5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nič tak neničí človeka ako zabúdanie na Božiu bázeň. Nič tak zas neosoží, ako mať bázeň Božiu pred očami. Preto sú dané vrabcom krídla, aby unikali sieťam, a rozum ľuďom, aby unikali hriechu.

~sv. Ján Zlatoústy~

Kľúčové slová: Človek (26), Talent (19), Flp 3 (13), Hebr 12 (12), Mk 10 (77)
Počet: 143
ARCHÍV
|1|2|
30.09.2020 -

Myšlienky... 244/2020
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.73-74 / Vstup do prvotnej jednoduchosti a nevinnosti

109 / 0 
09.08.2019 -

Myšlienky... 197/2019
Téma: Pole / 2.15.13 / Útecha prichádza z vyznania hriechov

277 / 0 
09.08.2019 -

Myšlienky... 196/2019
Téma: Pole / 2.15.12 / Nutnosť zmierenia

301 / 0 
09.08.2019 -

Myšlienky... 195/2019
Téma: Pole / 2.15.10-11 / Hľadanie vykúpenia

307 / 0 
09.08.2019 -

Myšlienky... 194/2019
Téma: Pole / 2.15.9 / Jedna veľká rana

300 / 0 
21.07.2018 -

Myšlienky... 312/2018
Téma: Čnosť / Urobiť dušu úrodným poľom

517 / 0 
21.07.2018 -

Myšlienky... 288/2018
Téma: Sebaláska / Pokora / Dar / Talent / Pokora priťahuje viac darov

499 / 0 
18.12.2017 -

Myšlienky... 170/2017
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.12 / Kresťanstvo / Hebr 12, 1 / Pracuj s múdrosťou

758 / 0 
18.12.2017 -

Myšlienky... 168/2017
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.11.2 / Lenivosť / Mk 10, 17-22 / Nebuď lenivým vo svojej práci

670 / 0 
07.06.2017 -

Myšlienky... 117/2017
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 2.18.3 / Vášeň / Myšlienky / Flp 3, 8 / Spokojnosť môže byť pascou

936 / 0 
28.02.2017 -

Myšlienky... 42/2017
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.14 / Rebrík 1.10 / Mk 10, 15 / Stať sa dieťaťom

992 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 9/2016
Téma: Flp 3, 8-19

1051 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 5/2016
Téma: Hebr 12, 1

1086 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 9/2011
Téma: Flp 3, 14 / Duchovný život

6284 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 75/2010
Téma: Flp 3, 13-14

1582 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Život / Človek / Bieda /

1623 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 1 -4

1150 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 5 - 7. 11 - 13

1159 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 10, 2-16

1537 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 13/2010
Téma: Duchovný život / Flp 1, 6 / Hebr 12, 2

1878 / 0 
08.01.2007 -

Homília
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

1702 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10, 2-16 / Krása sa rokmi nestráca.

1509 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10,17-30 / Hriech je hriech.

1645 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,35-45 / Mať správny vzťah k majetku.

1430 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,46-52 / Vidieť hriechy proti vlastníctvu.

1504 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 11-12

1870 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 14

1379 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 21

1205 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 27

1256 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 29-30

1420 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 33-34

1216 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 37

1237 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 43

1288 / 0 
15.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 47

1185 / 0 
04.11.2006 -

Archív
Téma: Mk 10, 1

683 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 330/2006
Téma: Štvrtok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 1-8

841 / 0 
23.09.2006 -

Myšlienky... 300/2006
Téma: Mk 10, 46

1377 / 0 
22.09.2006 -

Myšlienky... 289/2006
Téma: Štvrtok po 30. nedeli po ZSD / Mk 10, 14-30

800 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Človek / Vnútorná a vonkajšia hodnota

1079 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1889 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1601 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1550 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1688 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1626 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok (Mk 10,17-27) / Človek sa nemá stať otrokom materiálnych veci / Má sa so všetkým podeliť

1549 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata nedeľa v období cez rok (Mk 10,40-52) / Človek a jeho duchovná slepota / Duchovná slepota potrebuje uzdravenie skrze našu vieru, ktorú ponúka Kristus

1772 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 24. máj Panna Mária Pomocnica kresťanov / Mk 10,28-31

1623 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. máj sv. Béda Ctihodný; Gregor VII.; Mária Magdaléna de Pazzi / Mk 10,32-45

1064 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1036 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 112/2006
Téma: Mk 10, 35

1115 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 287/2005
Téma: Mk 10, 52

1115 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

1485 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,17-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1418 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,28-31 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1217 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,35-45 / Ježiš - vzor služby

1447 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,46-52 / Pane, otvor nám oči!

1144 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

1032 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

1237 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2195 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1582 / 0 
15.11.2005 -

Myšlienky... 230/2005
Téma: Piatok po 26. nedeli po ZSD / Lk 19, 12-28 // Schopnosť / Talent

1155 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Manželstvo a modlitba / Mk 10,2-16

1936 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Tvoje srdce nech patri Bohu / Mk 10, 17-30

1572 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Odmena za modlitbu / Mk 10, 35-45

1153 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba nám pomáha vidieť / Mk 10,46-52

1516 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1722 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1110 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 81/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1039 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 71/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

969 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 9/2005
Téma: Mt 13, 44 / Lk 1, 1-2 / Flp 3, 7-12

2085 / 0 
20.12.2004 -

Myšlienky... 268/2004
Téma: Mk 10, 32

1240 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 254/2004
Téma: Talent / Rim 12, 6 / 1 Kor 4, 2

1132 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 220/2004
Téma: Mk 10, 32

1391 / 0 
05.11.2004 -

Myšlienky... 173/2004
Téma: Dokonalosť / Flp 3, 12-14

1206 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 81/2004
Téma: Človek / Hodnota človeka

1455 / 0 
17.04.2004 -

Myšlienky... 43/2004
Téma: Bázeň / Mt 10, 28 / Hebr 12, 29

1323 / 0 
15.04.2004 -

Myšlienky... 41/2004
Téma: Hriech / Maličkosť / Prís 3, 7-12 / Hebr 12, 15

1130 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 31/2004
Téma: Mk 10, 32b-45

1561 / 0 
06.03.2004 -

Myšlienky... 27/2004
Téma: Kresťan / Nebo / Flp 3, 18-20

2496 / 0 
05.03.2004 -

Príhovor
Téma: Nanebovstúpenie ako kľúč k ozrejmeniu dôstojnosti človeka.

3888 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 211/2003
Téma: Mk 10, 17-30

1722 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 208/2003
Téma: Mk 10, 17-31

1651 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Obraz o sebe a inom

1896 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1946 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sme deti farnosti / Farnosť, ktorú volám “moja“. / Mk 10, 2-12

4126 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo nesmie byť prekážkou spásy / Mk 10, 17-30

2041 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spolupráca na misijnom poli / Misijná nedeľa / Mk 10, 35-45

2384 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1753 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

2493 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1788 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

2130 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

1271 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 152/2003
Téma: Boh / Človek je v Božích očiach vždy cenný

2831 / 0 
02.07.2003 -

Myšlienky... 150/2003
Téma: Človek / Nevera / Viera / Mk 6, 1-6

4881 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2000
Téma: Dôvera / Mk 10, 24-32

1691 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Spása / Mk 10, 33-45

3969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2001
Téma: Človek / Život / Zmysel života

1324 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2001
Téma: Pôst / Ticho / Mk 10, 32-45

2415 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2001
Téma: Duchovný život / Mk 10, 32-45

1781 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2001
Téma: Človek – nové stvorenie / Jn 3, 1-15 / 2 Kor 5, 15-21

1997 / 0 
|1|2|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet