13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak je vaše svedomie čisté, ste slobodní.

~Goethe ~

Kľúčové slová: Jn 6 (84)
Počet: 84
ARCHÍV
21.07.2018 -

Myšlienky... 303/2018
Téma: Pole / 1.8.29-31 / Viera / Krst / 1 Kor 15, 45 / Jn 6, 63 / Krst mení človeka

527 / 0 
21.07.2018 -

Myšlienky... 290/2018
Téma: Pole / 1.7.12-15 / Pravda a Duch / Telo / Jn 8, 32-32 / Skrze Evanjelia a svätých Otcov

473 / 0 
10.06.2018 -

Myšlienky... 280/2018
Téma: Pole / 1.7.10-11 / Pravda a Duch / Telo / Jn 6, 69 / Dva postoje

484 / 0 
29.04.2018 -

Myšlienky... 145/2018
Téma: Pole / 1.5.5-6 / Prikázania / Jn 6, 63/ Duch a život

426 / 0 
07.02.2018 -

Myšlienky... 43/2018
Téma: Pole / 1.1.9 / Svet / Jn 6, 60 / Rim 8, 6 / 1 Kor 1, 18 / Božie slovo je život

713 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 16/2007
Téma: Jn 6, 5

1441 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 2

1209 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 9

1240 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 18

1173 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 19

1213 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 28-29

1148 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 67

965 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,24-35 / Je časové hovoriť o šiestom a deviatom príkaze?

1141 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,41-51 / Nesomri a ovládaj sa!

1261 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,51-58 / Rozdielny pohľad na slovo žiť.

1236 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,60-69 / Správne rozumieme?

1180 / 0 
30.10.2006 -

Myšlienky... 413/2006
Téma: Jn 6, 50

1147 / 0 
16.09.2006 -

Myšlienky... 260/2006
Téma: Pondelok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 6, 56-69

679 / 0 
11.09.2006 -

Myšlienky... 242/2006
Téma: Utorok po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 27-33

807 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 7. august sv. Kajetán / Jn 6,41-51 / Prejavme si radosť

930 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1151 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 198/2006
Téma: Jn 6, 51

1179 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 185/2006
Téma: Jn 6, 55

1182 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 176/2006
Téma: Jn 6, 33

1279 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 177/2006
Téma: Jn 6, 35

1284 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 178/2006
Téma: Jn 6, 41

1202 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 165/2006
Téma: Pondelok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 6, 56-69

702 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 150/2006
Téma: Štvrtok po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 40-44

805 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 151/2006
Jn 6,

710 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 152/2006
Téma: Utorok po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 27-33

806 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 153/2006
Téma: Streda po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 35-39

790 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. apríl sv. Krescenc (Rastislav) / Jn 6,22-29

933 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. apríl sv. Ema / Jn 6,30-35 / Eucharistia ako znamenie

1677 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. apríl sv. Agnesa z Montepulciano / Jn 6,35-40 / Nevera

1471 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. apríl sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi / Jn 6,44-51

904 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. apríl sv. Leonidas / Jn 6,52-59

1007 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. júl sv. Ignác z Loyoly, kňaz / Jn 6,24-35

1069 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 47/2006
Téma: Sobota po nedeli o Tomášovi / Jn 6, 14-27

671 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1381 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

947 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2163 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

966 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1134 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1227 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1328 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1166 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1050 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1089 / 0 
31.10.2005 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich / Jn 6, 51-58

1446 / 0 
08.10.2005 -

Homília
Téma: Krížový deň / Jn 6, 1-15

1482 / 0 
14.09.2005 -

Homília
Téma: Nesmieme odísť / Jn 6, 60-69

1453 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1672 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1578 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nieje šomranie ako šomranie / Eucharistia / Jn 6,41-51

1857 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Skvalitnime svoju účasť na Eucharistii / Eucharistia / Jn 6, 24-35

1895 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Uvedomujeme si hodnotu Eucharistie? / Eucharistia / Jn 6,51-58

2399 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Úcta k Sviatosti oltárnej / Eucharistia / Jn 6,60-69

2152 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Žiť s Kristom / Eucharistia / Jn 6,51-58

1932 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť dieťaťa – vrátenie daru / Jn 6, 37-40

907 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh chce nám darovať večný život / Nár 3, 22-26; Jn 6, 37-40

986 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Odstráňme krízu k Eucharistii / Jn 6,51–58

1463 / 0 
09.06.2004 -

Myšlienky... 62/2004
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

3853 / 0 
13.04.2004 -

Myšlienky... 39/2004
Téma: Odmena / Sláva / Uznanie / 1 Sam 30, 11-18 / Jn 6, 9 / Lk 19, 33 / Lk 22, 11 / Sk 23, 16-22

1412 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1937 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

2204 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1912 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2187 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1362 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1332 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

2031 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

1272 / 0 
22.08.2003 -

Myšlienky... 175/2003
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69

2936 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73c/2001
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51

4311 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2001
Téma: Duchovný život / Jn 6, 56-69

1278 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143/2001
Téma: Dávanie / Ponúknuť Bohu čo máme / Jn 6, 5-14

1518 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 6, 68

1280 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 262/2002
Téma: Kristus / Jn 1, 41 / Jn 6, 68-69

1423 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jn 6, 5-14

697 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po Tomášovej nedeli / Jn 6, 14-27

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jn 6, 27-33

717 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jn 6, 35-39

789 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jn 6, 40-47

686 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jn 6, 48-54

774 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jn 6, 56-69

577 / 0 


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet