20.september 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Hlas chudobných má byť pre nás hlasom Kristovým“

~Roger Schutz .~

12.06.2003 - (čítanosť3100 reakcie1)


Mt 12, 22-37

      22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. 23 Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“ 24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“
      25 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. 26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. 30 Kto nie je so mnou je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.
      31 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. 32 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.
      33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. 34 Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. 37 Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.“

22-30.      Mk 3, 22-27; Lk 11, 14-15; 17-23.
31-32.      Mk 3, 28-29; Lk 12, 10.
33-37.      Mt 7, 17; Lk 6, 43-45.
12.06.2003 | Čítanosť(3937)
Mt 12, 38-45
12.06.2003 | Čítanosť(3770)
Mt 12, 46-50
12.06.2003 | Čítanosť(3258)
Mt 12, 1-08


02.05.2010 - 07:54   František Fedor  
» Re: Mt 12, 22-37

"Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." (Mt 12,24).
Hnev je zlý radca. Ak je spojený s nenávisťou, človek vysloví úsudok poľutovaniahodný. To je prípad farizejov. Ježiš odhalil nelogickosť ich námietky. Rozdelené kráľovstvo. Môže obstať ? Nemôže. Spory, rozdelenia, občianske vojny, to sú pliagy jednoty.
Satan to vie a „jednotne“ útočí na to, čo Ježiš založil, na Božie kráľovstvo tu na zemi. Žiaľ, zdá sa akoby mal aj v tomto období úspech. My vieme, že je to len zdanie, lebo nemá moc zviazať Pána nášho domu a olúpiť ho. My sme s Kristom a chceme s ním zhromažďovať.!© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet