5.február 2023

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Chceš vedieť, aká cenná je tvoja práca? Porozmýšľaj, ako často pri nej pozdvihneš svoju myseľ k Bohu.

~Cyprián Norwid ~

12.06.2003 - (čítanosť3461 reakcie4)


Mt 17, 22-27

      22 Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; 23 zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A oni sa veľmi zarmútili.
      24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 25 On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“ 26 On odpovedal: „Od cudzích.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. 27 Ale aby sme ich nepohoršili, chod k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“

22-23.      Mk 9, 30-31; Lk 9, 44.
12.06.2003 | Čítanosť(3978)
Mt 17, 14-21
12.06.2003 | Čítanosť(3727)
Mt 17, 1-13


01.03.2006 - 12:32   JR  
» Mt 17, 21-26

Vědomi povinnosti vůči společnosti
Nikdo neplatí rád daně. Lidé se snaží té povinnosti uhýbat, jak jen mohou. Ale přesto uznávají, že ten systém je nevyhnutelný. Žijeme ve společnosti druhých, máme tedy k nim jisté povinnosti. Čím živější je pocit přináležitosti k celku, tím silnější jsou obce, národy, státy. Křesťanství tento prvek ještě více zdůrazňuje, protože máme milovat všechny. Stručně, ale výstižně vyjádřil společenský charakter křesťanské dokonalosti sv. Basil ve svých Větších pravidlech (č. 7). Člověk není tvor samotářský, ale společenský od své přirozenosti. Kolik věcí musíme stále od jiných přijímat, abychom mohli žít hmotně! Duševně i duchovně bychom bez druhých zakrněli a přišli na scestí. Nemůžeme tedy jenom brát, musíme i dávat. A co když se někdo uzavře a nechce jiným prospět? Zničí sám sebe, protože jsou nadarmo všechny vlohy, které mu Bůh dal. Nedá-li z nich druhým, zůstanou planými. Je tedy „daň“ v širokém slova smyslu základní povinností každé osoby, všech křesťanů.


01.03.2006 - 12:32   JR  
» Mt 17, 21-26

Společný duch
Státní daně jsou převážně peněžní. Povinnosti křesťanské však jsou daleko širší. V klášterech, ve skupinách lidí, kteří žijí společně, se však právem dává důraz na povinnosti jemnější. Ne jsou to jenom peníze, které stmelují společnost, ale především pocit soudržnosti, „dobrý duch“,jak se říká. Tam se pak cítí všichni spokojeni, rádi se tam vracejí, mají tam přátele. Ten „dobrý duch“ však roste pomalu malými pozornostmi. Jednotlivec se sžije s ostatními, až když pozná, že ho nepomlouvají, že se ho zastanou, že mu pomohou, když je v obtížích. Dobrý skutek udělá i ten, kdo se pokusí rozveselit ostatní, když je tísnivá nálada. jako zahrada nerozkvete za pár dní, tak se nesžijí lidé za krátký čas. Ale vytrvalé úsilí přináší užitek, vytvoří atmosféru, která už sama o sobě je odměnou. Pius XII. mluvil jednou k řeholníkům karmelitánského řádu, tj. k těm, kdo usilují o osobní dokonalost: ani oni nemají zanedbávat tzv. „společenské ctnosti“. Tím víc to platí pro křesťany, kteří žijí ve světě a mají mu být světlem.


01.03.2006 - 12:32   JR  
» Mt 17, 21-26

Společná práce
Už sv. Jan Zlatoústý upozorňuje na to, že je práce nejsilnějším pojítkem mezi lidmi. Kdyby řemeslník, učitel, politik nepracovali pro druhé, nepracovali by vůbec. Na různých oborech a specializacích práce vidíme názorně, jak jeden potřebuje druhého. Toto společenství práce může však zůstat jen ve formě administrativní, organizační. Daleko hlubším se stává, když ti, co se doplňují v práci, mají i společný cíl. Tak je tomu především v rodině. Je známo, že společnou prací pro dům a pro děti se překonají i tzv. momenty krize v rodinném životě. Jeden ředitel dětského letního tábora zjistil, že nejlépe se prázdniny vydaří, když se sídlo ještě buduje, když se začíná. Děti začnou cítit, že tábor je jejich a okamžitě se sžijí. I státní společnosti se pokoušejí probudit tento pocit pospolitosti v práci pro vlast. Ne snadno se to podaří, zvláště když se zjistí, že vedoucí jsou nepoctiví a že práce jedněch zneužívají druzí. Ale křesťané by se neměli dát odradit neúspěchy a zklamáním. Dovedou-li pracovat pro Boha, vědí, že jejich práce nebude nikdy nadarmo a že přispějí k jednotě velké rodiny Božích dětí.


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 17,22-27

      Pán Ježiš pri platení dane (v tomto prípade bola to daň na potreby chrámu), postavil sa na jednu úroveň so sv. Petrom a so všetkými inými daňovníkmi. Smieme tomuto faktu pripísať hlbší význam: Boh sa stal solidárnym s človekom - a Boží Syn sa stal obojstranným garantom tejto solidarity.
      Následkom prvotného hriechu sa svet ocitol v katastrofálnom stave: všetko nešťastie - to je dôsledok neposlušnosti prvých ľudí: previnenia, zločiny, vojny, choroby, utrpenie, a čo je najbolestnejšie - to je zatvorená brána neba. V tejto situácii Pán Boh bol by mohol „odpísať svet“, nechať ho vlastnému osudu; veď Boh nebol príčinou tejto katastrofy. A predsa sa Boh neodvracia od svojho stvorenia, nevzďaľuje sa z miesta katastrofy človeka. Boží Syn sa stáva človekom, berúc všetky ťarchy a nevýhody nášho života, prijíma krivdy, ohováranie, osočovanie, zriekanie i samotnú smrť; platí naše dlhy, platí vysoký účet za všetky ľudské hriechy. Je v tejto katastrofe s nami, pri nás, uprostred nás, jedným z nás. V spore medzi nami, vinníkmi, a najvyššou spravodlivosťou - Boh stojí na našej strane, aby sme nezahynuli naveky.
      Nezovšednel nám tento fakt? Ježiš Kristus, keď nás vykúpil skrze kríž -stal sa solidárny s nami. Sme my navzájom solidárni s ním v proteste proti hriechu? Nie je solidárny s Kristom niekto, kto bagatelizuje svoje viny, či priam necíti sa v ničom vinný.
      Každá obeta sv. omše, prinášaná na odprosenie Božej spravodlivosti, je najväčším dôkazom solidarity Boha s človekom, s človekom hriešnym, ale skrúšeným.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet