27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V živote často robíme svoju voľbu nie podľa Božej vôle, ale podľa vlastnej chuti a vlastných rozmarov, podľa vlastnej pohodlnosti a malodušnosti. Nezvykli sme si pozerať sa hore, na hviezdu, ale máme vo zvyku zapáliť si vlastnú sviečku, ktorá dáva malé, pritlmené svetlo, svetlo, ktoré nás vovedie do hraníc vlastného egoizmu.

~A. M. G. Dorronsoro ~

31.12.2020 - Miron
čítanosť128 reakcie0
(Share 9 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.2 / Vďačnosť privoláva požehnanie

Myšlienky... 363/2020

            Duchovná skúsenosť, s ktorou sa s nami delia svätí, nám dáva porozumieť mnohým životným situáciám. Nie je tomu inak ani v prípade dôležitého poučenia svätého Izáka Sýrskeho.            „To čo privoláva Božie dary pre človeka, je srdce neustále pohnuté k vďakyvzdávaniu; to čo privoláva skúšky do duše je stály stav reptania v srdci. Boh znáša všetky slabosti ľudí, ale nenechá bez trestu človeka, ktorý neustále reptá. Duša, ktorej chýba svetlo poznania, bude nájdená v takomto stave. Ústa, ktoré vždy vzdávajú vďaky prijímajú požehnanie od Boha a milosť zostupuje do srdca, ktoré je vytrvalé vo vďakyvzdávaním.“            Už len letmé zamyslenie nad týmito slovami nás môže priviesť k pochopeniu rôznych ťažkých životných situácií. Sú momenty, kedy v znášaní ťažkostí siahame na dno našich síl. Ak reagujeme nespokojnosťou, netrpezlivosťou a reptaním, zvyčajne pocítime ešte väčšie prehĺbenie prežívanej bolesti. Svätý Izák Sýrsky nás upozorňuje, že môže ísť o Boží trest. A má pravdu, pretože ide o stav úplnej nedôvery v Božiu prozreteľnosť alebo tvrdošijné  zotrvávanie v hriechu, ktorý je zdrojom prežívaného utrpenia. Tento trest v tomto pozemskom živote má však liečebný charakter, pokiaľ sa človek usiluje o život s Bohom.            Aj keď je dobré usilovať sa spoznať v ťažkostiach tento medicínsky Boží zásah, je oveľa lepšie predchádzať mu udržiavaním ducha vďačnosti v srdci. Takto srdce ďakuje za dobré vecí, ale aj za tie nepríjemné, pretože ich vníma ako príležitosť cvičenia sa v čnostiach. Vďačné srdce je známkou dôvery v Božiu lásku a prozreteľnosť. Takéto rozpoloženie srdca privoláva Božie dary, požehnania a milosť.


14.07.2003 | Čítanosť(1775)
Téma: Obdiv / Vďačnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet