1.december 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nerob si starosti, synu! Keď tá myšlienka príde, mysli si: ja s tým nemám nič spoločné, tvoje rúhanie nech dopadne na tvoju hlavu, satan! Pretože toto moja duša nechce! A každá vec, ktorú duša nechce, má len krátke trvanie. A brat odišiel uzdravený.

~Apophtegmata 667 ~

12.06.2003 - (čítanosť1808 reakcie5)


Mk 8, 1-9

      1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. 3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ 6 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. 8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.

1-9.      Mt 15, 32-39.
12.06.2003 | Čítanosť(3197)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(3174)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2864)
Mk 8, 22-30


28.11.2006 - 19:42   a.o.  
» Mk 8,1-10

Najedli se dosyta.
Stejně jako při prvním nasycení pěti tisíců (srov. Mk 6,42). Tentokrát však Markův místopis (pohanská krajina) i číselná symbolika (sedm) naznačuje, že Ježíšův soucit se neomezuje jen na Izrael, ale zahrnuje všechny, kdo k němu přijdou. Ježíšovo požehnání marnotratně „zaplavuje“ (viz zbytky). Stačí dát k dispozici to málo, co máme, a darované požehnání „předkládat“ dále. Celé vyprávění je proniknuto zkušeností prvotní církve s eucharistií.


03.02.2005 - 11:46   JR  
» Re: Mk 08, 01-09

Pomoc neviditelná
Rozdělit své jídlo s druhým, který má hlad, je pomoc viditelná. Ale věřící jsou přesvědčeni, že jsou mezi lidmi svazky hlubší, neviditelné, skryté za oponou světa. Na ty myslí sv. Pavel na prvním místě, když píše,“Noste břemena jeden za druhého!“ (Gal6,2). Všecko, čím lidé trpí, je následek hříchu - nemoci, bída i hlad. Tyto následky padají na celé lidstvo. Proč na jednoho víc a na druhého méně? Proč jeden kypí zdravím a druhý se narodil slabý a nemocný? Rozhodnutí Boží prozřetelnosti nikdy nepochopíme. Ale přece, když vidíme tyto rozdíly, cítíme se povoláni, abychom je zmírnili. Povolání Krista - Spasitele bylo právě v tom, že vzal dobrovolně na sebe následky hříchu celého lidstva, aby celé lidstvo vykoupil a také, aby mu ulehčil. V jeho šlépějích to dělají ti, kdo se dobrovolně zapírají. Zní to paradoxně, ale dobrovolným postem se někde na neznámém místě ulehčí hladujícím. Tato souvislost ovšem přesahuje rozpočty ekonomické a sociologické. Uvidíme ji teprve, až se zvedne opona světa a vše zazáří ve světle Boží prozřetelnosti.


03.02.2005 - 11:46   JR  
» Re: Mk 08, 01-09

Byl s nim velký zástup a neměli už co jist
Čas od času se dostanou až do rady spojených národů statistiky, kolik lidí dnes už na světě trpí hladem. Bývají otřesné. Ukazuje se, že při tolika technických a hospodářských možnostech většina lidstva stále trpí podvýživou. Říkají, že je nám země tuze malá, že nemůže uživit lidské plemeno, které se neúměrně rozmnožuje na úkor jiných živých tvorů. Uvádějí se důvody pro toto tvrzení a proti němu, některé vážné, některé pochybné a propagandistické. Křesťanští kazatelé se ovšem stavějí k této otázce ze stránky mravní a vybízejí k osobní odpovědnosti. Jde tu především o probuzení vědomí soucitu, soudržnosti s druhými. Můžeme si dovolit všecko, zatímco jiní nemají ani to nejpotřebnější? Uvádí se, že malé osobní pomoci tu znamenají málo. Ale velké mezinárodní organizace nestačí obyčejně pro nedostatek fondů. Ten pak pochází z nedostatku osobních pomocí.


03.02.2005 - 11:46   JR  
» Re: Mk 08, 01-09

Nasyceni zázračné
„Kdybych mohl udělat zázrak jako Ježíš, všem bych pomohl. Ale jako obyčejný člověk jsem tu bezmocný.“ Tento povzdech vyšel z úst pracovníka organizace, která se starala o uprchlíky a které došly zásoby. A přece i křesťané by měli zázraky dělat! Sv. Jan Vianney jednou skutečně rozmnožil zásoby obilí, aby měl pro chudé. Ale to jsou takové výjimky, že se s nimi v normálním životě nedá počítat. Týž světec však dělal denně jiný „zázrak“ k nasycení chudých. Postil se, omezil své vlastní potřeby na minimum, vařil si na týden hrnec brambor Co tím ušetřil, to šlo ovšem pro jiné. Tento motiv pro půst čteme často v homiliích starokřesťanské doby. Sv. Jan Zlatoústý konstatuje, podobně jako moderní sociologové, že je na světě nespravedlivé rozdělení výživy Ale neodsunuje otázku poukazem, že se musí studovat problém. Dodává hned konkrétně: „Bůh chce, abys mu při spravedlivém rozdělení pomohl. Začni tedy u sebe! Omez svůj nadbytek ve prospěch druhých!“


15.09.2003 - 20:11   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Mk 8, 1-10

      V tom fakte nasýtenia hladných predovšetkým jedno si treba všimnúť: že Kristus afirmuje materiálne hodnoty. Je potrebný chlieb, potrebné sú nejaké podmienky pre časný život, lebo v tomto živote človek môže urobiť veľa dobra, lebo nakoniec svojím časným životom si zasluhujeme večný život. A teda všetko, čo slúži rozmnožovaniu síl a schopností tela, zasluhuje si našu akceptáciu.
      Aké závery z toho vyplývajú?
      Najprv pozrieť sa na materiálne hodnoty očami viery: všetky stvorené a vytvorené veci – sú darom Boha, prejavom jeho dobroty a milosrdenstva. To Boh nám dáva tieto veci a rozmnožuje ich prostredníctvom ľudských rúk. Toto vedomie nám káže vážiť si každú ľudskú námahu a vážiť si diela ľudských rúk. Vážiac si dielo človeka – vzdávam úctu Bohu. A podceňujúc, ničiac, márniac ľudské diela – urážam Boha v jeho dobrote a múdrosti.
      Druhý záver – dôverovať Bohu, že nás neopustí v našich materiálnych potrebách. Pretože chválou Boha je živý človek. Môžeme naďalej rátať s rozmnožovaním prostriedkov potrebných pre život. Ale pod akou podmienkou? Nemôže újsť našej pozornosti, pre koho Kristus tento chlieb rozmnožil: pre ľudí, ktorých zaujímalo na prvom mieste Božie slovo a Božie kráľovstvo, život duše a duchovný chlieb. Nie kvôli chlebu šli títo ľudia na pusté miesto za Kristom. Ľudia, ktorí si nadovšetko cenia veci Božieho kráľovstva a svojho duchovného života, zasluhujú si, aby Boh dokonca zázračným spôsobom sa staral o ich časný život.
      Ako však vo svetle týchto úvah ospravedlniť existenciu miliónov ľudí umierajúcich od hladu? Boh však nie je príčinou hladu. Milióny hladujúcich nie sú hanbou pre Boha, ale hanbou pre človeka.
      Či nepodceňujeme akúkoľvek prácu, svoju či cudziu? Nedopúšťame sa márnenia plodov tejto práce? Preukazujem Bohu vďačnosť za materiálne dary? Veď práve takéto dary prinášame ako obetu na oltár, ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa stali Kristovým telom a krvou, „chlebom života“ a „duchovným nápojom“.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet