31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Vďačnosť rastie len v slobode. Kto daruje, nemôže zaväzovať druhého k vďačnosti a príjemca sa nesmie cítiť donútený dlh splatiť.”

~JOHAN DE VRIES ~

10.12.2020 - Miron
čítanosť204 reakcie0
(Share 20 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 43.4-5 / Dva druhy asketizmu

Myšlienky... 313/2020

            Ak počúvame o nevyhnutnosti asketizmu pre pokrok v duchovnom živote, tak zväčša pomyslíme na pôst alebo iné formy zdržanlivosti, dlhšiu modlitbu alebo cvičenie sa v čnostiach. Nemôžeme sa však zbaviť pocitu, že nie celkom rozumieme, čo sa vlastne pod asketizmom myslí. Svätý Izák Sýrsky nám prichádza na pomoc svojím vysvetlení.            Najprv sa dotýka disciplíne tela – telesného asketizmu. Tu patrí pôst a dobré viditeľné skutky, ktorým cieľom je osvojenie si čností. Ovocím tohto úsilia je očistenie od nečistoty tela – teda od telesných vášní.            Viacej sa však venuje noetickej disciplíne. Je to práca srdca, ktoré neustále uvažuje nad budúcim súdom a Božou spravodlivosťou. Ďalšou časťou je neprestajná modlitba. Recitovanie Ježišovej modlitby pomaly vedie myseľ a srdce prirodzenej náklonnosti utiekať sa do Božej prítomnosti. Iným znakom je intenzívne vnímanie Božej prozreteľnosti, kedy človek vidí vo všetko jeho starostlivosť a je si vedomý svojej odkázanosti na jeho milosť. Pod túto noetickú disciplínu patrí aj túžba neustále sa páčiť Bohu napĺňaním jeho vôle a citlivé rozpoznávanie pokušení.            Kto pokročí v prvej a následne aj v druhej disciplíne začne ochutnávať ovocie očisteného svedomia. Rovnako tak očistené zmysly sa začnú zbavovať následkov dopadu pádu a začnú nadobúdať pôvodnú funkciu, ktorá vedie celé ľudské bytie do spoločenstva s Bohom.            Toto stručné vysvetlenie nám pomáha pochopiť lepšie pochopiť asketizmus v jeho plnej šírke a hĺbke. Detaily tejto duchovnej disciplíny svätý Izák Sýrsky podrobne vysvetľuje vo svojich homíliách. Nie je ťažké z nich vytiahnuť podrobný zoznam aktivít. Svätý Izák Sýrsky nás však k tomu nenabáda. Skôr nás chce povzbudiť vstúpiť do asketického zápasu, pretože osobná duchovná skúsenosť a ovocie, ktoré prinesie, nám dajú väčšie poznanie, než akékoľvek intenzívne intelektuálne štúdium.


27.05.2011 | Čítanosť(5121)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3611)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet