27.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nikdy nebol nikto zatratený preto, lebo spáchal príliš veľa zla, ale preto, lebo neprijíma ponuku milosrdného Boha, ktorý mu chce odpustiť.

~SV. JÁN MÁRIA VIANNEY~

12.06.2003 - (čítanosť4113 reakcie7)


Mt 9, 1-8

      1 On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie - povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ - povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

1-8.      Mk 2, 1-12; Lk 5, 17-26.

      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(3949)
Mt 9, 27-38
12.06.2003 | Čítanosť(3637)
Mt 9, 9-13
12.06.2003 | Čítanosť(3040)
Mt 9, 18-26


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Mt 9,1-8

Zástupy velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Matouš zde (oproti Markově verzi příběhu) klade důraz ne tolik na Ježíšovo hlásání, na množství posluchačů či na samotné uzdravení, ale na Ježíšovo povzbudivé slovo („Buď dobré mysli“) a na skutečnost, že odpuštění hříchů je Ježíšem darováno „lidem“ (v. 8). Tím je jim svěřena také povinnost odpouštět a uzdravovat ochrnulost světa.


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 9,1-8

      Pán Ježiš uzdravuje ochrnuté telo - ale predtým postaví na nohy ochrnutú dušu: Odpúšťajú sa ti hriechy. Takto ešte raz nám pripomína, čo je dôležitejšie.
      Súčasná humanizácia náboženských pojmov, a vôbec etických názorov, kladie na prvé miesto humanitnú starostlivosť o chorých, hladných, duševne postihnutých - ale nechce vidieť biedu, v akej sa nachádzajú hladné, mentálne zaostalé a ochrnuté duše. Výrazom starostlivosti Krista a jeho Cirkvi o ľudské duše, je umožniť im zmierenie s Bohom, odpustenie hriechov.
Nešťastím dnešného sveta, žalostnejším než samotné hriechy, je to, že nevidí svoje hriechy, že popiera akúkoľvek vinu. Je to pochopiteľné v situácii, keď slabne náboženská viera. Človek nedokáže zniesť pocit viny, ak nevidí možnosť jej odpustenia (J. Ratzinger).
      Vtedy jednoducho hovorí, že nemá na svedomí žiadny hriech, že hriech vôbec neexistuje. Ale je to najväčšie klamstvo, aké si možno predstaviť. Pravda je taká, že nikto nie je bez viny; ale túto pravdu si vie človek povedať len vtedy, keď sa stretne s inou, väčšou pravdou: s pravdou o Božom odpustení. Treba sa teda učiť uznávať svoje hriechy a prijímať odpustenie.
      Svätá omša, na ktorej sa zúčastňujeme, je predsa obetou odpustenia. Ján Pavol II. vo svojej knihe Prekročiť prah nádeje hovorí: Prvou podmienkou spásy je poznať svoju hriešnosť... je tiež vyznať ju pred Bohom, ktorý nič iného neočakáva, len aby prijal toto vyznanie a spasil človeka.


02.08.2004 - 08:13   JR  
» Re: Mt 09, 01-08

Očití svědkové popsali podobný zázrak. Stal se v Lurdech. Nemocného, který se při eucharistickém požehnání náhle postavil na nohy přinutili, aby si znovu lehl. Pořadatelé se báli, aby nevznikl zmatek, protože se okolostojících zmocnilo velké nadšení. I dnes se tedy dějí zázraky podobné těm, které dělal Ježíš. Jaký mají smysl? Nemůže to být senzace. Nestačí ani opravdový údiv nad Boží mocí. Je-li nemoc následek hříchu, zázračné uzdravení tělesné je symbol uzdravení duchovního, které je tak časté a tak na dosah ruky, že je ani za zázrak nepovažujeme. Ježíšova slova „Vstaň a choď!“ se slyší v každé zpovědi, která hojí všechny druhy duchovní ochrnulosti. Máme se tedy i my podivit, podobně jako Židé, že „dal Bůh takovou moc lidem“ (Mt9,8). (T. Špidlík)


02.08.2004 - 08:12   JR  
» Re: Mt 09, 01-08

Doufej, synu, odpouštějí se ti hříchy
Lidé si přáli uzdravení tělesné, Ježíš slibuje uzdravení duchovní, odpuštění hříchů. Zdá se proto okolostojícím, že tu jde o nedorozumění. Totéž nedorozumění však převládá v obecném mínění dodnes. Dobře děláme, když rozlišujeme dvojí zlo. Jednomu říkáme fyzické. Jde o nemoci, bolesti, katastrofy i samu smrt. Druhé zlo je morální, tj. hřích. Mezi obojím však je souvislost. Bible učí jasně, že je hřích příčina všeho zla, tedy i fyzického. Jsme vděčni lékařům, kteří bojují proti nemocem a bolestem. jsou dobrodinci lidstva. Ale jejich práci podporují tajemným nadpřirozeným způsobem všichni ti, kteří očišťují sebe a svět od hříchů. A právě oni dostali příslib, že se jim to jednou podaří úplně, že bude nakonec přemožena všecka lidská bolest i sama smrt. (T. Špidlík)


02.08.2004 - 08:12   JR  
» Re: Mt 09, 01-08

Přinesli ochrnulého
Ochrnulý je zbaven možnosti pohybu, který nutně patří k životu. Je odsouzen k nehybnosti, zatímco by chtěl chodit, pracovat, měnit místo. Tou nemožností pohybu ochrnulí trpí víc než skutečnými bolestmi. V přeneseném slova smyslu existují i různé typy ochrnulosti duševní a duchovní. Jeden z nich je mistrovsky vylíčen v Gončarově románu Oblomov. Od té doby se říká „oblomovština“ duševní neschopnosti, která se projevuje spoustou plánů a úmyslů v hlavě, ty však nikdy nedojdou ke skutkům. Oblomovovo myšlení může vypadat geniálně, ale zůstává jalovým. Na podobnou nectnost v duchovním životě myslí sv. Terezie Veliká, když říká, že je cesta do pekla vydlážděna dobrými předsevzetími, tj. úmysly, které nikdy neuskutečníme. Jsme však toho schopni? Jen s milostí Boží, protože hříchem jsme všichni ochrnuli k dobrému. Ale prosbou o milost můžeme vstát, chodit a uskutečňovat dobro. (T. Špidlík)


19.06.2004 - 13:40   PaedDr. František Dancák  
» Mt 9, 2

      V súčasných dejinách máme veľký príklad v bl. Matke Terézii. Mala táto žena predstavu o tom, že raz bude nositeľkou Nobelovej ceny, Že ju budú raz poznať na celom svete? Že raz bude blahoslavenou? Iste o tom nesnívala. Bola tu však Božia predstava: Keď ty budeš plniť moju vôľu, budeš si všímať biednych a opustených, staneš sa veľkou! Blahoslavená, že si uverila!
      Aj v evanjeliu skoro každý zázrak nejako súvisí s vierou a poslušnosťou voči Bohu: Nech sa ti stane, ako si uveril“ (Mt 8, 13); „Tvoja viera ťa uzdravila“ (Mt 9, 22); Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému...“ (Mt 9, 2).
      Ježiš Kristus dokázal, že bohato odmeňuje tých, ktorí sa s dôverou k nemu utiekajú. Tak dôveroval aj tento ochrnutý. Preto „odišiel domov“ (Mt 9, 7) uzdravený.
      Kto prosí s dôverou, je vypočutý. Tak o tom často hovorí Sväté písmo, tak to potvrdzuje aj uzdravenie tohto ochrnutého človeka. Nevieme, odkiaľ mal tento ochrnutý takúto dôveru v Ježiša Krista. Možno že počul hovoriť o jeho dobrote a moci, o jeho spasiteľnom poslaní – a možno že mu oči otvorila choroba.
      Tým si môžeme byť istí aj my! Ak máme v Boha veľkú dôveru, aj my môžeme mať nádej na vypočutie svojej modlitby!


19.09.2003 - 15:45   PaedDr. František Dancák  
» Mt 9, 4

      Básnik Oscar Wilde bol pre mravné priestupky odsúdený do väzenia. Keď ho viedli do väzenia, musel čakať na stanici i so svojim strážcom v trestaneckom obleku a s ostrihanou hlavou. Jeden cestujúci ho spoznal a nahlas povedal: „Ľudia, to je Oscar Wilde!“ Potom pristúpil k nemu a napľul mu do tváre. Oscar nepovedal ani slovo.
      Hľa, tak súdia hriešnika ľudia! A takto súdili aj Ježiša Krista, keď uzdravoval ochrnutého. A Boh? „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9, 3). Tak vie konať len Boh!
      „Klesne oslica a nájde sa kto jej pomôže vstať. Klesne ľudská duša a nikto ju nepozdvihne“ (sv. Bernard).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet