31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Sviatok je pokrmom, načerpaním síl. Je znamením vzkriesenia, ktoré nám dáva silu niesť každodenný kríž. Oslava a kríž sú v úzkom spojení.”

~JEAN VANIER~

31.12.2020 - Miron
čítanosť248 reakcie0
(Share 30 0)


Téma: Pole / 6.33.9-11 / Neodmietajme kalich spásy

Myšlienky... 400/2020

            Neboli farizeji ani Kajfáš ani Judáš, ktorí pripravili tento kalich. Nebol to ani Pilát ani jeho vojaci, ktorí ti ho dali piť. „Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal môj nebeský Otec?“            Farizeji intrigovali, Judáš zradil, Pilát prikázal nezákonnú vraždu a jeho vojaci ju vykonali. Pre svoje zločiny si všetci pripravili nevyhnutné zatratenie. Neodsúď sa k rovnakému osudu skrze pamätanie na zlo, ktoré vyvoláva túžbu po pomste a nenávisť voči tvojim nepriateľom.            Náš nebeský Otec je vševediaci a všemocný. Vidí tvoje ťažkosti a bolesti a ak to považuje za nutné a osožné, odoberie od teba tento kalich. Určite tak urobí. Pán, podľa Písma a cirkevnej histórie, dovolil, aby jeho služobníci trpeli, no v niektorých prípadoch ich ochránil pred utrpením podľa jeho nepochopiteľných súdov. (Pole, kapitola 33, odstavec 9-11.)            Je ľahko rozpoznať lásku Boha v potešujúcich a pozdvihujúcich stavoch duše. Svätý Ignác Briančaninov nám hovorí, že sa máme usilovať nachádzať túto lásku aj vo chvíľach utrpenia, ktoré Boh dovoľuje v našom živote. Táto pravá Láska dovoľuje trpieť milovanému a trpí spolu s ním, pre jeho dobro. Všetko dobré sa rodí v bolesti.            Svätý Ignác Briančaninov preto varuje pred odmietnutím prijatia utrpenia. Toto vnútorné vzoprenie neodstráni bolesť, ale iba ženie k prejavom hriešnych vášní, ktoré devastujú ľudskú dušu a robia ju neschopnou prijať dar spásy.            Je potrebný postoj viery, ktorý dôveruje múdrosti nebeského Otca. Ak dokonalá Láska dovolí vstupu bolesti do nášho života, tak je to len pre naše dobro, ktoré zatiaľ nedokážeme spoznať a pochopiť. Je predsa našou skúsenosťou, keď sa pozrieme na bolestivé okamihy svojho života s odstupu niekoľkých rokov, že sa pre nás vlastne stali zdrojom mnohého dobra a požehnania. Majme preto dôveru v Božiu prozreteľnosť, keď na nás doľahne utrpenie. Namiesto reptania ho prijmime s pokorou a usilujme sa spoznať, k čomu nás chce priviesť.


20.09.2005 | Čítanosť(3006)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(2048)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(15930)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet