27.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Radosť je najlepšou vizitkou kresťana. Nič tak neveriaceho nezneistí ako ona. A naopak, tí veriaci, ktorí strašia okolie smutnou tvárou, vyvolávajú dojem, že kresťanstvo je náboženstvom amputácie a vysýchania ľudskosti

~R. Plus .~

12.06.2003 - (čítanosť3070 reakcie0)


Mt 26, 26-46

      26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ 27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“
      30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. 31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: „Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.“ 32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“ 33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“ 34 Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ 35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci.
      36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ 40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ 43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. 44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“

26-19.      Mk 14, 22-25; Lk 22, 19-20; 1 Kor 11, 23-25.
30-35.      Mk 14, 26-31; Lk 22, 31-34; Jn 13, 36-38.
36-46.      Mk 14, 32-42; Lk 22, 39-46.
12.06.2003 | Čítanosť(2680)
Mt 26, 17-25
12.06.2003 | Čítanosť(2586)
Mt 26, 47-68
12.06.2003 | Čítanosť(2570)
Mt 26, 1-16© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet