má v Novom zákone bohatstvo odtieňov: žiadať, doprosovať sa, naliehavo sa dovolávať, vzývať, volať, kričať a tiež „zápasiť v modlitbe“. Ale najobyčajnejšia je prosba, lebo je najspontánnejšia. Uvedomovanie si nášho vzťahu k Bohu vyjadrujeme prosebnou modlitbou: sme iba tvory, nie sme svojimi pôvodcami, ani pánmi protivenstiev, ani svojím posledným cieľom; ale sme aj hriešnikmi a ako kresťania vieme, že sa odvraciame od nášho Otca. Prosba je teda návratom k nemu.
      Nový zákon vôbec neobsahuje modlitby nárekov, ktoré sa často vyskytujú v Starom zákone. Od čias zmŕtvychvstalého Krista sa modlitba Cirkvi nesie v nádeji, hoci sme ešte v očakávaní a musíme sa každodenne obracať k Bohu. Kresťanská modlitba prýšti s inej hĺbky, ktorú svätý Pavol nazýva vzdychaním tvorstva „v pôrodných bolestiach“ (Rim 8, 22), naším vzdychaním v očakávaní vykúpenia z nášho tela, „lebo v nádeji sme spasení“ (Rim 8, 23-24) a nakoniec „nevysloviteľným vzdychaním“ Ducha Svätého, ktorý „prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba“ (Rim 8, 26).
      Prosba o odpustenie je prvou pohnútkou prosebnej modlitby. Predchádza každú správnu a čistú modlitbu. Dôverivá poníženosť nás opäť vracia do svetla spoločenstva s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom a do vzájomného spoločenstva jedných s druhými: teda „dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť“ (1 Jn 3, 22). Prosba o odpustenie je úvodom k liturgii Eucharistie, ale aj k osobnej modlitbe.
      Kresťanská prosba sa sústreďuje na túžbu hľadať Božie kráľovstvo, ktoré prichádza v zhode s tým, čo učil Ježiš. V prosbách je istá hierarchia: najprv sa prosí o kráľovstvo, potom o to, čo je potrebné aby sme ho mohli prijať a spolupracovať na jeho príchode. Táto spolupráca s Kristovým poslaním a s poslaním Ducha Svätého, ktoré sa stalo poslaním Cirkvi, je predmetom modlitby apoštolského spoločenstva. Je to modlitba svätého Pavla, popredného apoštola, ktorý odhaľuje, ako musí Božia starostlivosť o všetky Cirkvi oživovať kresťanskú modlitbu. Každý pokrstený pripravuje svojou modlitbou príchod Božieho kráľovstva.
      Kto sa podieľa takt na spasiteľnej Božej láske, chápe, že predmetom prosby môže byť každá potreba. Kristus, ktorý všetko vzal na seba, aby všetko vykúpil, je oslávený prosbami, ktorými sa obraciame na Otca v jeho mene. V tejto istote nás Jakub a Pavol povzbudzujú modliť sa pri každej príležitosti.

      Katechizmus Katolíckej cirkvi 2629-2633.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet