21.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nechci urobiť zo sveta kláštor, pretože by to bol zmätok... Nechci však ani z Cirkvi urobiť svetský spolok, pretože by to bola zrada.”

~BL. JOSEMARÍA ESCRIVÁ ~

16.06.2003 - nz (čítanosť1785 reakcie2)


Gal 5, 1-15

      1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. 2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
      7 Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá. 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek. 11 Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!
      13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
      14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.

9.      1 Kor 5, 6.
14.      Lv 19, 18.
16.06.2003 | Čítanosť(2209)
Gal 5, 16-26


24.03.2006 - 20:08   JR  
» Lk 6, 6-11

Vyšel na horu, aby se modlil
I nás naučili modlit se před každou důležitou prací. Odůvodňuje se to tím, že je „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Žádáme tedy v modlitbě pomoc, podporu a posilu shůry. Je velmi staré přirovnání vší křesťanské činnosti k práci zemědělce. On vynaloží všecku námahu k tomu, aby obdělával půdu. Ale bez deště, bez slunce, bez příhodných klimatických podmínek by nic nesklidil. Někdy jsou ty dva prvky v rozporu. Rolník mnoho pracoval, ale nic se neurodilo, protože nepřišla vláha. Jindy zase byl rok tak příznivý, že přinesla úrodu i půda špatně obdělaná. Ale normálně si přece jen obojí odpovídá. Proto říkáme, že pole vynese podle toho,jak pracujeme. Ale hned na to se bojíme, že jsme řekli mnoho, proto dodáme: „Bude-li nám příznivé počasí...“ Přeneseno na pohodu milosti, kterou dává Bůh všemu lidskému snažení, vyjadřujeme svou zkušenost touto zásadou: „Pracujme, jako by všecko záleželo na nás, ale modleme se, jakoby všecko záleželo jenom na Bohu.“


24.03.2006 - 20:08   JR  
» Lk 6, 6-11

Celou noc strávil v modlitbě s Bohem
Slova, která jsme uvedli, pocházejí od sv. Ignáce z Loyoly. Ale vyslovilo se podobně i mnoho jiných světců. A dobře jejich pravdivost cítí všichni, kdo se před prací modlí. Obyčejně to bývá modlitba krátká, někdy jenom pouhé znamení kříže. Vždyť přece jenom prosíme o požehnání pro to, co začínáme. Ale sv. Ignác se podobně jako Ježíš před vyvolením apoštolů modlíval před každým rozhodnutím velmi dlouho, někdy i celé měsíce. Jak si to máme vysvětlit? Není to snad nedostatek důvěry v Boha? Světec viděl problém i z jiné stránky. Bůh rád požehná a podporuje dobré dílo lidí. Ale víme my vždycky a neomylně, co je opravdu dobré a co ne? Bůh posvěcuje jenom tu lidskou práci, která zapadá do jeho vlastního velkého díla spasení a posvěcení světa. Proto se světci před každou prací dlouho modlili, aby je Bůh osvítil, aby zvolili tu práci, která je podle Boží vůle, aby se stala článkem řetězu, který spojuje zemi s nebem.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet