31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Hoci aj nerobíš zlo nepriateľovi, jednako, ak sa od neho odvraciaš, hľadíš naňho s nechuťou a udržuješ vo svojej duši nezacelenú ranu, ktorú si od neho utŕžil, nesplnil si prikázanie, čo ti dal Ježiš.”

~SV. JÁN ZLATOÚSTY~

31.12.2020 - Miron
čítanosť236 reakcie0
(Share 20 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.20 / Nevyhnutnosť asketického života

Myšlienky... 385/2020

            Svätý Izák Sýrsky pokračuje v štyridsiatej ôsmej homílií sériou poučení na témy, ktorým sa už detailnejšie venoval v predchádzajúcich homíliách. Tento súhrn však prináša pochopenie pôvodu negatívnych stavov duše, s ktorými sa môžeme stretnúť. Hovorí:            „Nepribližuj sa k slovám tajomstiev obsiahnutých v Písem bez modlitby a hľadania Božej pomoci, ale hovor: Pane, daruj mi schopnosť prijať silu, ktorá je v nich! Považuj modlitbu za kľúč k pravému porozumeniu Písma. Keď si praješ priblížiť sa k Bohu svojím srdcom, najprv mu ukáž svoju túžbu telesnými námahami. Pretože človek začína svoju disciplínu práve nimi. Srdce sa približuje do Božej blízkosti skrze zrieknutie nevyhnutností a skrze jedenie iba jedného druhu jedla počas svojej námahy. Boh týmto položil základy dokonalosti. Považuj záhaľčivosť za začiatok zatemnenia duše a to druhé za príležitosť k prvému. Pretože ak dokonca užitočné slová vyrieknuté bez miery produkujú temnotu, ako väčšmi sa to dá povedať o zbytočnom rozprávaní? Duša je ponížená nadmierou dlhých rozhovorov, dokonca aj keď sú konané v Božej bázni. Považuje zatemnenie duše za zdroj zmätenia. Toto zatemnenie duše však pochádza z nezriadeného spôsobu života.“            Aj v týchto poučeniach môžeme vybadať, akú veľkú dôležitosť svätí Otcovia prikladali asketickému životu. Modlitba, pôst a ostatné asketické prostriedky vnímali ako kľúč k nielen k oslobodeniu od vášní, ale tiež k pochopeniu duchovných vecí. Opustenie tejto asketickej námahy vnímajú ako opusteniu správneho poriadku života, čo vedie k zatemneniu duše. Myslia tým neschopnosti vnímať a chápať duchovné pravdy, ktoré vedú človeka k svätosti a spáse. A celom určite naše pozorovanie sveta, v ktorom žijeme, potvrdzuje správnosť týchto poučení.


27.05.2011 | Čítanosť(5121)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3611)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet