17.august 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Svet nie je divou prírodou, ktorá by sa stávala vlastníctvom až vtedy, keď sa jej chopí človek. Nejestvuje príroda bez pána. Od počiatku bola bytostne vlastníctvom. Vlastníctvom svojho Tvorcu. On ju však dal do vlastníctva človekovi, ktorý je jeho obrazom. Boh mu dáva dar, že môže byť pánom, a poveruje ho, aby toto panovanie uskutočňoval. Ale ak sa mu to má podariť, tak sa to musí diať v pravde a zodpovednosti voči tomu, ktorému patrí svet.”

~ROMANO GUARDINI~

Kľúčové slová: Lk 02 (70)
Počet: 70
ARCHÍV
23.12.2016 -

Myšlienky... 116/2016
Téma: Vianoce / Príprava na Vianoce / Lk 2, 8-20

1575 / 0 
28.09.2010 -

Myšlienky... 95/2010
Téma: Lk 1, 5-20 / Lk 1, 26-38 / Lk 2, 8-14 / Lk 2, 25-38 / Lk 5, 1-11. 27-32 / Bdelosť / Duchovné cvičenia

4918 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 2, 1-14

1159 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodina / Lk 2, 41-52

1812 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána - Hromnice cez rok A / Lk 2,22-40 / Panna Mária je naším vzorom služby a obety

1781 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša - polnočná cez rok A / Lk 2,1-14 / Najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva

1728 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Nový rok cez rok A / Lk 2,16-21 / Nasledujme príklad Márie

1218 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 2,14 / 2 Kor 4,6

1181 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 2, 11 / Vianoce / Narodenie Pána

2538 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 5/2007
Téma: Lk 2, 21

1263 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 7/2007
Téma: Lk 2, 52

1365 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Lk 2,41-51a / Sv. Jozef a práca.

1644 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 443/2006
Téma: Lk 2, 14

1219 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 2, 48-49

1008 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 2, 50

914 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1311 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

916 / 0 
07.12.2005 -

Homília
Téma: S Ježišom a Máriou do nového roka / Lk 2, 16-21

1032 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1628 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1706 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1424 / 0 
31.12.2004 -

Homília
Téma: Pomenovanie nášho Pána Ježiša Krista – Občiansky Nový rok / Lk 2, 20-21; 2, 40-52

1392 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 311/2004
Téma: Lk 2, 21

957 / 0 
27.12.2004 -

Myšlienky... 312/2004
Téma: Lk 2, 34; 35

1037 / 0 
27.12.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Márie Bohorodičky / Pod vedením Márie / Nový rok / Lk 2, 16-21

1131 / 0 
27.12.2004 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Nový rok / Lk 2, 20-21;40-52

1312 / 0 
20.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16-21

1223 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 274/2004
Téma: Lk 2, 15

757 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky / Nový rok / Lk 2, 16-21

1147 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16–21

1166 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1543 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1596 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1699 / 0 
01.12.2004 -

Myšlienky... 229/2004
Téma: Lk 2, 7

1752 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Obeta a staroba / Lk 2, 22–40

1998 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Panna Mária je naším vzorom služby a obety / Lk 2,22–40

2994 / 0 
31.01.2004 -

Myšlienky... 13/2004
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1725 / 0 
02.01.2004 -

Myšlienky... 1/2004
Téma: Nový rok / Lk 2, 52

1443 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 249/2003
Téma: Nový rok / Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

1475 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Lk 2,1–14

1087 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša / Vianoce / Lk 2, 1–14

1733 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 1-14

2530 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 15-20

1891 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Ježiša Krista sa nedá nikým a ničím nahradiť. / Lk 2, 1 -14

1500 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

1513 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Začnime s Máriou k Ježišovi / Nech už aj začiatok Nového roka je prežitý v náš prospech. / Lk 2, 16-21

1018 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pokoj je dar / Vianoce / Lk 2, 1-14

1743 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V mene Ježiša, Márie a Jozefa / Nový rok / Lk 2, 16-21

1171 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

3320 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

1379 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1526 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

1242 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

1341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2000
Téma: Nový rok / Lk 2, 21

3253 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46a/2001
Téma: Skutky / Lk 2, 36-37

1872 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1212 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1135 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 335/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 20

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce / Ako si udržať vianočnú radosť? / Lk 2, 19-20

1488 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2002
Téma: Kristus / Lk 2, 21

1204 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2002
Téma: Duchovný život / Lk 2, 41-42

1171 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 343/2002
Téma: Vianoce / Lk 2, 8-13

1041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 347/2002
Téma: Vianoce / Lk 2, 8

1364 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 349/2002
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-14

1079 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 2, 33-35

1434 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2003
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 2, 34-35

1329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2003
Téma: Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu / Stretnutie Pána / Lk 2, 25-32

1795 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2003
Téma: Stretnutie Pána / Lk 2, 22-40

1342 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 2, 22-40

1348 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1384 / 0 


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet