21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Naozaj šťastný je ten, čo na seba berie riziko lásky.”

~ROGER SCHÜTZ ~

12.06.2003 - (čítanosť2983 reakcie5)


Mt 15, 29-39

      29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. 30 Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. 31 A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.
      32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ 33 Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ 34 Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“ 35 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. 36 Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. 38 Tých čo jedli, bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. 39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.

32-39.      Mk 8, 1-10.
12.06.2003 | Čítanosť(3028)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2794)
Mt 15, 1-20


19.10.2006 - 15:00   jh  
» Mt 15, 31

Svedkovia uzdravenia nohých chorých na hore u genezaretského jazera velebili izraelského Boha (porov. Mt 15, 31). Tento výraz naznačuje, že išlo o pohanov. Stále sa zväčšuje vzdialenosť medzi Pánoma izraelským ľudom a rastie Spasiteľova priazeň k pohanom. U Boha neznamená nič národnosť a predchádzajúca milosť, ale spolupráca s Božím poznaním a milosťou.


01.12.2004 - 22:05   JR  
» Re: Mt 15, 29-39

Všichni se dosyta najedli
Nasycení čtyř tisíců mužů s ženami a dětmi bylo zázrakem, a to ve zvláštní situaci. Ti lidé šli za Ježíšem, aby slyšeli jeho slova. Ten zázrak se opakuje po dva tisíce let v církvi. Náboženská činnost je podle ekonomického slovníku neproduktivní. V kázáních se lidem říkají věci často nemilé. Výdaje na církevní budovy, na klérus, na semináře, na charitativní činnost jsou ohromné. A přece se vždycky nějakým způsobem kryjí. Je to uskutečnění příslibu daného apoštolům (srv. Mt 19,29). V jistém smyslu si to může ověřit ve svém životě každý. Staročeské přísloví říká: „Modlitbou nezmeškáš, postem nezhubneš, almužnou nezchudneš.“ Toho, kdo následuje Krista, kdo jde tam, kam ho volá, Bůh nikdy nenechá na holičkách. U světců se to často projevilo zázračně. V normálním životě nemluvíme o zázracích, ale o Božím požehnání. Jsme si pak vědomi, že každý dobrý skutek je požehnaný, tj. přináší dobro i tomu, kdo jej udělal s obětí.


01.12.2004 - 22:05   JR  
» Re: Mt 15, 29-39

Vzal těch sedm chlebů, pronesl díkuvzdáni, lámal a dával
Kdo pocítil lítost s hladovými, obyčejně objeví, že jemu samému se nedostává a že rozhodně nestačí k tomu, aby pomohl světu, který je v tak velké bídě. Proto obyčejně pokrčí rameny a řekne si pro útěchu: „Co tu mohu udělat já, když by na tu nouzi nestačily ani velké organizace?“ Ale jsou i jiní, kteří i ze svého mála dají. Stává se pak zázrak. Druzí chudí je napodobí a vytvoří se řada pomoci, která rozmnoží první dar. Francouzský básník R. Follereau, apoštol malomocných, říkával, že Pán Bůh dal chudým velký dar:jiné chudé, kteří jim pomohou. Dar chudých chudým má vždycky zvláštní sílu a zvláštní poslání. A nerozmnoží-li ihned chléb, vždycky rozmnoží pocit lidské jednoty a Boží milost, která se stane novou tvůrčí silou ve světě.


01.12.2004 - 22:05   JR  
» Re: Mt 15, 29-39

Je mi líto lidu, nemají co jist
Bývaly i v Evropě hladové roky. Krupobití, sucho nebo naopak záplavy zničily úrodu a nebylo stravy ani pro lidi ani pro dobytek. I dnes se takové katastrofy vyskytují, ale je zlepšené všeobecné zásobování. Dovoz potravin je malý technický problém. Vždyť velká města žijí jenom z dovezeného. Proto je tím podivnější, že přesto všechna převážná část obyvatelstva naší země trpí podvýživou a že počet těch, kdo ročně umírají hladem, je vysoký a nezmenšuje se, spíš roste. A přece doprava chleba v době astronomických letů by neměla být technickým problémem ani pro nejzapadlejší kraje Afriky nebo Asie. Nasyceným národům však chybí lítost s těmi, kdo nemají co jíst. Jen tato lítost by byla schopna dát do pohybu mezinárodní charitativní organizace a přimět státní aparáty aby spolupracovaly Probuzení této lítosti by však nejvíce prospělo těm, kdo litují. Uvědomili by si, že se mohou spasit jen ve spojení lásky s ostatními.


19.11.2004 - 05:54   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Mt 15, 29-37

      Uvedomme si: Pán Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol, akoby v očakávaní na zástupy, ktoré sa k nemu ponáhľali. A Kristus naďalej očakáva. Ak Advent znamená príchod, má to byť nielen Kristov príchod k nám, ale tiež náš príchod ku Kristovi. Lebo On už prišiel – a to veľakrát a rôznymi spôsobmi – ale či my sme skutočne už k nemu prišli?
      Už vo chvíli narodenia začali sme svoje putovanie k Bohu. Zvlášť v akte sv. krstu nás povolal Boh na cestu, ktorá vedie k nemu. Každý deň s námahou stúpame tou istou cestou, ako tie zástupy stúpajú ku Kristovi – a Boh nás trpezlivo očakáva. Môžeme povedať: Boh je veľkým očakávaním.
      Rôzne sú tie cesty, ktoré vedú k Bohu, a rôzne miesta stretnutia s Bohom: každodenná modlitba, nedeľná účasť na sv. omši, účasť na sviatosti zmierenia a na sv. prijímaní, účasť na exercíciach. V Eucharistii Kristus doslova rozmnožuje Boží chlieb, aby sme neustávali na ceste.
      Zástupy, o ktorých je dnes reč, priviedli ku Kristovi chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. My položíme ku Kristovým nohám predovšetkým naše biedne srdce, aby ho vyliečil, posilnil a nakŕmil chlebom svojho slova a svojho Tela. Na ceste k nemu, ktorý nás očakáva akoby „na vrchu“, treba sa neraz odtrhnúť od niektorých „vodorovných“ záležitostí, a v každom prípade povýšiť duchovné skutočnosti nad materiálne. Vtedy môžeme očakávať, že Boh pomôže našim časným potrebám, aj zázračným spôsobom, ako je to opísané v dnešnom evanjeliu.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet