21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď ťa páli oheň zmyselných žiadostí, postav proti nemu oheň pekelný a oheň tvojej žiadostivosti naraz zhasne.

~sv. Ján Zlatoústy~

12.06.2003 - (čítanosť4251 reakcie9)


Mt 6, 16-24

      16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, 18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
      19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
      22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!
      24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

19-23.      Lk 12, 33-34; 11, 34-35.
24.      Lk 16, 13.


      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(6455)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(4107)
Mt 6, 9-15
12.06.2003 | Čítanosť(3475)
Mt 6, 1-8


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Mt 6,19-23

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Vidět pozemské bohatství jako dar určený k rozdávání podle vzoru Dárce, to je schopen pouze člověk se „zdravým“ (dosl. „jednoduchým, upřímným, prostým, čistým“) pohledem. Ten pak do svého života vpouští světlo. Člověk se nemůže ve svém nitru upsat majetku (aram. „mamona“) a zároveň patřit tomu, jehož podstatou je rozdávat (viz 6,24).


16.12.2005 - 15:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Mt 6,19-23

      Pán Ježiš hovorí, že lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Možno povedať, že tým „okom“ je úmysel nášho konania: dovoľuje nám vidieť zmysel a cieľ, aj najvzdialenejšie perspektívy našej práce, našich námah a utrpení, vôbec nášho života.
      Úmyslom či motívom nášho konania bude, samozrejme, Božia chvála, bude vlastné zdokonalenie, bude dobre myslený úžitok rodiny, spoločenstva, vlasti, spoločnosti. Ak vidíme tieto ciele, ak ich máme na zreteli -je zdravé naše „oko“ a chvályhodné je naše úsilie; vtedy prebývame a konáme vo svetle. Ak ale strácame tieto ciele zo zreteľa alebo do konania sa vkrádajú nešľachetné úmysly - naše srdce zatieňuje chmára; Pán Ježiš hovorí: Aká bude potom tma sama?!
      Treba teda oživovať v sebe tieto dobré (inakšie povedané: čisté) úmysly, sprítomňovať si ich, pripomínať, obnovovať; možno ich aj rôzne podrobne uviesť; obetovať svoje skutky a veci napr. na úmysel odpustenia, alebo za obrátenie hriešnikov, za Cirkev, za chorých a trpiacich atď. Takto pretierame svoje oči i okná, rozjasňujeme naše svetlo a výhľady.
      Prostredníctvom ranného aktu takéhoto určeného úmyslu náš deň sa môže stať modlitbou, obetou a zásluhou, vloženou do pokladnice večnosti, kde ako sme počuli - neničí ani moľ, ani hrdza.


22.02.2005 - 06:58   JR  
» Mt 6, 19-23

Svíci tvého těla je oko
Člověk slepý nevidí, je ve světě ztracen. Barvoslepý vidí, ale uniká mu krása barev Při nervových poruchách se stává, že nemocný vidí věci ve špatných proporcích a rozměrech. Krátkozrací vidí dobře jenom to, co je blízko. Dalekozrací jsou na tom opačně. Některé z těchto poruch se dají napravit brýlemi. Daleko více nemocí se však vyskytuje v oku vnitřním, v mysli, která vnímá a posuzuje skutečnost. I tu jsou lidé krátkozrací, kteří mají zájem jenom o to, co je jejich bezprostředním zájmem. Mnoho je těch, kteří mají poruchy ve vidění proporcí. Považují věci bezcenné za důležité a velké zájmy Boží a lidské vidí jako nepatrné. Teofán Zatvornik píše, že i ďábel nám dává někdy podivuhodnou jasnozřivost například pro chyby druhých, abychom zapomněli na své vlastní. Dají se tyto nemoci vnitřního oka vyléčit? Svatý Tomáš Akvinský konstatuje, že každý vidí tak, jaký sám je čistý vidí všecko čistě, zlý všecko překroutí. Vnitřní zrak se tedy léčí změnou sebe samého, pokáním. Pomáhají však i jisté „brýle“, tj. číst často evangelium a vidět svět podle zásad, které tam nacházíme, protože tak ho budeme vidět na věčnosti.


22.02.2005 - 06:58   JR  
» Mt 6, 19-23

Shromaždujte poklady v nebi
Výraz je ovšem obrazný. Ale jeho smysl je celkem jednoduchý. Svatý Jan Zlatoústý jej vysvětluje, když mluví o almužně. Peníze, které dáme chudému, se jakoby přenášejí z banky tohoto světa na věčnost. Tam totiž najdeme to, co jsme z lásky darovali. A proto autor končí výraznou větou: „Člověk opravdu má jenom to, co dal druhému.“ K pokladu, uloženému v nebi, se přirovnávají všecky dobré skutky. Teologové mluví o „zásluhách“, které sklidíme na věčnosti. Z tohoto „pokladu zásluh“ mohou čerpat i jiní. Tak se odůvodňují odpustky, tj. umenšení trestů za hříchy „pro zásluhy svatých“. Je dost těch, kterým se tyto výrazy nelíbí. Zdají se jim příliš hmotné, milost Boží se podobá penězům uloženým v bance. Je jisté, že tak hmotně si poklad v nebi představovat nemáme. Zásluha je neoddělitelná od osoby Je proto snazší, když si představíme poklad v nebi jako dokonalost člověka, ozdobu, se kterou se na věčnosti objeví, jako růst v kráse Božího obrazu v člověku, kráse, která je na zemi neviditelná, ale zaskví se ve věčném životě.


22.02.2005 - 06:57   JR  
» Mt 6, 19-23

Neshromaždujte poklady na zemi
Poklad není totéž, co majetek. Majetek potřebujeme k životu, k práci. Poklad se naopak schová, uloží. člověk má radost z toho, že jej má, ale ve skutečnosti ho neužívá. Těší ho jenom pocit, že je bohatý. Křesťanská morálka rozlišuje od nejstarších dob jmění potřebné aj mění přebytečné. To druhé,jak píše sv. Basil, není naše. Patří chudým. Udává příklad člověka, který by v divadle zabral dvě místa, zatímco tuje mnoho jiných, kteří stojí. Udává se ovšem důvod, který shromaždování pokladů ospravedlňuje. Schované peníze se sice neužívají, ale dávají pocit jistoty, bezpečnosti pro dobu bídy I to je do jisté míry oprávněné. Ale ten pocit bezpečnosti se může stát záludným. Snadno uvěříme, že nás peníze uchrání víc, než je to v jejich povaze. Takové shromaždování pokladů nazývali duchovní autoři modloslužbou. Modloslužebník věří, že socha vyrobená lidskýma rukama má božskou moc. Tak také boháč v evangeliu předpokládal, že mu hojnost úrody zaručí šťastný život na zemi, a zapomněl, že je život i smrt v rukou Božích (srv. Lk 12,16-20).


18.09.2004 - 16:59   kc  
» Mt 6, 21

Telo slávneho cestovateľa Davida Livingstona bolo pochované v Anglicku, ale jeho srdce bolo pochované v Afrike, ktorú tak veľmi miloval. Pod vysokým stromom v malej africkej dedinke miestni obyvatelia vykopali malý hrom, kde uložili srdce človeka, ktorého si vážili a milovali.
Ak by tvoje srdce malo byť pochované na mieste, ktoré si najviac miloval, kde by to bolo? V tvojej peňaženke? V tvojej práci?... Kde je tvoje srdce?


27.08.2004 - 09:53   PaedDr. František Dancák  
» Mt 6, 20-21

      Jeden milionár umieral. Obrátil sa na svojich dedičov a povedal:
      „Deti moje, opúšťam vás, zanechávam vám...“
      „Koľko?“ zvolali všetci pohotovo.
      Skutočne bohatý je len ten človek, ktorému bežia deti do náručia, keď má prázdne ruky.
      Aké poklady hľadáme my? Kde je naše srdce?
      Existujú nebeské poklady a Pán nabáda k ich usilovnému zhromažďovaniu. Každý človek poznáva, o aké nebeské poklady tu ide: zásluhy a milosti z dobrých skutkov, modlitby a pôst, odpúšťanie a almužny, o ktorých Pán vo svojej Reči na vrchu trikrát hovoril a zdôraznil, že nebeský Otec odmení tieto skutky a bude k nám milosrdný.


18.06.2004 - 08:25   PaedDr. František Dancák  
» Mt 6, 22

      Malý uhlík si myslel, že je špinavý, škaredý a zbytočný. Rozhodol sa, že sa chce stať bielym a jagavým. Vyskúšal množstvo chirurgických operácií, ale nič z toho nebolo.
      „Je tu ešte oheň“, povedali mu.
      Uhlík teda skočil do ohňa. Rozžiaril sa, skrásnel a sálalo z neho príjemné teplo.
      „Je ťa stále menej“, upozorňovali ho.
      „Nech, ale vydávam svetlo a teplo“, odpovedal konečne šťastný uhlík (B. Ferrero).
      Čím je pre telesnú činnosť zrak, tým je pre duchovnosť čisté zmýšľanie a vnútorné oslobodenie od príľnutia na viditeľných svetských hodnotách. Svetské bohatstvo je tu veľkým nebezpečím, že zatieni a oslabí záujem o duchovné hodnoty. Preto duchovné snahy sú najvhodnejším ľudským činom, pretože ľudská dôstojnosť tkvie v duši – ktorá svieti a ožaruje.


22.09.2003 - 21:43   PaedDr. František Dancák  
» Mt 6, 16

      Sv. František Saleský hovorí:
      Istá zbožná duša chcela žiť ešte zbožnejšie. Okrem piatku začala sa postiť aj v stredu. Ale chcela byť ešte zbožnejšia a preto postila aj v pondelok, potom aj utorok, štvrtok, a nakoniec celý týždeň.
      Sv. František sa o nej vyjadril, že bude jej treba dva týždne, aby odpostila jeden týždeň.
      Nie telesný pôst, ktorý je často zle pochopený a zneužívaný... Pán Ježiš pripomenul, na čo pri pôste často zabúdame: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet