28.máj 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pôst zaháňa pokušenie, nabáda k zbožnosti, robí ťa priateľom rozvážnosti, vedie k zachovávaniu čistoty. Pôst je matka zdravia, vychovávateľ mládeže, okrasa staroby, dobrý spolucestujúci.

~sv. Bazil Veľký~

12.06.2003 - (čítanosť2228 reakcie6)


Jn 5, 19-30

      19 Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27 A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. 28 Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
12.06.2003 | Čítanosť(2793)
Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2713)
Jn 5, 31-47


25.11.2007 - 13:01   PaedDr. František Dancák  
» Jn 5, 24

V Bratislave si raz zúfala matka. Mala tridsaťročnú, veľmi vzdelanú dcéru. Večer začalo byť jej dcére zle. Zavolala záchranku. V nemocnici na Kramároch sa zišli všetci službukonajúci lekári, nevedeli, čo jej je. A teploty stále stúpali. Ráno zomrela. Bol to nejaký bacil zo zahraničia, ktorý nevedeli identifikovať.
Matka si zúfala: Modlila som sa k Bohu a on ma nevypočul! Svojej kamarátke sa priznala: Ani sa už nebudem modliť! Boh ma nevypočul!
Vie táto matka, kam ide vo svojom živote? A vie táto matka, kam išla jej dcéra? „Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi” (2 Kor 5, 1).


19.11.2006 - 15:10   a.o.  
» Jn 5,17-30

Uzdravení u Bethesdy se událo o šabatu (Jan 5,9b), kdy se nesmí konat žádná práce (ani nosit své lože). Ježíšova odpověď (v. 17) naznačuje, že se Ježíš považuje za legitimního vykladače Zákona (Tóry; srov. středa 3. postního týdne) a tento nárok odůvodňuje svým jedinečným vztahem k Otci. Jeho následující řeč (v. 19 - 47; dnešní a zítřejší evangelium) je objasněním a obranou tohoto nároku. Její dnešní část ukazuje neustálou závislost Synova jednání na Otci zahrnující neslýchanou výzvu věřit Ježíšovu slovu jako slovu Božímu (v. 24), ale i zaslíbení vlastnění věčného života skrze tuto víru - v „tuto hodinu“.


08.12.2005 - 07:07   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Jn 5, 17-30


07.12.2005 - 17:00   JR  
» Re: Jn 05, 19-30

Obdařil ho moci konat soud, protože je Syn člověka
Den vzkříšení z mrtvých je i den soudu, tj. trvalé oddělení dobra od zla. Není pochyby o tom, že to může udělat jen Bůh. Vždyť lidé nedokážou přemoci zlo ani v sobě, tím menší úspěch mají ve společnosti a ve světě. A přece i tuto moc dostal Kristus jako Bohočlověk a on ji zase předal apoštolům a učedníkům, aby v dějinách přemáhali zlo a připravovali vítězství dobra. Dnešní doba má ráda statistiky. Počítače mohou udat, kolik lidí bylo v nemocnicích operováno do roka, kolik opuštěných dětí našlo útulek v sirotčinci, kolik peněz se vydalo na dobročinné účely Taková čísla povzbuzují. Ale je jedna činnost, kterou počítače nezachytí a ani žádný lidský odhad: kolik zla se přemáhá ve svátosti pokání skrytými soudy, mocí danou církvi Kristem soudcem.


07.12.2005 - 17:00   JR  
» Re: Jn 05, 19-30


Jako totiž Otec má moc nad životem, tak dal i Synovi, aby i on měl moc nad životem
Kdo pracuje, má moc nad svým dílem: sochař nad kamenem, malíř nad obrazem, švadlena nad plátnem, šatem. jsou to ovšem věci mrtvé. Pilát Ježíšovi pohrozil, že má moc nad jeho životem. Ta je ovšem velmi omezená. Přičítá si moc život zničit. Daleko větší a krásnější sílu v sobě cítí matka, když poznala, že se v ní rodí život a že ona s tím spolupracuje. Moc nad věčným životem však má jen Bůh. Ale on dal tu moc Kristu a Kristus žije i v nás. V Tarkovského filmu Solaris je zajímavý motiv. Astronauti se vznesli vysoko nad naši zemskou sféru a tam se v jejich lodi objeví osoby, které už zemřely. jsou najednou živé. Vzneseme-li se nad egoistickou sféru do světa lásky, spojíme se s Kristem a spolu s ním vyvoláme k životu mrtvé. Dokončení světa má být totiž i dílo naše. Patří k němu vzkříšení.


07.12.2005 - 17:00   JR  
» Re: Jn 05, 19-30

Můj Otec je doposud činný i já jsem činný
Tato věta se líbila autorům scholastiky Převzali totiž z Aristotela filosofický pojem Boha: je jenom činnost. Všechno ostatní je částečně činné a částečně trpné. Věci se hýbou, ale první impuls nemají ze sebe, někdo na počátku s nimi pohnul. Ten první hýbatel všeho je Bůh, Primo motore, říkal Leonardo da Vinci. Není to sice přímý výklad evangelního textu, ale i z této filosofické úvahy plynou dobré důsledky pro duchovní život. Kdykoliv jsme činní a pracujeme, jsme svobodni, můžeme tedy dělat dobro. Jakmile se začneme pasivně poddávat vlivům, které na nás působí, dříve nebo později nás zavalí mraky myšlenek neužitečných i vysloveně zlých a nedokážeme se jim pak ani bránit. Tvrzení, že je lenost matka všech neřestí, vyslovuje starou zkušenost. Naopak užitečná práce léčí špatné sklony© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet