8.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Pokladaj za Božie milosrdenstvo, ak sa ti niekedy dostane dobrého slova, pretože si nijaké nezasluhuješ.”

~sv. Ján z Kríža ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1194 reakcie0
(Share 461 0)


Téma: Sväté písmo / Jak 1, 19-21

Myšlienky... 216/2002

      Žijeme v čase veľkej devalvácie slova. Možno preto, že je ich príliš veľa. Raz som sledoval s jedným známym sledoval televíznu reláciu, kde na otázky moderátora odpovedali zástupcovia rôznych politických strán. Bola to celkom zaujímavá beseda. Zarazil ma však postoj môjho známeho, ktorý celý čas komentoval vystúpenia jednotlivých politikov. Z jeho slov bolo zrejmé, že neverí slovám ani jedného z politikov. V akej zvláštnej dobe žijeme, keď nedôverujeme slovám iného človeka. Slovo stratilo svoju hodnotu.
      Boh sa nám však prihovára skrze svoje slovo. Bolo by tragické, ak by sme dopustili, aby sa devalvácia ľudského slova preniesla i na Božie slovo.
      Je preto priam nutné pripraviť sa na počúvanie Božieho slova. Svätý apoštol Jakub nám ozrejmuje jeden z aspektov tejto prípravy, keď hovorí: „Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu“ (Jak 1, 19-21a).
      V týchto slovách je ukrytá pozvánka ku kultivovaniu srdca. Človek má byť rýchly, keď treba počúvať. Svätý apoštol Jakub tu nehovorí o fyzickom vnímaní slov skrze sluch, ale o schopnosti vnímať čo Boh hovorí.
      Dobre nám to môže objasniť pohľad na konverzáciu dvoch ľudí. Zaiste ste už mali aj vy možnosť byť svedkami rozhovoru dvoch ľudí, ktorý vlastne nebol dialógom, ale monológom. A určite sa vám stalo, že počas rozhovoru ste zistili, že ten druhý vás vlastne ani nevníma, pretože uvažuje nad tým, čo chce ešte povedať. Neraz človek zaujíma podobný postoj i k Bohu. Počúva jeho slovo, ale skutočne ho nepočuje. Preto Ježiš Kristus hovorí: „Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 11, 15). A táto výzva sa opakuje v evanjeliu. A osemkrát zaznieva aj v poslednej knihe Nového zákona – v Zjavení sv. Jána.
      Ako sa teda máme naučiť pozornému načúvaniu? Ktoré prekážky máme prekonať a ako?
      Sv. apoštol Jakub nám ako prvé radí, že máme byť „pomalý do reči“. Žartovne sa hovorí, že Boh nám dal preto pár uší a iba jedny ústa, aby aspoň niekedy nám mohol niečo povedať. Človek, ktorý veľa rozpráva, nemôže povedať veľa múdreho. No nemôže ani veľa počuť, pretože je zaneprázdnený rozprávaním. Byť „pomalý do reči“ znamená cítiť nutnosť stíšenia, mlčania, vytvorenia priestoru v sebe, do ktorého by mohol prehovoriť Boh.
      Jeden mladík prišiel za filozofom Sokratesom, aby sa naučil rečníckemu umeniu. Keď sa predstavil, začal rozprávať o svojej túžbe. Jeho vášnivú reč po chvíľke filozof zastavil tým, že mu položil prst na ústa a povedal: „Mladý muž, v tvojom prípade budem požadovať dvojnásobný poplatok..“ Mladík sa spýtal: „Prečo?“ Sokrates odpovedal: „Pretože ťa budem musieť naučiť dve veci: umeniu ovládať jazyk a umeniu ovládať ho správne.“
      Ak chceme skutočne počuť Božie slovo, potrebujeme sa naučiť byť „pomalý do reči“.
      Sv. Jakub však pokračuje. Jeho druhou radou je, že máme byť „pomalý do hnevu“. Nie je ani potrebné zdržiavať sa pri tejto rade. Veď zo skúsenosti vieme, že hnev pôsobí ako nejaký blok, cez ktorý neprejde žiadne Božie slovo. A ak ho aj začujeme, tvárime sa, akoby sme ho nepočuli, pretože v tej chvíli je pre nás veľmi nepríjemné. Je dôležité usilovať sa o pokoj vo svojom vnútri, aby sme mohli s úžitkom načúvať Božiemu slovu.
      A poslednou radou sv. Jakuba je výzva: „odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu“.
      Táto rada si tiež nevyžaduje vysvetlenie. Stačí nám konštatovanie, že k počúvaniu Božieho slova potrebujeme čisté srdce. Ak vyhlásime nekompromisný boj zlým a nečistým myšlienkam, teda ak ich odsúdime hneď ako sa objavia a budeme sa usilovať o dobré zmýšľanie, budeme mať čisté srdce, pripravené načúvať Bohu.
      Božie slovo nie je ľudské slovo. Aby sme počuli, čo nám Boh hovorí, musíme sa pripraviť. Prijmime preto tieto jednoduché rady svätého apoštola Jakuba.
29.03.2006 | Čítanosť(1820)
Téma: Sväté písmo
16.06.2003 | Čítanosť(2273)
Jak 1, 1-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet