21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Oráč hádže semeno na všetky strany a ten, ktorý vysádza vinicu, bol by rád, aby celá prinášala ovocie. Keď neskôr prichádza a nenachádza úrodu, je smutný. Podobne i Pán chce, aby jeho slovo bolo zasiate do ľudských sŕdc. A ako sa rmúti roľník nad prázdnym poľom, tak i Pán sa rmúti nad srdcom pustým a neúrodným.

~sv. Makar Egyptský, pustovník, +390 ~

31.12.2020 - Miron
čítanosť100 reakcie0
(Share 4 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.6 / Láska trestá pre nápravu

Myšlienky... 367/2020

            Každá nespravodlivosť, s ktorou sa stretneme, vyvolá v nás hnutie volajúce po náprave tohto zla. Intenzita tohto hnutia je silnejšia, keď sa tá nespravodlivosť týka nás osobne alebo ľudí, ktorých máme radi. Toto hnutie nazývame hnevom a aj keď sa nám zdá oprávnený, kdesi v hĺbke srdca cítime, že to nie je najsprávnejšia reakcia. V jednej homílií zaznelo vysvetlenie tohto pocitu. Kňaz povedal, že problémom je, že svoj hnev zameriavame na hriešnika a nie na démona, ktorý bol iniciátorom nespravodlivosti.            Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Znakom zľutovania je odpustenie každého dlhu; znakom zlej mysle sú urážlivé slová adresované tým, ktorí padli.“            Pokiaľ naša reakcia na nespravodlivosť má znaky „urážlivých slov na adresu toho, kto padol“ alebo je motivovaná túžbou po pomste, tak by to malo byť pre nás znamením, že naša myseľ ešte nebola uzdravená od vlády hriešnych vášní a nenadobudli sme ešte lásku.            Svätý Izák Sýrsky pokračuje vo svojom poučení slovami: „Človek, ktorý trestá s nádejou na uzdravenie, trestá s láskou; ale ten, kto hľadá pomstu, nemá lásku. Boh trestá s láskou, nie kvôli pomste – hľadá očistenie svojho obrazu. Nekoná s hnevom až do času, kým náprava nie je viac možná, pretože nehľadá pomstu pre seba. Toto je cieľ lásky. Láska trestá pre nápravu a nezameriava sa na odplatu.“            Z tohto poučenia nevyplýva, že máme ignorovať nespravodlivosť. No zdôrazňuje, že pri hľadaní nápravy máme byť motivovaní láskou a túžbou po uzdravení hriešnika. To si vyžaduje nesmierne veľkú duchovnú silu. Svätý Izák Sýrsky v predchádzajúcich odstavcoch homílie pripomína jedno z asketických cvičení, ktoré môže byť zdrojom tejto sily. Je ním neustále pamätanie na Boha. Ak sa o to usilujeme, tak v čase nespravodlivosti len ťažko padneme do pokušenia pokúsiť sa o nápravu urážlivými slovami a vykonaním pomsty. Skôr budeme nasledovať Božie jednanie, ktoré má zľutovanie s hriešnikom a v láske nachádza správne prostriedky na jeho uzdravenie a nápravu.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet