21.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď vidíš, že tvoj blížny hreší, nehľaď len na tento hriech, ale uváž, čo dobrého doteraz urobil. Ak budeš na neho pozerať týmto spôsobom, zrazu poznáš, že je lepší ako ty. Takto ho budeš posudzovať na základe všetkých činov, a nielen ich častí.”

~SV. BAZIL VEĽKÝ ~

16.06.2003 - nz (čítanosť2210 reakcie1)


Gal 5, 16-26

      16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
      18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
      24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 26 Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.
16.06.2003 | Čítanosť(1785)
Gal 5, 1-15


21.05.2007 - 20:31   Albert Peyriguére  
» Gal 5,25

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme! (Gal 5,25)
Nech Duch je svetlom a teplom vo vašom duchovnom živote. Nech vás naučí, čo vám povedal Kristus, a nech to uskutoční vo vás.
Duše nepoznajú dostatočne Ducha Svätého; preto ho ani nevzývajú. Jediný spôsob, ako ho privolať k sebe, je: odovzdať sa mu.
Ujíma sa nás bez toho, že by nám to povedal; vedie nás a nedáva nám cítiť svoju prítomnosť; nesie nás a my si myslíme, že kráčame sami.
Vchádza do nášho života a účinkuje v ňom ako skrytá moc, ktorá ponecháva tomuto životu všetku jeho zdanlivú bezvýznamnosť a monotónnosť jeho nudy, jeho suchopárnosti i jeho znechutenosť.
«Všetka krása kráľovskej dcéry je v jej vnútri.» Túto krásu chce Duch, aby bola naším každodenným životom. Chce, aby jeho nesmierna láska, ktorá náš život udržuje, vnútorne ho neprestajne premieňala... «Vnútorne», aby jeho krása bola zjavná len Bohu... nie nám, aby sme nespyšneli, ale ani iným... Všetko pre Pána a len pre neho. (Albert Peyriguére)© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet