5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svätý Pavol vo všetkých svojich listoch vzdáva vďaky za všetky dobrodenia sveta. Vzdávajme vďaky aj my za svoje dobrodenia – i za dobrodenia iných ľudí – malé i veľké.

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2462 reakcie0
(Share 627 1)


Téma: Život / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

Myšlienky... 87/2000

       V dnešnom evanjeliovom úryvku Ježiš odmietol úlohu sudcu, ale situáciu majstrovsky využil ako učiteľ. Nezačal hovoriť o nejakých princípoch, ktoré by ponúkli riešenie problému. Namiesto toho porozprával podobenstvo. Istý fiktívny muž bol veľmi bohatý. Vlastnil pôdu, ktorá bola veľmi úrodná. Jeho sýpky boli už plné keď pole prinieslo bohatú úrodu. Toto ho postavilo pred problém. Veď sýpky už boli plné.
       Ježiš nás teraz vedie do mysle tohto muža. Počujeme konverzáciu, ktorú viedol sám so sebou. „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.“ Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. (Lk 12, 17-18) Samozrejme. Môže zväčšiť priestor na ukladanie svojho majetku. Môže zväčšiť svoju kapacitu pre zväčšenie svojho majetku. I keď tieto slová hovoria o riešení problému s úrodou, nasledujúce slová odhaľujú jeho motívy a ciele. Hovorí sám sebe. Hovorí svojej duši: Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19)
       Z pohľadu ľudí si tento muž počínal veľmi múdro. Takto si zabezpečiť život je predsa snom každého človeka. No Božie slovo označuje takéto konanie za bláznovstvo. „Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“(Lk 12, 20-21) V čom sa teda tento boháč zmýlil. Čo spôsobilo, že ho Boh nazval bláznom? Kto sa nad týmto podobenstvom zamyslí, určite nájde niekoľko „bláznovstiev“ v počínaní a myslení boháča. Pozrieme sa na niektoré z nich.
       Prvé bláznovstvo spočíva v tom,že tento muž nespoznal odkiaľ prišlo jeho bohatstvo. Podobenstvo hovorí, že „pole prinieslo veľkú úrodu“. Kristus ani slovom nespomína úsilie a prácu tohto muža. Hovorí o zemi, ktorá priniesla veľkú úrodu. Týmto naznačuje, že toto bohatstvo prišlo skrze Božie požehnanie ako sa o tom hovorí v Mojžišovom zákone (Dt 28, 1-14) Tento muž nespoznal zdroj svojho bohatstva.
       Druhé bláznovstvo naväzuje na to prvé. Ak tento muž nespoznal zdroj svojho bohatstva, tak isto nemohol pochopiť, ako s ním správne naložiť. V bohatej úrode videl zdroj budúceho pohodlného a ľahkého života. Obišiel učenie Starého zákona, podľa ktorého by sa toto nadobudnutie bohatstva malo stať príležitosťou k oslave Boha a k dobrovoľnému dávaniu tým, ktorí sú v núdzi.
       Ďalším bláznovstvom je, že tento muž videl v majetku svoje zabezpečenie. A to až také, že plánoval ísť na „dôchodok“. Na veľmi skorý dôchodok. Náplň jeho budúcnosti je skrytá v slovách: „Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19)
       Iné bláznovstvo je spojené s jeho úsudkom o budúcnosti. Usudzoval, že bude môcť užívať svoj majetok v budúcnosti. Druhým úsudkom bolo, že bude ešte dlho žiť. Obidva úsudky sa ukázali ako nesprávne už v nasledujúcu noc.
       Z tohto vyplýva ďalšie bláznovstvo. Bláznivý boháč si naplánoval svoju budúcnosť, ale v z tohto plánu vylúčil Božie kráľovstvo, smrť a súd. V jeho zmýšľaní „budúcnosť“ bola ohraničená iba dĺžkou pozemského života.
       A napokon ako bláznovstvo sa dá nazvať jeho celkový pohľad na život, ktorý bol položený na zlých základoch. Ježiš Kristus hovorí o správnom základe ľudského života takto: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“(Mt 16, 25-26) Boháčov pohľad na život bol však úplne opačný.
27.05.2011 | Čítanosť(4926)
Téma: Istota / Človek / Život
04.08.2004 | Čítanosť(1980)
Téma: Životná príležitosť
26.06.2003 | Čítanosť(3455)
Život – zmysel života
12.06.2003 | Čítanosť(3225)
Lk 12, 49-59
26.06.2003 | Čítanosť(2014)
Bohatstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet