27.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Konvertita má spočiatku pocit, že sa pozerá cez štrbinu. Keď sa však rozhľadí, vidí, že Cirkev je zvnútra omnoho rozsiahlejšia než zvonka. Je to priestor veľkých domov, univerzalita ako svet...”

~GILBERT KEITH CHESTERTON~

12.06.2003 - (čítanosť9365 reakcie10)


Mt 8, 28-34

      28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. 29 Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“
      30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ 32 On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. 34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

28-34.      Mk 5, 1-20; Lk 8, 26-39.

      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(4976)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3674)
Mt 8, 18-22
12.06.2003 | Čítanosť(3462)
Mt 8, 23-27


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Mt 8,28-34

Přišel jsi trápit démony, dříve než nastal čas.
Tímto zvoláním vloženým do úst démonů Matouš naznačuje, na co chce dát důraz ve své značně zkrácené verzi Markovy předlohy: Na příchod Božího království právě do této doby a do těch nejtemnějších koutů Izraele i jeho pohanského okolí. Ten, kdo Ježíše následuje na „druhý břeh“ (bere vážně slova Horského kázání a přináší osvobození), musí navíc počítat s tím, že nebude vítaným hostem (v. 34).


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 8, 28-34

      Okrem rôznych bláznovstiev súčasného sveta prišiel rad na čiernu mágiu a kult satana. Stále sa dozvedáme o výčinoch satanistov, polícia odhaľuje ich organizované bandy a ozbrojené skupiny; títo mladí sľubujú, že budú verne slúžiť satanoví ako svojmu jedinému pánovi, vzdávajú mu náboženskú úctu, slávia liturgické obrady na jeho počesť. Keď počujeme o ich niektorých výstrelkoch, možno hovoriť o skutočnej, formálnej posadnutosti. Prípady skutočného posadnutia sú potvrdené (por. M. Martin, Rukojemníci diabla).
      Posadnutí môžu byť nielen rozhodní vyznávači satana, ale aj ľudia, ktorí v neho neveria. Pretože — aby sme mohli slúžiť Bohu, treba v neho veriť; ale netreba veriť v diabla, aby sme mu slúžili (A. Gide). S istotou mu slúži veľa ľudí, ktorí sa nechajú slepo ovládať svojimi náruživosťami, takými ako lakomstvo, zmyselnosť či túžba po moci.
      Netreba preceňovať vplyvy satana a všade vidieť diabla. Satan nie je bohom zla. Satan nemá nad ľuďmi inú moc okrem tej, ktorú mu dajú oni sami. Takých, zopakujme, je veľa.
      Hoci teda netreba preháňať diabolské vplyvy - neslobodno ich ani podceňovať. V nejakej chvíli, keď si to človek neuvedomuje, satan môže začať svoju diverziu v srdci, ktoré je zotročené takými či inými vášňami. Robí to neprejavujúc sa, ponúkajúc zvádzajúce ilúzie, ako keby sme túžili po niečom dobrom. Klameme vtedy samých seba - a to je typické účinkovanie satana: nahovára na niečo, čo sa zdá byť dobré.
      Silu k boju s temnými silami získavame len od Krista. Pozerajúc na obetný oltár, pomyslíme si: prečo by mal umierať Kristus, keby sme my sami dokázali premôcť zlo? Modlime sa teda slovami Cirkvi:
      Pane Ježišu, klaniame sa tvojmu krížu, ktorým si vytrhol svet spod moci pekelných duchov a svojím utrpením si premohol pokušiteľa (Collectio Rituum).


04.08.2004 - 10:42   JR  
» Re: Mt 08, 28-34

Prosili ho, aby nevstupoval do jejich území
Víme, že zvířata mají svůj rezervovaný okruh, do kterého nepouštějí vetřelce. Nejlépe to ovšem vidíme u psů. Ale svoje kruhy bydliště a zájmů mají i lidé. Proto stavějí ploty a ohrady, proto mají státy hranice a celní kontroly. Kdo pronikne do cizího území násilím,je okupant. Proč jsou všechny tyto ochrany? Lidé si vytvoří svůj obraz života, svou identitu. Cokoli by tam proniklo jiného, působí rušivě. Bohužel mohou mít falešný úsudek o tom, co mají nebo nemají považovat za cizí prvek. Nejsmutnější omyl pak je ten, že lidé někdy považují Krista, jeho nauku, jeho požadavky za něco, co by jejich vlastní život rozrušilo, co neodpovídá jejich osobnímu vývoji. Prosí tedy Krista, aby do jejich území nevstupoval. Podle slov sv. Jana milují víc temnotu než světlo (Jan 3,19), protože ve světle by se změnila tvářnost mnoha předmětů, které se ve tmě vydávaly za krásné. Tma je také přirozeným prostředím pro spánek. Kdo se probudí a dává do práce, rozžíhá světlo. Ti, kdo mají chuť a sílu pokračovat na cestě k dobru, milují Krista, který je světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na tento svět. (T. Špidlík)


04.08.2004 - 10:42   JR  
» Re: Mt 08, 28-34

Co je ti do nás, Synu Boži?
Je známo, že tzv. hypnotizéři nesnášejí, aby při jejich kouscích byl přítomen někdo, kdo by jejich vliv rušil. Ale ani normálním životě nemá rád přítomnost jiných ten, kdo chce druhého ovlivnit tak, aby mu ve všem ustupoval. V krajních případech, kdy se zdá, že je vliv zlého ducha tak velký, že jde o skutečnou posedlost, tito lidé výbušně reagují na pouhou přítomnost posvěcené medaile nebo vody Ale tu jde zase o zjevy mimořádné. V denním životě něco podobného pozorujeme v malé míře. Ten, koho např. „posedla“ sexuální vášeň, nevstoupí snadno do kostela. Kdo je rozlícený proti druhému, nebude číst a rozjímat evangelium. Jde tu o dva vlivy, které by se vylučovaly navzájem. Ale právě proto se může člověk, který je ještě schopen svobodného rozhodnutí, dát dobrovolně do vlivu druhého, aby vyloučil první. Svatý Augustin udělal velkou zkušenost, že ho z „posedlosti“ sexuální vášně vyléčila četba Písma svatého. jsou v něm slova Kristova, která zlý duch nesnáší. (T. Špidlík)


04.08.2004 - 10:42   JR  
» Re: Mt 08, 28-34

Dva posedli
Těžko si dovedou lidé představit posedlost zlým duchem. Mnoho je těch, kdo v ni nevěří a vysvětlují všechny případy, které by připadaly v úvahu, nemocí. A přece její počáteční stupně poznáváme v denní skutečnosti. Lidská důstojnost vyžaduje svobodu. A přece kolik lidí je zotročováno druhými. Podléhají cizím rozkazům, vůli jiného, kterého v duchu nenávidě jí. jsou dodnes milióny vyhnaných, uvězněných, porobených. Protože to je zvenčí, říkáme tomu násilí. Ale člověk bývá zotročován i zevnitř. často říkáme, že někoho „posedla“ vášeň, pošetilá idea. Někdy to dojde do takového stupně, že se nekontroluje a dopouští se neodpovědných činů. Rádi bychom mu pomohli, litujeme ho, protože je chudák, ale cítíme se bezmocní, dokud má,jak říkáme, tyto fixní ideje, např. že ho někdo pronásleduje nebo že je mu manželka nevěrná apod. Jak takové stavy vznikají? Ponecháváme vysvětlení psychologům a lékařům, nakolik na to věda stačí. Ale víme také dobře, že se nám cizí nesourodé ideje rodí někdy v hlavě sugescí jiných lidí,jsme jejich vlivem v jakési začáteční hypnóze a cítíme se svobodni, až jsme od nich daleko. Ale jsou to skutečně jen lidé, kteří na nás působí? Bible věří ve vliv zlého ducha a i světci s ním měli mnoho zkušeností právě proto, že se z jeho vlivu chtěli vymanit. (T. Špidlík)


18.06.2004 - 08:26   PaedDr. František Dancák  
» Mt 8, 28

      Je zvláštne, že pri prieskume americkej verejnej mienky sa zistilo, že hoci 85 % ľudí verí v anjelov, len asi 65 % verí v zlých duchov (zlých anjelov).
      Príbeh o posadnutých v gadarskom kraji nám však hovorí, že sa občas musíme odieť do plnej Božej výzbroje a postaviť sa satanovi v boji (porov.: Ef 6, 12). Preto jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Ježiš stal človekom, bolo, aby nás oslobodil od diabolského vplyvu, lebo pre Ježiša to nebola nijaká vedľajšia záležitosť, nijaká malá služba. Jeho hlavný titul bol ten, že je Spasiteľ, lebo nás prišiel oslobodiť od Zlého: „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3, 8).
      Preto všade, kde „chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh“ (Sk 10, 38). Keď posielal svojich učeníkov ohlasovať evanjelium, „dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu“ (Mt 10, 1). Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji je preto tiež potvrdením, že Božie kráľovstvo sa skutočne priblížilo tak, že tak Ježiš ako aj jeho apoštoli vyháňali zlých duchov a uzdravovali chorých (porov.: Mt 8, 16; Mt 4, 24; Mk 1, 32 a i.).


09.03.2004 - 15:06   Anna Kunderová  
» Re: Mt 08, 28-34

Myslím si, že okrem satanistov, kt. ho priamo vzývajú a natočilo sa o nich už veľmi veľa filmov, kt. im podľa mňa len dodávajú zviditeľnenie, sa zlý duch veľmi silne prejavuje aj v každodennom živote. Dnes som zažila jeden prípad. Študujem na VŠ a jeden profesor si ma veľmi "podal" podľa môjho názoru neoprávnene. Myslím si, že aj keď v dnešnej dobe sa máme po hmotnej stránke oveľa lepšie ako to bolo za čias mojej starej mamy, veľmi si ubližujeme po psychickej stránke. Dnes už podľa mňa neplatí, že na koho sa usmeješ, to mu spraví dobre. Nie! To znamená, že on Ti dokonca bude závidieť tvoj úsmev, lebo to značí o tom, že si na dobrej ceste životom. ja sa však aj napriek všetkému budem pridržiavať Krista, lebo viem, že bez Neho sa nedá žiť a môže sa robiť, čo len chce.Jesus Christus - Superstar!


19.09.2003 - 15:44   PaedDr. František Dancák  
» Mt 8, 28

      Na Západe (a nielen tam) sa stal diabol filmovou hviezdou. Po filme Exorcista, ktorý jej producentom vyniesol milióny dolárov na ľudskej poverčivosti, natáčajú sa ďalšie filmy s diabolskou tematikou... Nič neukazuje lepšie úbohosť emancipovaného človeka z „náboženských predsudkov“, ako to, že: v Boha neverí, ale v drastickej hrôze, ako ju bezohľadní filmoví producenti poskytujú, nachádza uspokojenie. Je priťahovaný zlom. Nie je to trest za neveru? O čo lepšie je na tom ten, kto verí v Syna človeka, ktorý premohol démonov nielen na kríži, ale i v každom z nás!


10.07.2003 - 16:28   Miron  
» Téma: Mt 8, 34 / Majetok

      Obyvatelia gadarského kraja boli vo veľmi zložitej situácií. Na jeden strane vnímali uzdravenie dvoch posadnutých zlými duchmi, ktorí im spôsobovali veľa nepríjemností. Svätý Matúš spomína, že pre ich zúrivosť „sa nik neodvážil chodiť tou cestou“ (Mt 8, 28). Oslobodenie týchto dvoch nešťastníkov od zlých duchov takto muselo byť požehnaním pre celý kraj. Na druhej strane však vnímali aj materiálnu ujmu, ktorá im vznikla na strate veľkej čriedy svíň, ktorá pôsobením vyhnaných zlých duchov zahynula vo vodách. Obidve tieto skutočnosti sa ocitli na pomyslených miskách váh. A zvíťazili – svine. Preto prosili Ježiša, „aby odišiel z ich kraja“ (Mt 8, 24). Zaiste v hlavách týchto ľudí prebleskla myšlienka, čo všetko by tento mocný Ježiš mohol medzi nimi vykonať. Možno, že mnohí pomysleli na svojich chorých blízkych alebo inak trpiacich priateľov. No Ježišovi nedali šancu. Predstava, že by mohli „ešte čosi stratiť“ bola silnejšia, než predstava blahodárneho pôsobenia Ježiša medzi nimi.
      Ono vlastne nie je tomu inak ani dnes. Mnohí odmietajú prijať Krista len preto, že sa obávajú straty svojho „životného štýlu“, svojich cieľov a hodnôt. A to aj vtedy, keď vnútorne vnímajú Božiu pravdu. No „svine“ často prevážia misky váh.
      Keď svätý apoštol Pavol ohlasoval evanjelium v starobylom Efeze, povstali proti nemu zlatníci na čele s Demetrom len preto, lebo prijatie evanjelia by im „pokazilo kšeft“ – prestali by sa predávať strieborné chrámiky bohyne Diany, čo im poskytovali nemalý zárobok (pozri: Sk 19, 23-40).
      V súčasnosti sme svedkami ťaženia rôznych záujmových skupín proti Bohu a proti Cirkvi z úplne rovnakého dôvodu. „Svine“ prevážili misky váh. Radšej vypoklonkovať Boha zo spoločnosti, zo života ľudí, než stratiť možný zisk.
      Ježiš na želanie obyvateľov gadarského kraja odchádza. Prvou vecou čo urobil, keď sa preplavil na druhý breh bolo, že uzdravil ochrnutého človeka (pozri: Mt 9, 1-8). Tým uzdraveným mohol byť aj nejaký ochrnutý v gadarskom kraji...
      Možno, že aj sami sem tam kladieme na misky váh to, čo nám môže ponúknuť Ježišova prítomnosť a to, o čom sa domnievame, že by sme tým stratili. Možno, že aj my niekedy vypoklonkujeme Boha z nášho života z toho istého dôvodu ako obyvatelia gadarského kraja. Otázkou však je, či sme tým niečo získali alebo príliš veľa „stratili“...


09.07.2003 - 14:04   kc  
» Démon / Mt 8, 28-34

Démon / Mt 8, 28-34

      Naša doba je plná démonov. Na začiatku 21. storočia je omnoho viac „posadnutí“ než tomu bolo za ostatné storočia. Problémom dneška je, že o démonoch nehovoríme, akoby boli je časťou nejakej mýtickej minulosti. Žijeme vo vedeckom svete, kde sa považuje za „nehoráznosť“, ak niekto spomenie ich existenciu. Najlepšou pôdou pre pôsobenie zlých duchov je spoločnosť, ktorá v nich neverí.
      Vlastne nie je to až takou pravdou. Často hovoríme o pôsobení démonov, no takmer nikdy ovocie ich pôsobenia im nepripisujeme.
      Hovoríme o závislosti na drogách. Ide o posadnutosť človeka určitými chemickými látkami. Nech ich už nazývame akokoľvek, v pozadí ide o pôsobenie démona, ktorý chce touto cestou zotročiť a zničiť človeka.
      Posadnutosť mocou – ďalšia skutočnosť, ktorú zreteľne vnímame vo svete. Čoho všetkého je schopná: od politického lobbingu, cez použitie zbraní a terorizmus, po ekonomické nástroje, ktorými sa zotročujú druhí. Správy priam každý deň prinášajú informácie o nevinných obetiach vyčíňania tohto démona moci.
      Démon závisti tiež zotročuje ľudí vo veľkom rozsahu. Ženie ich k neuhasiteľnej túžbe vlastniť čo najviac hoc aj za cenu smrteľných hriechov. Veci sú oveľa dôležitejšie než ľudia, než viera.
      Mohli by sme takto pokračovať a dotýkať sa rôznych oblastí, v ktorých môžeme vnímať pôsobenie zlých duchov. Možno, že nás tento pohľad vedie k určitému pesimizmu a pocitu bezmocnosti. To však nie je na mieste. Keď si všimneme rozprávanie svätého evanjelistu Matúša o príchode Ježiša Krista do gadarského kraja, tak nám neunikne bezmocnosť zlých duchov pred Božím Synom. Aj keď sa najprv skúšajú vzdorovať: „Čo ťa do nás, Syn Boží?!“ (Mt 8, 29), hneď na to pred ním kapitulujú a priam žobronia, aby ich poslal do čriedy svíň (porov. Mt 8, 31). Jednoducho unikajú pred Kristom. Zlý duch nemá miesto tam, kde vládne Boh.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet