21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, ak je na svete len jedno nešťastné dieťa.

~Albert Einstein~

12.06.2003 - (čítanosť3765 reakcie3)


Mt 4, 18-22

      18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
      21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

18-22.       Mk 1, 16-20; Lk 5, 1-11.

      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(9167)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3151)
Mt 4, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2867)
Mt 4, 23-25


28.07.2004 - 23:34   Miron  
» Mt 4, 18-22

AI      Bolo to na oslavách šesťdesiatky. Jubilantovi prišli zablahoželať blízki príbuzní. Pri slávnostnej večeri sa jeden z nich opýtal oslávenca: „ Šesťdesiat rokov je krásny vek. Veľa ste toho zažili a stretli sa s mnohými ľuďmi. Mohli by ste povedať, ktorí ľudia boli pre vás v živote najdôležitejší?“
      Jubilant sa usmial a povedal: „Zaiste čakáte, že poviem, moja rodina. Áno, je pre mňa dôležitá. Ale najdôležitejšími ľuďmi v mojom živote boli kňazi.“
      „Kňazi?“
      „Áno, kňazi. Viete, keby nebolo kňazov, veľmi ťažko by sa mi v živote kráčalo. Oni mi sprostredkovali Božie odpustenie, keď som niečo vyparatil. Keď som niekedy nevedel ako ďalej v živote, vždy mi poradili správny smer. Vďačím im za veľa. Hlavne za to, že ma naučili žiť ako tak podľa Božích predstáv.“
      Tento jubilant pochopil, že sviatosť kňazstva je potrebná pre tento svet. Veď v opačnom prípade by ju Kristus vôbec neustanovil. Vy, ktorí sa usilujete žiť hlbokým duchovným životom, zaiste cítite, ako je pre vás kňaz dôležitý. Dokonca i samotný kňaz k svojmu duchovnému rastu potrebuje pomoc iného kňaza.
KE      Evanjelium nám rozpráva o povolaní prvých apoštolov (Mt 4, 18-22). Tu sa začala ich príprava na kňazstvo, ktoré bolo ustanovené Kristom pri poslednej večeri.
DI      Na mnohé otázky si už ľudia našli odpoveď. Ale na otázku: „Kto je kňaz?“ – nemôžu sa dočkať vyčerpávajúcej odpovede. Kňazstvo je sviatosť. Tak, ako nemôžeme úplne pochopiť, čo je krst alebo birmovanie alebo Eucharistia, tak nemôžeme celkom pochopiť tajomstvo kňazstva. To preto, že je to dar Boží. A všetko, čo je Božie, má takú hĺbku a šírku, že človek so svojím obmedzeným rozumom to len ťažko môže pochopiť.
      Kto je teda kňaz? Na priečelí katedrály v Chartres je cyklus prekrásnych rezieb. Jedna z nich predstavuje Ježiša Krista, Božieho Syna, ako stojí plece pri pleci vedľa človeka.
Je zrejmé, že obidvaja sa pozerajú na jeden cieľ, majú splniť spoločnú úlohu. Nie je ťažké si domyslieť, o čo ide: Božia sláva a vykúpený človek. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spojili božské a ľudské sily a schopnosti.
      Kristus a kňaz nie sú oddelené osoby. Tvoria jednotu. Ťažko pochopiteľnú, ale predsa pravdivú a skutočnú. Musíme sa diviť nesmierne pokornému Bohu, ktorý stojí vedľa zlého, hriešneho človeka, aby si jeho osobou poslúžil na uskutočnenie svojho plánu.
PAR      Vo vysvätenom služobníkovi Božom sa stretáva svet ľudský a svet Boží. Kňaz má byť ukazovateľom správneho smeru. Ale čím väčšmi ľudia hľadajú u kňaza ten Boží svet, tým viac im bijú do očí všetky tie ľudské nedostatky kňaza. A napriek týmto nedostatkom, s ktorými musí kňaz bojovať, ako každý človek, predsa pri hlásaní evanjelia, pri vysluhovaní sviatosti a inej kňazskej službe, predstavuje samotného Krista. Bláznivo si počína ten, ktorý pre ľudskú slabosť kňaza odmieta Božie slovo alebo odpustenie, ktoré mu kňaz ponúka.
MY      Známy francúzsky spisovateľ Camus napísal divadelnú hru pod názvom Stav obliehania. Opisuje v nej stredoveké mesto, v ktorom sa objavila nákazlivá choroba a tak tam bola nariadená karanténa. Tí, ktorí chceli mesto opustiť, museli tak urobiť do dvoch hodín, pretože potom už nikto nemohol z mesta odísť ani doň vojsť.
      Mesto opúšťajú úradníci a advokáti - a nikomu to nie je ľúto. Odchádzajú aj obchodníci a remeselníci - a zasa nič, nikým to ani nepohne. Odchádza mešťanosta - a nikomu nevypadne slza z očí. A nikto neplače ani vtedy, keď odchádza lekár, hoci v situácii, aká bola v meste, bol veľmi potrebný.
      Krátko pred uplynutím dvojhodinovej lehoty vypukol v meste plač. Ešte niekto odchádza. Je to kňaz. Ľudia ho zastavujú, kľakajú si pred ním na kolená a volajú: „Neopúšťaj nás, otec, sme tvoje deti! Nenechávaj nás samých! Keď odídeš, bude to, akoby Boh odišiel z nášho mesta…“ Kňaz však nepočúva, uteká, mizne za obzorom. A medzi chorými vzniká zúfalstvo. Počuť volanie: „Ľud kresťanský, sme sami!“
      Takto končí divadelná hra, ktorú napísal neveriaci človek. Chcel ukázať kňaza ako zlyhávajúceho človeka – ako zbabelca a nechtiac poukázal na to, ako ľudia kňaza veľmi potrebujú…(Katolícke noviny, 4. 7. 1993.)
ADE      Prosme teda spolu: „Pane, tento svet potrebuje Tvojich kňazov. Povolaj do svojej služby všetkých, ktorých chceš. Prosíme Ťa, povolaj aj z našej farnosti mladíkov, aby Ti slúžili podľa Tvojej vôle do konca života. Amen.“


02.07.2004 - 21:29   PaedDr. František Dancák  
» Mt 4, 19-20

      G. Papini vo svojej knihe Život Krista o tomto povolaní rybárov za apoštolov poznamenáva: „Pre neho zanechali svoje loďky, ktoré toľko ráz spúšťali na vodu, toľko ráz priväzovali o breh, zanechali staré siete, ktoré chytili toľko rýb, zanechali otca, rodinu a dom; slovom, zanechali všetko len preto, aby nasledovali Ježiša, človeka, ktorý nesľuboval peniaze ani pozemky a hovoril len o láske, chudobe a dokonalosti.“
      Sv. Marek výslovne poznamenáva (1, 20), že u otca Zebedeja pracovali aj platení zamestnanci. Bol to teda akoby rodinný podnik. Ján a Jakub teda pochádzali z remeselníckej rodiny. Pravdepodobne tak bolo aj u ostatných povolaných rybárov popri Galilejskom mori. Oni sa teda mali čoho zriecť. A urobili to. Zanechali teda všetko a šli za Kristom. Boh teda chce celého človeka a rozhodný krok k Božej službe.


19.09.2003 - 15:43   PaedDr. František Dancák  
» Mt 4, 19

       Na cintoríne v Svinici pri Košiciach leží mladý kňaz Štefan Bečaver. Hneď po prechode frontu rozšíril sa v jeho farnosti i na okolí týfus. Zdravotné zariadenia v tom čase ešte nemohli patrične fungovať a tak hrozila nákaza. Miestny duchovný otec však bol ochotný dať aj svoj život za svoje ovečky. Prinášal poslednú útechu všade, kde ho zavolali. Túto svoju službu svojim veriacim zaplatil predčasným skonom. Ešte i teraz na neho spomínajú s vďačnosťou na celom okolí.
      Na túto náročnú kňazskú službu si spomíname práve teraz, keď v tomto období vstupujú novokňazi do Pánovej vinice, aby sa stali „rybármi ľudí“... Sprevádzajme ich svojimi modlitbami, aby ich účinkovanie bolo úspešné a požehnané... Je to nakoniec aj naša povinnosť, na ktorú upozorňuje aj koncil: Laici „nech nezabúdajú v modlitbách porúčať Bohu svojich predstavených, lebo oni bedlia nad našimi dušami, za ktoré budú vydávať počet: aby to konali radostne, a nie žalostne“ (LG, 36).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet