27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Lepšie ako vzbĺknuť a vybuchnúť je napríklad otvoriť si srdce pred priateľmi a vyplakať sa pred nimi. Ešte lepšie je však vyliať si srdce pred Pánom.”

~ALBINO LUCIANI~

Kľúčové slová: Lk 8 (68)
Počet: 68
ARCHÍV
29.04.2018 -

Myšlienky... 172/2018
Téma: Pole / 1.5.37 / Prikázania / Mt 24, 13 / Lk 8, 15 / Vytrvalosť / Kto vytrvá do konca, bude spasený

571 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 40/2016
Téma: Lk 8, 24

1014 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Jn 20, 16

897 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 436/2006
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1099 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 8, 15

1128 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 8, 16

1267 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 8, 20-21

1237 / 0 
25.10.2006 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1434 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 395/2006
Téma: Lk 8, 1-3

1438 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 343/2006
Téma: Utorok po 20. nedeli po ZSD / Lk 8, 1-3

934 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 20. september sv. Eustach; Teodor a Filipa, mučeníci; Františka Slavatová; František M. z Camporossa / Lk 8,16-18 / Všade a vždy žiť, a svedčiť o svojej viere

957 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 80/2006
Téma: Lk 8, 21

1223 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 289/2005
Téma: Lk 8, 5

926 / 0 
29.10.2005 -

Myšlienky... 195/2005
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56 // Dotyk

1694 / 0 
29.10.2005 -

Myšlienky... 196/2005
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56 // Pravdivé poznanie svojho srdca

1299 / 0 
28.10.2005 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1212 / 0 
28.10.2005 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1300 / 0 
28.10.2005 -

Myšlienky... 189/2005
Téma: Lk 8, 43

1086 / 0 
21.10.2005 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

1711 / 0 
21.10.2005 -

Myšlienky... 165/2005
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

1364 / 0 
21.10.2005 -

Myšlienky... 167/2005
Téma: Téma: Sobota po 22. nedeli po ZSD / Lk 8, 16 –21

1211 / 0 
21.10.2005 -

Myšlienky... 170/2005
Téma: Lk 8, 26-27

1160 / 0 
08.10.2005 -

Myšlienky... 157/2005
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1326 / 0 
08.10.2005 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1959 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

963 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1082 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1652 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

888 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Diabol / Lk 8, 26-39

2588 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

1549 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Význam počúvania Božieho slova / Cirkev / Sväté písmo / Lk 8, 19-21

1850 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Buďme svetlom sveta / Svedectvo / Lk 8, 16-18

2112 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 164/2004
Téma: Diabol / Lk 8, 26-27

1345 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1378 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: Semeno Božieho slova / Sväté písmo / Lk 8, 4-15

1831 / 0 
20.10.2004 -

Myšlienky... 126/2004
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 4-15 / 2 Tim 3, 16-17

1392 / 0 
19.10.2004 -

Myšlienky... 119/2004
Téma: Viera / Lk 8, 22-25 / Hebr 6, 19

1829 / 0 
18.10.2004 -

Homília
Téma: Žena v Cirkvi / Lk 8, 1-3

1503 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2831 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 235/2003
Téma: Lk 8, 26-39

1380 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 236/2003
Téma: Lk 8, 40-56

1550 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 232/2003
Téma: Lk 8, 5-15

1289 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 226/2003
Téma: Lk 8, 4-15

1098 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1793 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2101 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1616 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

3576 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1533 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1532 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1356 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1368 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1263 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1287 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2391 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2279 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1622 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2302 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2000
Téma: Diabol / Uzdravenie posadnutého / Lk 8, 28-39

1615 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Reč dotykov / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1528 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Boh cíti naše dotyky / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1662 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Ako sa dotknúť Ježiša? / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1704 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2001
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Lk 8, 22-25

2127 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2001
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 5-15

1492 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2001
Téma: Diabol / Duchovný život / Lk 8, 26-39

2838 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 20. ned. po ZSD / Lk 8, 1-3

961 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 22. nedeli po ZSD / Lk 8, 16 –21

1128 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 20. ned. po ZSD / Lk 8, 22-25

930 / 0 


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet