27.september 2022

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tí, čo plávajú proti prúdu, nesmú očakávať, že zmení svoj smer.

~S. J. Lec ~

12.06.2003 - (čítanosť2477 reakcie5)


Jn 8, 21-30

      21 I znova im povedal: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ 22 Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: „Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete“?“ 23 On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ 25 Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. 26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ 27 Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. 28 Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. 29 A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ 30 Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.
12.06.2003 | Čítanosť(3326)
Jn 8, 31-59
12.06.2003 | Čítanosť(2305)
Jn 8, 12-20
12.06.2003 | Čítanosť(1924)
Jn 8, 1-11


19.11.2006 - 15:10   a.o.  
» Jn 8,21-30

Pokračuje vrchol sporu s farizeji svojí druhou částí a „mnozí“ jsou znovu osloveni a uvěří (v. 30). Sami farizeové jsou však postaveni před tvrdé varování: jestliže neuvěří, že Ježíš je vším, co o sobě hlásá (to je smysl onoho krátkého „já jsem“ - viz v. 24.28.58 srov. Jan 13,12; 18,5; Iz 43,10; snad i názvuk na SZ „jsem, který jsem“?), zemřou navěky („ve svém hříchu“ zatvrzelosti). Při všech varováních se však farizeům dostane i zvláštně silného zaslíbení - mají ještě šanci uvěřit po „povýšení Syna člověka“ (v. 28), po Kristově smrti a vzkříšení.


08.12.2005 - 07:07   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Jn 8, 21-30

Až trikrát Pán Ježiš vystríha svojich neveriacich poslucháčov: Zomriete vo svojom hriechu; vyčíta im pritom hriech nevery v jeho božstvo.
My samozrejme veríme, že Ježiš je naším Bohom a Pánom. Ak však z tejto pravdy a z tejto viery neurobíme dokonalé závery - náš hriech nemusí byť menší, môže byť dokonca väčší, než hriech tých neveriacich farizejov. Pozeráme nábožne na Kristov kríž; vieme, že je to naša vec, naša vina, náš dlh, náš záväzok; vyznávame svoje hriechy, rátajúc, že ten kríž to je tiež prostriedok nášho zmierenia s Bohom. To zmierenie bude natoľko vážne, účinné a trvalé - nakoľko vážne bude naše predsavziatie polepšiť sa. Ak sa do našich spovedí zakráda rutina a bezmyšlienkovitosť - nie je divné, že nepozorujeme u seba nápravu; a v takom prípade môže nás znepokojiť výstraha, že zomrieme vo svojich hriechoch - napriek tomu, že sa z nich dokonca podrobne spovedáme.
Preto prosme Boha v dnešnej Modlitbe nad obetnými darmi: Milosrdný Bože, pre zásluhy zmiernej obety, ktorú slávime, odpusť nám viny a usmerňuj k sebe naše nestále srdcia.


10.04.2005 - 22:36   JR  
» Re: Jn 08, 21-30

Tehdy poznáte, že já to jsem
Na cařihradské mozaice vidíme ještě i jiný motiv. Kristus, který začíná vystupovat, drží za ruce Adama a Evu, vytahuje je z hrobu, aby mohli vystupovat i oni. jsou představiteli celého lidstva. Dokud k nim v ráji Bůh sestupoval, nevážili si toho velkého privilegia. Pochopili jeho lásku, až když je vyvádí z neštěstí. Už Otcové církve diskutovali o tom, mohou-li být prozřetelnostní i hříchy. Marnotratný syn poznal dobrotu otce, až po svém pobloudění. Lidstvo se obrátilo ke Kristu až potom, co ho ukřižovalo. Je těžko říci, že by Bůh sám lidi do hříchu dovedl, aby poznali jeho lásku. Ale z druhé strany, i když jsme zhřešili sami, vlastní vinou, Bůh používá i této příležitosti, aby uvedl nahoru ty, kdo jsou dole. Nic nás tedy nemůže odloučit od Boží lásky, držíme-li, jako Adam a Eva na mozaice, ruku Krista.


10.04.2005 - 22:36   JR  
» Re: Jn 08, 21-30

Až vyvýšíte Syna člověka
Jaká byla odpověď lidí na čin Boží dobroty? Toho, koho považujeme za vznešeného, i my vyvyšujeme. Stavíme mu pomníky, sochy, lidové se říká, že ho vychvalujeme až do nebe. Krista, Božího Syna, také lidé vyvýšili, ale docela jinak: na popravní dřevo kříže. Ten, který je seshora, tím sestoupil nejníže, kam se sestoupit dá, do říše smrti a zániku. V jedné carihradské mešitě, bývalé křesťanské basilice, odkryli mozaiku zobrazující „sestup do pekel“, mezi zemřelé. Je to téma časté na východních obrazech. Ale tu je něco zvláštního. Kristus jednou nohou sestupuje dolů a druhou vystupuje nahoru. V tom nejnižším sestupu začíná obrat, který skončí výstupem do nebe. Něco podobného se stává i s lidmi, píše filosof Heidegger Sesouvají se do propasti, neobrátí se dokud se nedotkli samého dna. Ale právě tam mohou začít i oni s výstupem.


28.07.2004 - 18:00   JR  
» Jn 8, 21-30

Když víme, že je země kulatá, stávají se pro nás směry vzhůru a dolů velmi relativními. Ale prakticky to pro obyčejný život znamená pramálo. A vůbec tím netrpí význam symbolický, který těmto směrům přičítáme. Všechno krásné umísťujeme „nahoře“, je to „vznešené“, vynesené do výšky. Naopak ten, kdo hluboko klesl, padl dolů, dopustil se zlých činů. Je proto pochopitelné, že všechny národy umísťovaly bydliště bohů někam nahoru, na vysoký Olymp, na nebe. Bůh Izraele, který je velmi vznešený, se symbolicky umísťuje na nebesích samého nebe, jakoby na druhém vyšším nebi. Takové pojetí Boha bylo důstojné vyvoleného národa. Jahve je vyšší než platonský svět idejí. Ty jsou totiž pochopitelné, ale on převyšuje všechen stvořený rozum. A přece se uskutečnilo tajemství jeho lásky Bůh seshora sešel k těm dole, aby nemuseli hledat své ideály v oblacích, ale našli je zde na zemi.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet