17.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nepatrí sa čestnému človeku byť hrdým na svoje dobré skutky, ale k pokore sa privádzať. Ten, kto robí dobré skutky, má svetlý veniec. A ten, kto mnohé dobré skutky vykonal, ale domnieva sa, že málo je toho, čo dobrého vykonal, ten človek týmto pokorným zmýšľaním o sebe, svetlejší a jagavejší veniec dostane. U koho je pokorné zmýšľanie, jeho dobré skutky bývajú svetlejšie, no ak niet pokorného zmýšľania, vtedy aj svetlé dobré skutky temnejú a veľké sa zmenšujú. Preto, ak chce niekto svoje dobré skutky ukázať veľkými, nech ich nepokladá za veľké, a vtedy sa oni stanú veľkými.

~sv. Izidor Peluzský, + 4. st. ~

31.12.2020 - Miron
čítanosť38 reakcie0
(Share 0 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.22.2 / Láska k blížnemu vychádza z lásky k Bohu

Myšlienky... 391/2020

            Svätý Izák Sýrsky uvádza ako jednu z podmienok na získanie duchovnej múdrosti lásku k blížnemu. Hneď sa však usiluje dať túto lásku do správnych súvislostí, aby ochránil čitateľa od nesprávneho pochopenia. Hovorí:            „Aká nádherná a chvályhodná je láska k blížnemu, iba ak nás neodvádza od lásky k Bohu! Aké sladké sú rozhovory s duchovnými bratmi, iba ak nás uchovávajú s našom rozhovore s Bohom! Je preto dobré napĺňať takéto veci (...) kým sa nestanú príčinou odpadu od našej skrytej práce – disciplíne a neprestajného rozhovoru s Bohom. Zmätok v tom druhom je zapríčinený nastolením prvého; pretože myseľ nie je dostatočná udržiavať obe formy rozprávania.“            Toto vysvetlenie je nevyhnutné a veľmi potrebné pre súčasnú dobu. Stáva sa, že láska k blížnemu vedie človeka takému aktivizmu, že sa v ňom stráca láska k Bohu. Láska k Bohu a láska k blížnemu sú však nerozlučné zviazané a prvý príkaz podmieňuje naplnenie druhého. Veľmi často sa v náboženskom živote stretneme s konaním, ktoré hovorí o nahradení jedného prikázania druhým. Je nutné úsilie o správnu rovnováhu – nemôžeme slúžil v láske blížnemu a pritom zanedbávať službu v láske Bohu. Ak sme nedbanlivý v pestovaní vzťahu s Bohom, z ktorého vychádza milosť pre lásku k blížnemu, tak veľmi rýchlo skĺzneme na úroveň iba sociálnych pracovníkov, ktorí postupne budú strácať rozmer kresťanskej lásky vo vzťahu k blížnym.            Preto svätý Izák Sýrsky veľmi chváli lásku k blížnemu v jej mnohorakých formách, za predpokladu, že nás neodvádza od hlbokého vzťahu Bohom.


27.05.2011 | Čítanosť(4971)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3519)
Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(2984)
Modlitba
18.01.2010 | Čítanosť(1196)
Múdrosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet