28.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    My sme majiteľmi – hospodármi svojho majetku. A nie otrokmi. Kedy správne užívame svoj majetok? Ak to, čo nám zostáva, dávame chudobným, tým čo sú v biede. Týmto požičiavame samému Bohu. Ten je opravdivým pánom svojho majetku, kto štedro z neho delí. Ako nie víno je zlé, ale opilstvo, tak aj bohatstvo samo v sebe nie je zlé. Zlé je lakomstvo.

~sv. Ján Zlatoústy~

Kľúčové slová: Mk 12 (46)
Počet: 46
ARCHÍV
22.10.2019 -

Myšlienky... 300/2019
Téma: Pole / 3.20.1.32-33 / Správny rozsah modlitby

66 / 0 
29.04.2018 -

Myšlienky... 174/2018
Téma: Pole / 1.5.40 / Prikázania / Mt 22, 40 / Mk 12, 29-31 / Láska / Dva hlavné zákony

565 / 0 
12.01.2017 -

Myšlienky... 18/2017
Téma: Mk 12, 1-12 / Neodmietajme Božie dary

1018 / 0 
12.01.2017 -

Myšlienky... 19/2017
Téma: Mk 12, 1-12 / Problém je v nájomníkoch

940 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 8/2010
Téma: Dar / Dávanie / Maličkosť / Mk 12, 44

1508 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,28b-34 / Láska sa prejavuje aj slovom.

1339 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,38 / Česť je veľký poklad.

1154 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 12

1108 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 17

1169 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 24

1069 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 30

1042 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 31

1060 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 38-39

1110 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 12, 43

1010 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok / Mk 12,24-32 / Kresťan a koniec sveta / Kresťan sa má pripravovať na koniec sveta

1158 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 325/2006
Téma: Mk 12, 7

1001 / 0 
23.09.2006 -

Myšlienky... 297/2006
Téma: Piatok po 16. nedeli po ZSD / Mk 12, 1-12

907 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. máj sv. Félix I., pápež / Mk 12,1-12 / Pravá radosť

1033 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. máj sv. Rajmund / Mk 12,13-17

1053 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 4. jún sv. František Caracciolo, kňaz / Mk 12,28b-34

1020 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 8/2006
Téma: Mk 12, 17

1080 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 9/2006
Téma: Mk 12, 24

1026 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 10/2006
Téma: Mk 12, 28

1215 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 11/2006
Téma: Mk 12, 41

1046 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 300/2005
Téma: Mk 12, 1

1168 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,1-12 / Spravodlivý Boh

1214 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,13-17 / Vedieť rozlíšiť

1204 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,18-27 / Pravda vzkriesenia

1224 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

1211 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,38-44 / Správny pohľad na nábožnosť

1228 / 0 
29.11.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mk 12, 41-44 / Lk 21, 1-4

1274 / 0 
29.11.2005 -

Výstrižky...
Téma: Mk 12, 41-44 / Lk 21, 1-4

1162 / 0 
29.11.2005 -

Myšlienky... 247/2005
Téma: Štvrtok po 32. nedeli po ZSD / Mk 12, 38-44 // Lk 21, 1-4 / Almužna

1453 / 0 
29.11.2005 -

Myšlienky... 249/2005
Téma: Utorok po 28. nedeli po ZSD / Lk 21, 1-19 // Mk 12, 41-44 / Obeta

1046 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je najpotrebnejšie k modlitbe? / Mk 12, 28b-34

1244 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Ako dlho sa modliť? / Mk 12, 38-44

1402 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Osobnosť Ježiša Krista / Mk 12, 35-37

1080 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

2452 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1744 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1629 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1428 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

2023 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34

1144 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34 / Sk 26, 28-29

1119 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 16. nedeli po ZSD / Mk 12, 1-12

894 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Mk 12, 1-12

907 / 0 


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet