13.júl 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Hovorí sa, že človek by sa mal hanbiť, keď sa mení. To je nezmysel! Hanba je, keď sa nemení.

~LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ~

12.06.2003 - (čítanosť2785 reakcie5)


Jn 6, 16-21

      16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. 20 Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ 21 Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Mt 14, 22-23; Mk 6, 45-52.
12.06.2003 | Čítanosť(9658)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(2925)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2510)
Jn 6, 66-71


20.11.2006 - 18:43   a.o.  
» Jn 6,16-21

Viděli Ježíše kráčet po moři.
I další „znamení“ připravuje následující „eucharistickou řeč“. Ježíš se ustrašeným učedníkům zjevuje uprostřed rozbouřeného moře („25 nebo 30 honů“ = 5 až 6 km) nejen jako pán každé nebezpečné situace, ale především jako ten, kdo se ztotožňuje se základním starozákonním Božím příslibem spásy Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem (zde pro vás)“ (Ex 3,14; v Septuagintě přeložené řeckým „ego eimi“, které je použito i v našem úryvku ve v. 20). Bůh se Mojžíši v hořícím keři zjevuje jako zachraňující, pomáhající, doprovázející, ochraňující a milosrdný Bůh, na nějž je možno se absolutně spolehnout. Totéž platí o Ježíšovi. Jeho absolutní „Já jsem“ je nejhutnějším janovským vyjádřením Ježíšova sebezjevení dovršujícím starozákonní linii Boha otevírajícího se lidem (srov. také 6,35.48; 8,12; 9,9; 10,7.9.11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5).


17.03.2006 - 11:30   JR  
» Jn 6, 16-21

Ihned byla loď u břehu, kam jeli
Nesnadno se rozlišuje pravé Vidění od klamu iluze. Rozpoznávacích znamení je vícero. Jedno z nich však je také toto: Lidé v iluzích ztrácejí zájem o skutečnost, začínají zanedbávat své povinnosti a práce. Pravé Vidění je naopak ulehčuje. Bl. Faustýna Kowalská pracovalajako sestra v kuchyni a při zjeveních, která měla, bylo jídlo vždycky včas na stole. Apoštolé jeli na druhý břeh jezera. Zjevení je neopozdilo, přijeli dřív než se čekalo. To platí všeobecné o duchovním životě. Neumenšuje pravé lidské hodnoty a činnost. I sv. Ignác z Loyoly byl vizionář, ale nezanedbával žádnou ze svých povinností představeného. A kolik dopisů denně napsal Don Bosco! Divíme se, jak to mohl zvládnout. Jeho prorocké sny mu při tom nepřekážely Pravá Vidění dávají lepší vhled do skutečnosti, proto skutečnost podporují.


17.03.2006 - 11:30   JR  
» Jn 6, 16-21

Já jsem to, nebojte se!
Ti, kdo měli zjevení, vypravují, že se v prvním okamžiku lekli. Tvrdíme sice rádi, že věříme leda tomu, co vidíme očima a čeho se hmatem dotýkáme. Ale je i v nás jakýsi podvědomý strach z nevypočitatelné přírody. Staré báje zosobňovaly ve vodníkovi záludnou sílu vod, v bludičkách přitažlivost nebezpečných terénů. Uvidět najednou něco neznámého, co překračuje normální smyslové poznání, ten atavistický strach probudí. Taková byla i reakce apoštolů. Ale Ježíš je ujistí svou přítomností. Jaký to mělo smysl? Je to malý náznak nového stupně zjevení. Židé našli Boha, když pozorovali historii svého národa, tok dějin. Bylo potřeba je přesvědčit, že smysl těch dějin je Kristus. Řekové došli k ideji Boha pozorováním vesmíru, jeho prvků a sil. I oni později dojdou k poznání, že smyslem všeho viditelného je Kristus a že celý kosmos je jeho zjevením jako kniha psaná rukou Boží.


17.03.2006 - 11:29   JR  
» Jn 6, 16-21

Uviděli Ježíše, jak kráčí po jezeře
Ptali se jednoho odborníka v mystice, co soudí o zjeveních. Namítali mu, že jsou často velice osobní, těžko věřit, že by tomu bylo tak, jak to Viděli. Odpověděl docela prosté. Jde-li o osoby hodnověrné, které neklamou a samy nepodléhají iluzím, je rozumné jim věřit. Ale co jim doopravdy věříme? Ti lidé říkají, že Viděli. Zůstaňme u toho. Oni to a to Viděli. Je to důležité? jsou-li opravdu duchovní, vědí, že není důležité Vidět, ale pochopit, co jim Bůh chce tímto viděním říci, vždyť to je jejich smysl. Co chtěl říci Ježíš apoštolům, když ho Viděli chodit po jezeře? Byli v těžkém zápase s vlnami a s větrem. Ukázal jim, že se nemusejí bát živly. Máje všechny v moci. Ale byla to i bezprostřední příprava na řeč o eucharistii, kterou pronese ráno v Kafarnaum. Tam půjde o tajemství vrcholného posvěcení viditelného světa, který se má stát jeho tělem a krví.


06.12.2005 - 14:28   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Jn 6, 16-21

Genezaretské jazero, po ktorom kráčal Pán Ježiš, má až 50 metrov hĺbku. Ale čože je to proti tým závratným duchovným hlbinám, pri pohľade na ktoré sa neraz cítime zaskočení, ba dokonca vystrašení.
Svet, v ktorom žijeme, s ktorým sa bezprostredne stýkame, či ten, ktorý nám ukazujú tlačové správy a televízia - odhaľuje pred nami prekvapujúcu priepasť biedy a zla; či je to materiálna bieda, z ktorej sa k nám vystierajú ruky prosiace o pomoc, či je to bieda hriechu, ktorú si ňou postihnutí ľudia dokonca ani neuvedomujú, či je to hlbina klamstva, do ktorej sa dobrovoľne ponárajú, či hlbina utrpenia, ktorému nevieme ako zabrániť - to sú tie priepasti, ponad ktoré musíme nielen prechádzať, ale aj do nich odvážne pozerať, ba dokonca trochu zostupovať bez toho, aby sa nám zakrútila hlava; hlava sa krúti tým, ktorí upadajú na duchu, zlorečia, či dokonca sa rúhajú, pýtajúc sa: kde je Boh? Čo na to Boh? Naša každodenná cesta ponad hlbiny si vyžaduje silnú hlavu a silné srdce; Pán Ježiš hovorí: To som ja, nebojte sa!
Ale nestrácať odvahu pri pohľade na priepasť - to ešte nie je všetko. Žalmista hovorí: Hlbina hlbine sa ozýva (Ž 42,8). Proti tejto hlbine zla musíme postaviť hlbinu svojej viery, nádeje a lásky, vo všeobecnosti hlbinu duchovného života a bohatstva, aké musíme vypracovať v sebe. Našťastie stretávame ľudí, ktorí v sebe vypracovali takú hĺbku, ktorí nielen nezúfajú si zoči voči utrpeniu a zlu - ale snažia sa zamedziť im a postaviť sa proti nim rôznym spôsobom: prosebnou a orodujúcou modlitbou, skutkami praktického milosrdenstva, a predovšetkým, prehĺbením vlastného duchovného života. Otvárame svoje oči a srdcia aj voči takýmto hlbinám? Ukazuje nám ich Cirkev pri čoraz novších kanonizáciách. A možno tiež vidíme ich nezávistlivým okom neďaleko nás?
Zmŕtvychvstalý Kristus dvíha utrápených z hlbín pochybností; prehlbuje tiež našu vieru a dôveru v zmŕtvychvstanie všetkého dobra.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet