31.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Hoci sa vždy musíme snažiť o posväcovanie tela, najmä teraz, počas pôstneho obdobia, sa musíme zdokonaľovať aktívnejšou nábožnosťou. Dávajte almužnu, ktorá je veľmi účinná v odstraňovaní našich nedostatkov; ale odpúšťajte aj urážky, odstúpte od žalôb proti tým, ktorí vám ublížili.

~sv. Lev Veľký ~

10.12.2020 - Miron
čítanosť162 reakcie0
(Share 22 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 47.1 / Prirodzené a duchovné poznanie

Myšlienky... 331/2020

            V štyridsiatej siedmej homílií sa svätý Izák Sýrsky začína zaoberať poznaním. Rozlišuje medzi prirodzeným a duchovným poznaním. K tejto téme vracia s detailnejším vysvetlením v ďalších homíliách, aby nám čo najlepšie priblížil tento dar, na ktorý neraz zabúdame.            Homíliu začína slovami:            „Je poznanie, ktoré predchádza vieru a je poznanie, ktoré sa rodí z viery. Poznanie, ktoré predchádza vieru je prirodzeným poznaním; a to, čo sa narodilo z viery je duchovným. Čo je prirodzené poznanie? Prirodzené poznanie rozoznáva dobro o zla a preto sa nazýva aj prirodzeným rozoznávaním, ktorým odlišujeme dobro od zla prirodzene, bez učenia. Boh ho implantoval našej rozumovej prirodzenosti a s učením dostáva pomoc a rast. Nie je nikto, kto by ho nemal.“            Boh vo svojej láske nás stvoril so schopnosťou spoznávať dobro a zlo. To nám dáva schopnosť objaviť cestu k Bohu a plnému zjaveniu.            Je to veľký dar. Spoznávame ho v hlase svedomia. Môžeme ho prijať, ale i odmietnuť pohltením týmto svetom a sýtením túžob hriešnych vášní. Svätý apoštol Pavol karhá takýchto ľudí: „Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky“ (Rim 1, 18-20). Odmietnutie tohto daru poznania podľa svätého Pavla vedie k stále hlbšiemu do hanebných náruživostí, ktoré aj podrobne opisuje (Rim 1, 26, 32).            Je dobré vzdávať Bohu vďaky za tento dar prirodzeného poznania, ktorý – ak je prijatý – vedie človeka k viere. 


06.10.2003 | Čítanosť(855)
Téma: Boh / Poznanie / Skutok
25.06.2003 | Čítanosť(779)
Téma: Poznanie
25.06.2003 | Čítanosť(775)
Téma: Poznanie
12.06.2003 | Čítanosť(2136)
Rim 12, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(1984)
Rim 16, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(1946)
Rim 13, 1-14


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet