31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď počuješ o smrti duše, tak sa nedomnievaj, že duša skutočne umiera, lebo ona je nesmrteľná. Smrť duše - to je hriech a večný trest.

~sv. Ján Zlatoústy~

31.12.2020 - Miron
čítanosť187 reakcie0
(Share 22 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.4 / Pokora rastie z pamätania na Boha

Myšlienky... 365/2020

            Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Človek, ktorý nepamätá na Boha, nesie v srdci podozrenie voči blížnemu skrze nehanebné myšlienky. Ale kto si ctí každého človeka kvôli pamätaniu na Boha, prijíma pomoc od každého človeka skrze tajný Boží príkaz.“            Pokora môže rásť v srdci, ktoré pamätá na Boha. Svätí Otcovia pod pamätaním na Boha myslia všetku aktivitu človeka, ktorá vedie k hlbokej intimite vzťahu s Bohom. Je to vnútorné nastavenie človeka, ktorý sa usiluje vo všetkom páčiť Bohu napĺňaním evanjeliových prikázaní.            Svätý Izák Sýrsky učí, že ak toto pamätanie na Boha chýba, poznačuje to aj náš vzťah k blížnemu. Myslí tým na ľahkosť, s ktorou vyslovujeme súdy nad druhými. A tieto súdy nie sú ani tak výsledkom spravodlivého zváženia, ale sú plodom myšlienok infikovaných rôznymi vášňami. Na druhej strane dáva veľké prisľúbenie človekovi, ktorí si kvôli Bohu ctí každého človeka. Hovorí, že tak od každého na Boží príkaz sa mu dostane pomoc. Toto si zrejme vyžaduje vysvetlenie. Ak človek, ktorý sa kvôli Bohu pokúša milovať svojho blížneho i napriek jeho nedostatkom a niekedy aj krivdám, ktoré mu spôsobuje, tak potom rastie veľmi rýchlo v mnohých čnostiach. A práve túto pomoc pre rast vo svätosti má na mysli svätý Izák Sýrsky.            Svätý Ján Prorok nám k tomu dáva niekoľko praktických rád:            „Pokora znamená nikdy sa nepovažovať za niekoho dôležitého, potlačiť svoju vôľu vo všetkom, podriadiť sa každému, niesť všetko, čo sa stane bez podráždenia. Toto je skutočná pokora, v ktorej nie je miesto pre márnomyseľnosť. Pokorne zmýšľajúci nesmie ukázať svoju pokoru skrze „pokorné slová“. Stačí  povedať „ľutujem“ alebo „modli sa za mňa“. Nesmie tiež usilovať o skromné a nedostatočné konanie -vedie to k márnomyseľnosti, brzdí duchovný pokrok a je viac škodlivé než dobré; ale keď niekto nám prikáže urobiť niečo podradné, nesmieme odporovať, ale musíme to urobiť s poslušnosťou. A toto vedie k pokroku.“


25.06.2003 | Čítanosť(1343)
Téma: Pýcha


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet