21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh koná svoje dielo ani nie tak množstvom svojich pracovníkov, ako skôr vernosťou tých, čo volá, i keď ich je málo.”

~SV. VINCENT DE PAUL~

12.06.2003 - (čítanosť2450 reakcie2)


Mt 27, 11-31

      11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“ 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“ 14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.
      15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. 16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.
      19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.“ 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ 22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ 23 On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“
      24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“ 25 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ 26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
      27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. 28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, 29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ 30 Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. 31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

11-14.      Mk 15, 2-5; Lk 23, 2-5; Jn 18, 29-38.
15-26.      Mk 15, 6-15; Lk 23, 17-25; Jn 18, 39-40.
27-31      Mk 15, 16-20; Jn 19, 2-3.
12.06.2003 | Čítanosť(2617)
Mt 27, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2597)
Mt 27, 57-66
12.06.2003 | Čítanosť(2582)
Mt 27, 32-56


28.02.2004 - 17:51   dp  
» Mt 27, 25

„Jeho krv na nás a na naše deti!“ (Mt 27, 25)
Tá krv môže byť na nich na ich skazu, ale je to stále výkupná krv. Hoci privolali na seba kliatbu, ten, ktorého ukrižovali, nepotvrdil ich rozsudok. Neskôr sa budú kajať. Na konci vždy ostane dajaký zvyšok, ktorý bude zachránený. Medzi tými, ktorí si želali jeho smrť, nebola spomenutá ani jediná žena. Aj medzi nimi boli v tejto hodine šľachetné duše ako Jozef z Arimatey, Nikodém, sluha v Herodesovom dome a o niekoľko rokov Pavol. (F. Sheen)


22.09.2003 - 21:44   PaedDr. František Dancák  
» Mt 27, 13-14

      Charlota Lôvenskôldová, ktorú opisuje Selma Lagerlôfová v knihe Lôvenskôldov prsteň, nebadane stojí v tmavej miestnosti za chrbtom svojho snúbenca, ktorý na základe zlomyseľných rečí ju osočuje, zle o nej hovorí, a ona to všetko vypočuje a tíško odchádza. Bola presvedčená, že Boh raz odkryje pravdu a odhalí osočovateľku.
      Ona mala pevnú vieru v spravodlivého Boha. Dokázali by sme to hociktorý z nás?
      Aj Ježiš mlčí. „Veľkňazi a starší žalovali“ (Mt 27, 12), ale on nič neodpovedal. Mlčí, ale tým vlastne ukazuje, že je Boh... Splnili sa tak slová Svätého písma: „Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa...“ (Sk 8, 32).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet