4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ľudský rozum je ohraničený, nemôže obsiahnuť nekonečnosť. Musí sa teda pokoriť, aby mohol uznať Nekonečnosť, ktorá ho prevyšuje. Keď sa nepokorí, nemôže uznať Boha.

~Blaise Pascal~

20.06.2003 - Miron
čítanosť512 reakcie0
(Share 236 0)


Téma: Viera

Myšlienky... 88/2000

       Viera je základom duchovného života. Znamená nový pohľad na svet, nové hodnotenie skutočnosti vo svetle Božej pravdy. Je začiatok nového života, základ, na ktorom sa buduje všetko ostatné.
       Viera nás spája s Bohom. Duchovné bytosti sú si blízko myšlienkou, prianím, srdcom. Myslieť tak, ako Boh, znamená byť v Bohu.
       Viera osvecuje rozum. Myseľ rastie poznávaním. Vierou si privlastňujeme poznanie toho, kto je Pravda a Život. Je prekvapujúce, aký zdravý úsudok v praktických otázkach života majú i veľmi prostí a jednoduchí veriaci.
       Viera posilňuje vôľu. Kto nemá ustálené názory, nemôže mať pevný charakter. Viera je podiel na nemeniteľnej Božej pravde. Prehlbuje sa, rastie, ale nemení sa. Taký je aj ten, kto podľa nej žije.
       Viera je prameň útechy. Potešiť v pravom zmysle môže iba pravda. A viera je súhrn právd „radostného posolstva „ - evanjelia.(podľa: T. Špidlík, Prameny světla, s. 84)

* * *


       Kresťanstvo dáva ľuďom istotu, že sú Bohom milovaní. Z tejto istoty vychádza sila, ktorá pochádza od Boha. Pomáha nám žiť naplno podľa svojej viery. Dáva nám silu vytrvať i vtedy, keď druhí sú už na konci svojich síl a kapitulujú pred zlom. Musíme si uvedomiť, že Boh je verný. Nikdy nás neopustí a práve v čase skúšok nás najviac posilňuje. Veriť, znamená spoľahnúť sa na Boha, dôverovať mu. Táto istota má z nás vyhnať každé slabošské konanie, ktoré je znakom nedôvery a zvyšuje nebezpečenstvo odpadu od pravdy.
29.11.2010 | Čítanosť(4213)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2773)
Téma: Viera


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet