28.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nesmieme spyšnieť, keď nám Boh posiela mnoho krížov a my ich dokážeme znášať. Posiela ich, aby slúžili na spásu iných a nás aby očistili.”

~CHIARA LUBICHOVÁ~

Kľúčové slová: Mk 4 (51)
Počet: 51
ARCHÍV
10.02.2010 -

Myšlienky... 54/2010
Téma: Mk 4, 1

3059 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 32/2010
Téma: Mk 4, 26-34 / Božie Kráľovstvo / Evanjelizácia /

1849 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 4,26-34 / Cirkev a ľudské telo

1484 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 4, 35-41 / Samovražda.

1327 / 0 
04.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 9

1038 / 0 
04.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 11

1132 / 0 
04.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 18-19

1021 / 0 
04.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 25

1059 / 0 
04.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 38

1094 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 35-41

1049 / 0 
06.09.2006 -

Myšlienky... 236/2006
Téma: Mk 4, 26

1047 / 0 
06.09.2006 -

Myšlienky... 237/2006
Téma: Mk 4, 38

1003 / 0 
01.09.2006 -

Myšlienky... 235/2006
Téma: Mk 4, 21

1046 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. jún sv. Specióza / Mk 4,35-41

1052 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. jún sv. Romuald / Mk 4,35-41 / Samovražda a viera

1142 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Duchovné cvičenia / Mk 4, 35-41

1294 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Význam adorácie / Mk 4, 26-34

1670 / 0 
18.04.2005 -

Homília
Téma: Sej v modlitbe a vzrast dá Boh / Mk 4, 26-34

1426 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1496 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1259 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Ochota počúvať Božie slovo / Mk 4, 1-20

1741 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Pred Bohom nič neskryješ / Mk 4, 21-25

1411 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2673 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 76/2004
Téma: Mt l3, 31-33 / Mk 4, 30-32 / Lk 13, l8-21

2167 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 215/2003
Téma: Mk 4, 24-34

1359 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 207/2003
Téma: Mk 4, 26-29

1251 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôležitosť viery vo všedných dňoch / Mk 4, 35-41

1417 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1626 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1291 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1691 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1985 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1541 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

3377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1206 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2274 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2156 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1539 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1583 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2001
Téma: Podobenstvo o horčičnom zrnku / Mk 4, 30-34

1371 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 1-9

764 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 10-23

894 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 24-34

633 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 4, 35-41

824 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2003
Téma: Božie kráľovstvo / Sväté písmo / Mk 4, 26-29

1568 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2003
Téma: Vnútorná sila Božieho kráľovstva / Mk 4, 26-27.9

1144 / 0 


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet