5.február 2023

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Múdrosť k nám prichádza skrze lásku, mlčanie a sebazaprenie.”

~sv. Ján z Kríža~

12.06.2003 - (čítanosť3408 reakcie2)


Mt 24, 15-31

      15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!
      20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je,“ neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: „Hľa, je na púšti,“ nevychádzajte; „Hľa, skrýva sa v dome,“ neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka: 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.
      29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.

15-28.      Mk 13, 14-23; Lk 21, 20-24.
29-31.      Mk 13, 24-27; Lk 21, 25-28.
12.06.2003 | Čítanosť(2934)
Mt 24, 32-51
12.06.2003 | Čítanosť(2880)
Mt 24, 1-14


26.02.2011 - 11:59   Ewiak Ryszard  
» Re: Mt 24, 15-31

Biblia hovorí: \"V určenom čase [severný kráľ = Rusko] sa vráti späť.\" (Daniel 11:29a) To znamená tiež rozpad Európskej únie a NATO. Rusko sa vráti k štatútu superveľmoci.

Krátko potom bude jadrová vojna. (4. Mojžišova 24:23, 24; Daniel 11:29b, 30a; Matúš 24:7; Zjavenie 6:4) \"Veľký meč\" = jadrový meč. Nebude to koniec sveta (Armagedon). To bude \"začiatok pôrodných bolestí\". (Matúš 24:8)

Daniel 11:31 = Matúš 24:15 = Zjavenie 6:9-11; 11:2, 7; 13:7 = veľké súženie malých kresťanských cirkví.
\"Ohavnosť spustošenia\" = \"šelma\" = svetová vláda (Zjavenie 13:1, 2, 7b).

Daniel 11:40-43 = štvrtá svetová vojna. (Matúš 24:29; Lukáš 21:25; Zjavenie 6:12; 13:3; Izaiáš 5:26-30; Daniel 7:11; Ezechiel 32:2-16; Abakuk 1:5-17; Sofoniáš 1:14-18; Joel 2:1-11)


26.02.2011 - 11:56   Ewiak Ryszard  
» Re: Mt 24, 15-31

Biblia hovorí: "V určenom čase [severný kráľ = Rusko] sa vráti späť." (Daniel 11:29a) To znamená tiež rozpad Európskej únie a NATO. Rusko sa vráti k štatútu superveľmoci.

Krátko potom bude jadrová vojna. (4. Mojžišova 24:23, 24; Daniel 11:29b, 30a; Matúš 24:7; Zjavenie 6:4) "Veľký meč" = jadrový meč. Nebude to koniec sveta (Armagedon). To bude "začiatok pôrodných bolestí". (Matúš 24:8)

Daniel 11:31 = Matúš 24:15 = Zjavenie 6:9-11; 11:2, 7; 13:7 = veľké súženie malých kresťanských cirkví.
"Ohavnosť spustošenia" = "šelma" = svetová vláda (Zjavenie 13:1, 2, 7b).

Daniel 11:40-43 = štvrtá svetová vojna. (Matúš 24:29; Lukáš 21:25; Zjavenie 6:12; 13:3; Izaiáš 5:26-30; Daniel 7:11; Ezechiel 32:2-16; Abakuk 1:5-17; Sofoniáš 1:14-18; Joel 2:1-11)© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet