1.december 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď nám niekto ublížil, spontánne máme sklon starostlivo a naporúdzi si uschovať spomienku na utrpené zlo ako ?faktúru?, ktorou zamávame v očakávanú chvíľu, aby sme mu to zrátali a dali si zaplatiť, čo nám je dlžen.

~JACQUES PHILIPPE~

12.06.2003 - (čítanosť2966 reakcie9)


Lk 5, 27-39

      2727 Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho, povedal mu: „Poď za mnou!“ 2828 On vstal, opustil všetko a išiel za ním. 2929 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. 3030 Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 3131 Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 3232 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“
      3333 Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ 3434 Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 3535 No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ 3636 Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. 3737 A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. 3838 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. 3939 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: „Staré je lepšie.“

27-32.      Mt 9, 9-13; Mk 2, 13-17.
33-39.      Mt 9, 14-17; Mk 2, 18-22.
12.06.2003 | Čítanosť(3104)
Lk 5, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2652)
Lk 5, 12-16
12.06.2003 | Čítanosť(2257)
Lk 5, 17-26


16.11.2006 - 05:55   a.o.  
» Lk 5,27-32

Nepřišel jsem pozvat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.
Chudí a hříšníci jsou Ježíšově zvěsti zvlášť otevřeni - jsou obdarovatelní, protože nemají žádné jiné jistoty. U zbožných to má Ježíš těžší. Pro ty je skandál, jestliže Ježíš - vážený rabín - stoluje spolu s hříšníky (= neznalci Zákona) a celníky (= kolaboranty s římskou okupační mocí), a tak jim zcela dává účast na svém životě (společenství stolu). Podrobně jim Ježíš odpovídá podobenstvími o ztracené ovečce, ztracené minci a ztracených synech (Lk 15, viz sobota 2. postního týdne). Nyní je vysvětlení zprostředkováno pouze krátce - z potřeby hříšníků (v. 31) a z účelu Ježíšova „příchodu“ (v. 32).


10.02.2006 - 14:44   JR  
» Lk 5, 27-32

Jak to, že jíte a pijete s celníky a hříšníky
Rozšíří-li se dnes o někom zpráva, že chodí pít s opilci, jistě mu to neposlouží k dobrému jménu. Když se někdo za války stýká s kolaboranty, může být za to i souzen. Pravověrní židé byli v té věci přísní a považovali za poskvrnění i normální občanský styk s těmi, kdo nezachovávali Boží zákon. Mají být dobří křesťané laxní, nedbalí ve vyhledávání dobré společnosti? Vždyť řeholníci žijí často v uzavřených domech, členům duchovního stavu se zakazuje vstupovat na místa, kde by to působilo pohoršení. Jak se to tedy srovná s chováním Ježíše v evangeliu? Na tu otázku odpověděl už jeden z hlavních zákonodárců řeholního života svatý Basil. Jako je rozdíl mezi mladou sazenicí a stromem,tak je i mezi křesťanem, který se nedávno rozhodl žít opravdově a s tím, kdo už je v dobrém upevněný. Slabí tedy ať si dávají pozor ve vybírání společnosti, silní ve víře ať se nebojí. Chodí mezi lidi, aby jim dávali z toho, co sami mají, a to je krásný úkol.


10.02.2006 - 14:44   JR  
» Lk 5, 27-32

Nepotřebuji lékaře zdraví, nýbrž nemocní
Ve středověku mnoho diskutovali o tom, je-li pravá církev neviditelná nebo i viditelná. Proč takové neužitečné rozepře? ptají se dnešní lidé. Otázka však nebyla tak teoretická, jak se zdá. Viditelná církev, to jsou katolíci, s kterými se stýkáme, laici, kněží, biskupové, papež. Je jich mnoho. Vždyť jsme dosud nejsilnější církevní organizace. Ale všichni ne jsou andělé. Kolik na nich vidíme chyb a je tu i zloba. Naskýtá se tedy otázka: proč zlí lidé, hříšníci v církvi zůstávají? Proč se nevyloučí? Není to možné. Kde bychom začali a kde skončili? Je sice i v církvi tzv. exkomunikace, vyloučení od svátostí, ale to není vyloučení z církve. Středověké herese řešili tuto potíž tak, že považovali za pravou církev jenom věrné křesťany. Protože však nevíme, kdo je a kdo není Bohu věrný, je pravá církev neviditelná. Všecky ty úvahy však mají jednu velmi slabou stránku. Dá se odkrýt jednoduchým přirovnáním. Církev na zemi je jakoby nemocnice, ozdravovna. Ta není k tomu, aby nemocné vylučovala. Naopak je bere, aby je léčila. Podobnou funkci má i církev vůči hříšníkům.


10.02.2006 - 14:44   JR  
» Lk 5, 27-32

Mnoho věcí slavíme v životě hostinami. Bývá to při příležitosti, že se něco podařilo a že může tedy začít nový úsek života. Typickým příkladem je svatba. Ale může to být i návrat z nebezpečné cesty, z nemocnice, z vojny. Lévi vystrojil velkou hostinu, protože se obrátil k novému životu a rozhodl se následovat Krista. Je to síla pokání. Bohužel toto slovo nemá v dnešní společnosti radostný zvuk. Zpověď považujeme za nepříjemné vyznávání hříchů. Musíme si vzpomínat na to, co bychom rádi zapomněli. Tento postoj je bohužel mezi křesťany stále živý, a přece _ zásadně nesprávný. Uznání hříchu, rozhodnutí napravit se, je jedna z nejradostnějších událostí v našem životě. Ukazuje to sílu Ducha svatého, který nám dává věčný život. Nesmí nás odradit ani okolnost, že se zpovídáme často ze stejných hříchů a že nevidíme mnoho pokroku. Sama skutečnost, že se může po tolika pádech vždycky zase vstát, je radostná zvěst života v Bohu.


11.12.2005 - 21:26   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Lk 5, 27-32

      Človek, ktorý sa venuje svojej práci a starostiam v zamestnaní, nemyslí na svoje choroby, jednoducho, nemá čas byť chorý. Ale pri stretnutí s lekárom, hoci len na spoločenskom posedení, pripomína si svoje zdravotné ťažkosti a využíva príležitosť, aby sa posťažoval a poradil.
      Zahlbujúc sa do pôstneho obdobia, máme si konečne uvedomiť, na čo vlastne Kristus prišiel na svet: že prichádza jeho rozhodujúca hodina, hodina boja s hriechom. Je to teda hodina nášho boja so sebou samým. Hodina, aby sme si pripomenuli svoje duchovné slabosti a predložili ich Lekárovi, a teda hodina stretnutia s Lekárom. Napriek tomu, že človek veľa očakáva od lekárov - tak chvíľa odchodu na vyšetrenie do nemocnice či k lekárovi, nie je žiadnou príjemnosťou.
      Ale práve pre túto chvíľu prišiel Pán Ježiš: aby sa stretol s chorými. Určite nie je to pre nich chvíľa nejakej kamarátskej bezstarostnosti; tento Lekár, ako ostatne každý vážny lekár, kladie tvrdé požiadavky: Prišiel som volať (hriešnikov), aby sa kajali. Chorý sa musí prispôsobiť odporúčaniam, diéte, pravidlám a určenému programu liečenia. Musí to urobiť, ak chce vyzdravieť - ale nikto ho k tomu neprinúti, ani najrozhodnejší lekár; sám chorý sa musí prinútiť, sám si musí určiť určité prísne pravidlá. Podobne je tomu s obrátením. Žiaden kazateľ misionár, exercitátor, spovedník - ak sa sami neprinútime.
      Za týmto účelom sa však musíme tiež najprv, ako tí mýtnici, stretnúť s Kristom, akoby zakúsiť ho skrze dôvernú modlitbu, skrze rozjímanie o jeho dobrote, o jeho utrpení ako obete, skrze účasť na duchovnej obnove. Až po stretnutí s ním chápeme, čím je hriech a čím je láska. Až keď človek uzrie svetlo, vychádzajúc z temného brloha, uvedomí si, aká je tam tma, a akým nádherným darom je svetlo, ktoré nám on dáva (A. de Mello). Čím je hriech a čím je láska - môžeme si uvedomiť, keď sa zúčastňujeme na Obete oltára.


28.09.2004 - 06:07   JR  
» Lk 5, 33-39

Nikdo neustřihne na záplatu starých šatů kus z nových šatů
Toto přirovnání doplňuje předcházející. Žijeme po staru a cítíme, že tu něco chybí, že nemůžeme být spokojeni. Je tu jakoby trhlina v šatu, která odhaluje a studí. Hledá se záplata. Bere se tedy z nového jenom to, co poslouží k tomu, by se udrželo staré. V ignaciánských Exerciciích se tento postoj vysvětluje konkrétním příkladem. Dva žijí pospolu, ale z peněz, které jsou pravděpodobně ukradené. Chtějí se smířit s Bohem. Udělají to tedy tak, že se začnou za to modlit, třebas i často a horlivě. Ale ukradené peníze vrátit nemíní. jejich modlitby jsou takovou novou záplatou, která staré šaty nezachrání, budou se trhat dál. Česky se říká, že musí říci B, kdo už řekl A. Obrácení ke Kristu může být těžko částečné. Vůz se nepohne, dokud se kola doopravdy neotočí. Těmi koly je naše jednání i myšlení.


28.09.2004 - 06:07   JR  
» Lk 5, 33-39

Mladé víno je třeba nalévat do nových měchů
Často slyšíme slova, že se doba mění. Mnoho se tou frází dá ospravedlnit, omluvit nebo zaretušovat. Svět je ovšem ve stálém vývoji. Někdy je to zřejmé více,jindy méně. Ale co se vlastně mění? Šaty, do kterých se oblékáme, přístroje, kterých užíváme, domy, ve kterých bydlíme. Daleko důležitější však jsou změny v myšlení lidí, v hodnocení života a jeho smyslu. Je-li ten převrat velký, dostává latinské jméno „revoluce“. Znamená to doslova „převrat“. Ježíšovo kázání začíná právě takovým zásadním přehodnocením názorů na chudobu, na bohatství, na náboženský postoj k Bohu. Když s tím vyšel navenek, zástupy se k němu hrnuly. Lidé rádi slyší nové programy, zvláště takové, po kterých v srdci touží. Ale přesto všecko mají staré návyky v jednání i v myšlení. Chtějí přijat nové a starého se nedotknout. Nalévají nové víno do starých měchů. Tak tomu bylo za dob Kristových a tak je tomu dodnes. Křesťanské poselství se zablýskne, ale pak se stává neúspěšným.


28.09.2004 - 06:06   JR  
» Lk 5, 33-39

Můžete nutit hosty na svatbě, aby se postili?
Když čteme o starých mniších, jak se dokázali postit, obyčejně si klademe dvě otázky: Je to vůbec možné? A je-li to možné, jaký to má smysl? Vždyť přece Bůh stvořil svět jako prostřený stůl k našemu dobru. Máme tedy vděčně přijímat jeho dary. Máme-li na tu námitku odpovědět, musíme se vžít do situace těch, kteří se postili jako křesťané a slyšet motivy, které oni uváděli. První a hlavní důvod křesťanského postu je láska. Při pohledu na ty kdo hladoví, si rád odepře sousto ten, kdo má víc než dost. A protože někteří tvrdili, že to není možné, že my sami potřebujeme mnoho, světci chtěli ukázat světu, že opravdové potřeby ne jsou velké a že stačí málo. Vybízí-li nás k postu láska, stává se i opak. Z lásky se zasedá ke stolu s přáteli, když slaví hostinu. Tak to dělal Ježíš. Znal obojí. Postil se čtyřicet dní a dával se pozvat ke stolu, protože i tam mohl pronést slova k dobru všech.


03.10.2003 - 21:52   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Lk 5, 33-39

      Rôzne asociácie a reflexie môže vzbudzovať táto nová záplata na starej látke. Neraz človek ľutuje peniaze na nejaký nový odev – a usiluje sa staré zachrániť záplatami. Ľutuje peniaze – alebo ľutuje starinu, lebo si za mnohé roky na ňu zvykol.
      Niečo podobné sa deje možno v našom duchovnom živote. Človek si zvykol na určitý pohodlný, hoci nie chvályhodný štýl života, na svoje nie najlepšie záľuby, na svoje ustálené spôsoby konania, na svoje jedny a tie isté hriešky – a ťažko mu príde niečo v tom zmeniť. Pritom sa však usilovne snaží nadobudnúť si dobrý výzor, vytvoriť milé zdanie, zachovať dobré sebavedomie. Za týmto účelom vykonáva rôzne náboženské praktiky, dokonca dobré skutky, často pristupuje k spovedi a sv. prijímaniu – ale to je všetko, to sú len čoraz novšie záplaty na starej látke a stále tento človek zostáva v starom, ošúchanom, ufúľanom obleku. Nanič sú tie nové záplaty, ak sa niekto nesnaží obnoviť vnútorne, ak sa nesnaží duchovne pretvoriť. Ak sa každá spoveď nespája s úprimným rozhodnutím polepšiť sa a s túžbou obrátiť sa – málo prinesú tieto časté spovede a rozhrešenia; bude to len záplata na záplate, ktoré majú akosi zachrániť a zakryť neslávnu starinu.
      Teda miesto donekonečna plátať, volajme ku Kristovi pri každom stretnutí s ním, ako nám to hovorí sv. Pavol: Obleč ma, Pane, do „nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4, 24).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet