27.október 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pokorný človek pozná cenu milosti aj cenu života, vie komu vďačí za svoju spásu, a že lásky sa mu nedostalo len tak zo zábavy. Rád sa pozerá na tvár Ukrižovaného. Napokon, má realizmus chudobných, teda žije na zemi a prijíma dané podmienky života.””

~BERNARD DUCRUET~

12.06.2003 - (čítanosť3462 reakcie5)


Mt 8, 23-27

      23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevarovali cez loďku; a on spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hyniene!“ 26 On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. 27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

23-27.      Mk 4, 35-41. Lk 8, 22-25.

      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(9364)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4976)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3674)
Mt 8, 18-22


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Mt 8,23-27

Vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho.
Následování Ježíše (v. 23, srov. Mk 4,36!) je krokem „na loď“ (do nejistoty i do společenství), ale často také cestou do „bouře“. Ježíšova přítomnost je na této cestě často neznatelná („spal“), ale jeho slovo je stále mocně a v pravý čas překonává jak vnitřní nedůvěru (v. 26a), tak vnější chaos (v. 26b).


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 8, 23-27

      Je divné: ako sa mohla apoštolov zmocniť panika, keď bol v loďke tak blízko pri nich prítomný Pán Ježiš, ktorého zázračnú moc už stihli zakúsiť? Zrejme si mysleli, že spiaci Pán Ježiš im málo môže pomôcť.
      Každý z nás musí zažiť nejednu silnú búrku, ktorá je schopná zlomiť ho na duši i na tele. Ale je sila, ktorá dovolí zachovať pokoj a rovnováhu uprostred najsilnejšej búrky. A tou silou je povedomie Božej prítomnosti. Boh je prítomný v každej chvíli v našej loďke. Je to prítomnosť nie natoľko prísneho dozoru, ako sme si zvykli myslieť, ale skôr láskavej starostlivosti: sme zahrnutí jeho prítomnosťou zo všetkých strán. Boh je prítomný pri nás ako slnko, ktoré nás oživuje, ako vzduch, ktorý dýchame. Božia prítomnosť je ako mohutná vlna, ktorá udržiava a nesie celý náš život.
      Neraz počujeme nábožnú výzvu, aby sme uviedli Boha do nášho života. Ale Boha netreba uvádzať do života, lebo veď On je v ňom! Jedine to si máme uvedomiť. Boh je pri nás, len možno my pri ňom nie sme, ak si neuvedomujeme jeho prítomnosť. Vďaka takémuto vedomiu celý náš život dostáva zmysel: ani práca nie je vtedy nad naše možnosti, ani utrpenie nad naše sily, ani spoločnosť okolo nás nie je príliš nepríjemná. Je pri nás Ten, ktorý nás stvoril, povolal a postavil na to správne miesto, ktorý lepšie ako my oceňuje naše sily a možnosti.
      A zvlášť vo svätom prijímaní do loďky nášho srdca vstupuje Ten, ktorého vietor a more poslúchajú. Prečo sa teda bojíme, maloverní?!


31.07.2004 - 09:39   JR  
» Re: Mt 08, 23-27

Nastalo velké utišeni
Tento verš cituje např. církevní historik Eusebius, když mluví o smrti Áriově. Tak obyčejně končí všecka velká pronásledování církve. Ale často zažijeme něco podobného i ve vlastním životě. Nastanou rozpory v manželském soužití. Zdá se, že už to naprosto nepůjde dál. Je-li však trpělivost dvoustranná, zažijí vzápětí krásný okamžik, kdy se rozpory urovnají a znovu zasvitne pohoda. Tak tomu bývá i při velkých pokušeních osobních. Zdá se, že jim podlehneme, že už nedokážeme vzdorovat. A za nějaký čas to všecko zůstane jenom vzpomínka na přestálé boje. “Jak se máme zachovat v neútěše?“ ptá se sv. Ignác v Exerciciích. Odpovídá: „Kdo je v neútěše, ať uvažuje, jak ho Pán ponechal na zkoušku s jeho přirozenými schopnostmi za tím účelem, aby odporoval různým znepokojováním a útokům nepřítele... Ať se snaží vytrvat v trpělivosti, která je lékem proti trápením, která na něho doléhají. Ať uváží, že se mu brzy dostane opět útěchy“ (T. Špidlík)


31.07.2004 - 09:38   JR  
» Re: Mt 08, 23-27

Proč se bojíte, malověrní?
Říká se, že primitivní národy proto tolik obdivují nebojácné hrdiny, protože přírodní člověk je velmi ustrašený. Stále mu něco hrozí, proto se rád schová do skrýše. O strachu z mravního hlediska pojednávali stoičtí filosofové. Považovali ho za zhoubný, protože člověk bázlivý nedokončí svá díla a ze strachu dokonce zapomene na všecky zásady, podle kterých má jednat. jsou ovšem někteří lidé bázliví od přirozenosti. Ty však utěšuje sv. Jan Klimak: „Není tak zlé, když se strachem třesou nohy, hlavní je, aby se netřásla duše!“ Předpokládá, že se dá přirozená bázlivost přemoci. Bojí se např. někdo osamělých míst? Klimak mu doporučuje, aby tam šel sám v noci a ozbrojil se jménem Kristovým. Bázlivost totiž ubývá a mizí vědomím, že nejsme sami, že je někdo s námi. Závěrem těchto úvah je pak příslovečná věta: „Boj se Boha a nemusíš se bát ničeho jiného na světě!“ (T. Špidlík)


31.07.2004 - 09:38   JR  
» Re: Mt 08, 23-27

Velká bouře se zvedla náhle
Na Genezaretském jezeře se zdvihne vichr prudce. Ale nebývá to úplně bez předvídání. Zkušení místní lidé rozpoznají příznaky blížící se bouře a nevydávají se na jezero. Proč poslal Ježíš učedníky v této situaci na vodu? Origenes odpovídá: „Aby dokázal, že je pán moře a ne na moři závislý.“ „Aby naučil učedníky snášet pronásledování,“ píše sv. Jan Zlatoústý. „Protože je loďka obrazem církve,“ míní Chrysologus. Kdosi se ptal zvědavě: „Byly bouře v ráji?“ Otcové církve totiž učí, že všecky přírodní katastrofy jsou následkem hříchu. Daleko horší jsou bouře ve smyslu obrazném. V církvi se střídají periody klidného vývoje a pronásledování. Ve společnosti států jsou doby míru a válek. V životě jednotlivce dobu shody a porozumění často znenadání vystřídají rozpory a protivenství. Někdy se dají předvídat, jindy ne, ale je rozumné s nimi vždycky počítat a neukolébat se marnou iluzí klidu. „Neslibuj si, co ti neslibuje Kristus!“ píše se v knize Následováni Krista. (T. Špidlík)© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet