21.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Človek sa zachráni až vo chvíli, keď sa sám stane záchrancom“

~Abbé Pierre ~

12.06.2003 - (čítanosť3573 reakcie2)


Lk 8, 26-39

      26 Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý je oproti Galilei. 27 Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale v hroboch. 28 Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma!“ 29 Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka - už dlhý čas ho mal v moci. Aj ho sputnali reťazami a okovami a strážili ho, ale on putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Pluk,“ lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. 31 A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti.
      32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich; on im to dovolil. 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. 35 A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách, a schytila ich hrôza. 36 Očití svedkovia im rozpovedali, ako bol uzdravený ten, ktorého trápil zlý duch. 37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. 38 Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale on ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!“ On išiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš.

26-39.      Mt 8, 28-34 Mk 5, 1-20.
12.06.2003 | Čítanosť(3604)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(3116)
Lk 8, 40-56
12.06.2003 | Čítanosť(2441)
Lk 8, 4-15


07.08.2004 - 17:57   PaedDr. František Dancák  
» Lk 8, 27

      Existujú démoni, zlí duchovia?
      V posolstve Ježiša Krista je toľkokrát a tak výslovne vyjadrená reč o démonoch, že by bolo celé posolstvo nezrozumiteľné, ak by niekto chcel poprieť biblickú existenciu padlých anjelov. „Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol“ (KKC 391).
      Nemecký filozof Theodor Häcker (1879-1945) dáva k tejto téme na uváženie pozoruhodnú myšlienku o pochybnostiach voči démonom:
      V našom storočí i v predchádzajúcich dobách došlo k toľkým hrozným zločinom proti ľudskosti, strašným ničeniam vo vojnách a k ohavnostiam v koncentračných táboroch a väzniciach, že sa filozof musí pýtať po príčine, ktorá by to dostatočne vysvetlila. Človek nie je dostatočným vysvetlením takéhoto strašného ničenia.
      T. Häcker z toho vyvodzuje úvahu o pôsobení mocných zlých duchov, ktorých používajú aj ľudia ako nástroje zloby.
      Diabolská moc je mocou padlých anjelov, ktorým Boh dovoľuje pôsobiť v čase pozemského osvedčenia ľudskej slobody medzi dobrom a zlom. To, že „Boh dopúšťa diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo“ (KKC 395), ale my „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (porov.: Rim 8, 28).


11.10.2003 - 10:23   PaedDr. František Dancák  
» Lk 8, 37

      Obyvatelia gergezského kraja neboli bezbožní a zlí ľudia. Hoci boli pohania, Ježiša prijali s úctou. Chov ošípaných im bol však dôležitejší, než nové radostné posolstvo. A keďže Kristova prítomnosť im nepriamo spôsobila hmotnú škodu, prosili ho, „aby od nich odišiel“.
      Koľkí z nás sa podobáme týmto obyvateľom gergezského kraja! Bert Brechtova Trojgrošová opera svojím vtipom zachycuje tak názor mnohých: „Najprv žradlo, pak morálka!“ Nepochopenie ceny spásy vedie takýchto jednotlivcov k prevráteniu hodnôt a tým príde u nich náboženstvo na posledné miesto.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet