28.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza.”

~BL. PÁTER PIO~

Kľúčové slová: Mt 13 (90)
Počet: 90
ARCHÍV
10.06.2018 -

Myšlienky... 248/2018
Téma: Cesta asketikov 11 / Duchovný boj / O vnútornom zápase

561 / 0 
18.03.2018 -

Myšlienky... 118/2018
Téma: Pole / 1.3.11-12 / Čítanie / Evanjelium prijíma len tých, ktorí sú pokorní

450 / 0 
07.02.2018 -

Myšlienky... 32/2018
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 5.17 / Mt 13, 45-46/ Život / Hľadajme vzácnu perlu

571 / 0 
07.02.2018 -

Myšlienky... 13/2018
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 5.2 / Svet / Mt 13, 14-15 / Podmienka pre prijatie múdrosti zhora

539 / 0 
07.02.2018 -

Myšlienky... 7/2018
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.30.1 / Mt 13, 44-46 / Čo je skutočnou prácou

519 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 108/2016
Téma: Mt 13, 54-58 / Žiarlivosť/ Pýcha / Závisť / Koreň žiarlivosti / Pondelok po 6. nedeli po ZSD

1091 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 107/2016
Téma: Mt 13, 36-43 / Stať sa dobrým semenom/ Štvrtok po 5. nedeli po ZSD

697 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 106/2016
Téma: Mt 13, 3-9 / Múdrosť / Stať sa múdrym / Piatok po 4. nedeli po ZSD

1002 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 16/2015
Téma: Mt 13, 23

775 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 14/2015
Téma: Mt 13, 24-25

1187 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 12/2015
Téma: Mt 13, 33

722 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 64/2010
Téma: Mt 13, 44-45

1682 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 65/2010
Téma: Mt 13, 54-57

1726 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 68/2010
Téma: Mt 13, 36

3136 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 55/2010
Téma: Mt 13, 57 / Viera /

855 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13, 24-43 / Modlitba

1701 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,1-23

1096 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,24-43

770 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 13, 44

635 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 23. august sv. Ružena Limská, panna / Mt 13,44-46 / Čo má pre mňa cenu?

657 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 30. september sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi / Mt 13,47-52 / Kniha kníh / Sväté písmo

1482 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 5. november sv. Imrich; Alžbeta a Zachariáš / Mt 13,44-46 / Svätosť v rodine

632 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 15. november sv. Mikuláš Tavelič a Veneranda, mučeníci;Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi; omobonus / Mt 13,47-52 / Boh pozýva ku sebe všetkých

828 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 208/2006
Téma: Mt 13, 1-3

1275 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 209/2006
Téma: Mt 13, 3

1215 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 1. máj sv. Jozef Robotník / Mt 13,54-58

1414 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. júl sv. Eliáš / Mt 13,1-9

1771 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. júl sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi / Mt 13,10-17

642 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. júl sv. Mária Magdaléna / Mt 13,18-23

1232 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. júl sv. Brigita Švédska / Mt 13,24-30

677 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. júl sv. Jakub, apoštol / Mt 13,31-35

1238 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. júl sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie / Mt 13,36-43

1542 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. júl sv. Gorazd a spoločníci / Mt 13,44-46

638 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. júl sv. Nazarius a Celzus / Mt 13,44-46

561 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. júl sv. Marta / Mt 13,54-58

1105 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1103 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1124 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1085 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1051 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

909 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

616 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,44-46 / Poklad Cirkvi

1011 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,47-53 / Pohľad na rybársku sieť

607 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,54-58 / Nepochopený Ježiš

1339 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1273 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 9/2005
Téma: Mt 13, 44 / Lk 1, 1-2 / Flp 3, 7-12

1914 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 24-43

1220 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1227 / 0 
13.10.2004 -

Myšlienky... 102/2004
Téma: Mt 13, 44

1140 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Počuť Boha / Boh hovorí a my máme ho počúvať / Mt 13, 1-23

1710 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Realita dobra a zla / Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom / Mt 13, 24-43

2414 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 91/2004
Téma: Mt 13, 45-46

1309 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 86/2004
Téma: Mt 13, 24-30

1344 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2673 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 67/2004
Téma: Mt 13, 47-50

1316 / 0 
27.11.2003 -

Homília
Téma: Život viery je neustály boj / Mt 13, 24– 43

1826 / 0 
08.10.2003 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana / Mt 13, 1–23

1447 / 0 
06.10.2003 -

Homília
Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

1640 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1691 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1985 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1541 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

3377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1206 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2274 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2156 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1539 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1583 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2000
Téma: Nebeské kráľovstvo / Mt 13, 44-50

1121 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2001
Téma: Bdelosť / Pôvod zla / Mt 13, 24-30

1434 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2001
Téma: Nebo / Túžba / Mt 13, 44

1316 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2001
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44-55

1208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2001
Téma: Božie slovo / Nepodceňujme silu Božieho slova / Sväté písmo / Mt 13, 10-23

1870 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197/2002
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44

1122 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 4-9

544 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 10-23

764 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 10-23

753 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 24-30

699 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 31-36a

565 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 36-43

794 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 44-54

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mt 13, 54-58

757 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Sväté písmo / Mt 13, 1-9

1144 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Súd / Zlo / Mt 13, 24-30

1352 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Šťastie / Závisť / Mt 13, 44-52

1718 / 0 


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet