21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V každom normálnom človeku jestvuje prirodzená túžba po nadprirodzene, to je dnes bežné tvrdenie, ktoré našlo v teológii všetky svoje oprávnenia... Pod zámienkou však, že sa z nej neurobí otázka práva, moci, potreby, ani plánu, a tým menej požiadavky. Tento nadprirodzený božský život je zmyslom najvyššej túžby ľudstva.

~E. Masure~

12.06.2003 - (čítanosť2794 reakcie1)


Mt 15, 1-20

      1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: „Cti svojho otca i matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.“ 5 Vy však hovoríte: „Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, 6 ten už nemusí ctiť svojho otca.“ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal:
      8 „Tento ľud ma uctieva perami,
      ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
      9 No darmo si ma ctia,
      lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.“

      10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: 11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“
      12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“ 13 On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. 14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“ 15 Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo.“ 16 On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

1-20.      Mk 7, 1-23.
4.      Ex 20, 12; 21, 17; Dt 5, 16.
8.      Iz 29, 13.
14.      Lk 6, 39.
12.06.2003 | Čítanosť(3027)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2982)
Mt 15, 29-39


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 15, 1-2.10-14

      Všeobecný ohlas dnešného evanjeliového poučenia je taký, že nemajú hodnotu vonkajšie, formálne náboženské praktiky, ak im chýba vnútorný základ. Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebesky Otec, vytrhnú — hovorí Pán Ježiš. Čiže - správnou pôdou, z ktorej vyrastá každé dobro, účinné a trvalé, je vnútorný život človeka.
      Vnútorný život - to je život v zjednotení s Bohom, to je úsilie, aby sme v tomto zjednotení zotrvávali. Vtedy Boh, podobne ako záhradník, zasieva, sadí, štepí do nás šľachetné iniciatívy, ktoré vyrastajú navonok ako pekné rastliny, ktoré rodia skutky lásky a spravodlivosti. Našou správnou ambíciou je vykonať okolo seba čo najviac dobra. Ale to nie my sme strojcami tohto dobra, ale Boh, ktorý v nás prebýva a účinkuje. Náš Boh je Bohom-Slovom, skrze ktoré všetko bolo stvorené, je vnútorným Slovom, prítomným v človeku skrze tajomstvo stvorenia, určujúcim rozmer puta s Bohom; otvorenie sa na účinkovanie Boha, danie sa mu k dispozícii, predstavuje základné poslanie kresťana (S. Nowak).
      Súčasná humanizácia náboženských pojmov dáva do popredia nie Boha, ale človeka: treba byť dobrým voči druhému človeku - a to je všetko, celé náboženstvo. Takáto orientácia však čoraz viac sklamáva. Skutočne sa oddať blížnym možno len v takej miere, v akej sa oddáme Bohu. Preto sú potrebné všetky spôsoby na udržanie vnútorného života, ako častá modlitba, náboženské čítanie, pobožnosti reflexívneho charakteru. Ako ktosi povedal: Ľudská duša je ohňom; treba ho udržiavať, lebo keď nehorí - hasne (F. Voltaire). Škoda, žiaľ, že mnoho ľudí má taký vnútorný život ako nafúkaný balón - malé pichnutie, neporozumenie, drobná bolesť - a všetko hlučne praská.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet