24.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Prší na spravodlivého i nespravodlivého, ale na spravodlivého viac, pretože mu nespravodlivý ukradol dáždnik.”

~JOHN BOWEN ~

14.09.2020 - Miron
čítanosť26 reakcie0
(Share 4 0)


Téma: 4. pôstna nedeľa / Aký bude svet po koronavíruse

Myšlienky... 225/2020

            V posledných dňoch som v mnohých obmenách počul a čítal, že po skončení pandémie spôsobenej koronavírusom svet bude iný, než ako sme ho doposiaľ poznali. Mnohí tým majú na mysli ekonomickú alebo politickú situáciu. Iní zasa mieru občianskych slobôd. A je tu aj veľká skupina tých, ktorí tým vyjadrujú presvedčenie o premene ľudstva s nádejou, že z tejto krízy vyjdeme o niečo lepší. Stotožňujem sa s týmito pohľadmi a tiež si myslím, že táto kríza prinesie veľa zmien. Som však opatrný s tvrdením, že sa staneme aj lepšími, pretože táto kvalitatívna zmena si vyžaduje veľké úsilie vyvinuté vo vnútri každého jednotlivca. Je to bolestivý proces vnútornej zmeny, ktorú za nás nemôže nikto urobiť. A je otázkou, či vôbec vieme, ako túto zmenu vlastne vykonať.            Kresťanská duchovná skúsenosť ponúka osvedčenú cestu k premene ľudského srdca. Jej zdrojom je zjavená Božia pravda, ktorá odhaľuje tajomstvo ľudského života a vedie k jeho naplneniu podľa Božieho plánu. Mnohí prijali toto Božie vedenie a my ich teraz nazývame svätými. Zanechali nám svoju praktickú skúsenosť ako svoj dar, ktorý nám môže pomôcť rýchlejšie a bezpečnejšie podstúpiť rovnakú zmenu nášho srdca.            Štvrtá pôstna nedeľa vo Východnej cirkvi je venovaná jednému z týchto svätých, ktorý nám zanechal takýto dar. Je ním svätý Ján Klimak, ktorý vo svojom diele Rebrík podrobne opisuje tridsať krokov, ktoré vedú k takejto premene srdca. Môžeme povedať, že nám dáva praktický návod, ako môžeme správne a dôsledne naplniť slová Evanjelia a Kristových prikázaní. Nie je to jednoduché čítanie, pretože nás veľmi nemilosrdne usvedčuje buď z nesprávneho pochopenia duchovného života alebo z určitého minimalistického prístupu, ktorým chceme uspokojiť a umlčať svoje svedomie. Túto dávku nemilosrdnosti však potrebujeme, aby sme boli schopní reálneho a pravdivého pohľadu do svojho srdca, čo môže viesť k rozhodnutiu podstúpiť námahu na jeho uzdravenie.            To je aj zámerom prvého kroku. Svätý Ján Klimak mu dáva názov „Odpútanie sa od sveta“ a prináša mnoho poučení ako sa vzdať priateľstva s týmto svetom, aby sme mohli vstúpiť do priateľstva s Bohom. Toto je nevyhnutná podmienka pre skutočný duchovný život. V závere tohto prvého kroku svätý Ján Klimak hovorí, že bez jeho uskutočnenia nie je možný žiaden skutočný pokrok v ostatných dvadsiatich deviatich krokoch. Aby sme to lepšie pochopili, pripomeňme si slová svätého Izáka Sýrskeho, ktorý hovorí, že ak je ľudské srdce naplnené vecami tohto sveta, nie je schopné prijať poznanie zhora. Naša praktická skúsenosť to dosvedčuje, pretože často vnímame v sebe i v druhých akúsi imunitu voči Božiemu slovu, ktoré síce sme schopní počuť i intelektom pochopiť a predsa v nás nevyvolá intenzívne hnutie v duši, ktoré by viedlo k jeho okamžitému a dôslednému napĺňaniu. Dalo by sa povedať, že vychádzame z chrámu alebo povstávame od modlitby a čítania Svätého písma a viac menej pokračujeme vo svojom zaužívanom živote. Svätí Otcovia hovoria, že táto imunita kresťana nie je spôsobená úmyselným odmietnutím Božieho slova a spoznanej Božej vôle, ale vychádza z neschopnosti srdca zmocniť tohto poznania zhora, pretože je už vrchovato naplnené mnohými vecami tohto sveta. Srdce sa musí najprv vyprázdniť od tohto balastu, aby sa stalo citlivým pre duchovné veci.            Uskutočnenie tohto kroku vedie k dvom hnutiam v srdci človeka. Prvým je zármutok, pretože to odhalí prítomnosť mnohých hriešnych vášní, ktoré sa skrývali v srdci a biedny stav svojej duše. Druhé hnutie je spôsobené darom Božej bázne, ktorý ako prvý prichádza do srdca človeka, keď sa vyprázdni od vecí tohto sveta. Božia bázeň prináša nadšenie, zápal i odvahu na podstúpenie námah na premenu srdca. Je sprevádzaná Božou útechou, ktorá dáva nádej v Božie milosrdenstvo a pomoc.            Odpútanie sa od sveta je náročným krokom, ktorý si vyžaduje veľkú námahu kvôli zmene štýlu života. V tomto ohľade situácia spôsobená súčasnou pandémiou je veľmi nápomocná, pretože určitá vynútená izolácia uľahčuje uskutočnenie tohto kroku. Bolo by veľmi múdre, ak sme nepremrhali túto príležitosť, ktorá môže viesť k postupnej premene nášho srdca a tak aj nášho života.            Svet po tejto pandémií bude skutočne iný. Ale či bude lepší, to bude záležať od toho, či sa nám podarí uskutočniť tento prvý krok, či sa dokážeme pravdivo pozrieť do svojho srdca, a či sa odhodláme nasledovať impulzy, ktoré do neho vloží dar Božej bázne.


27.05.2011 | Čítanosť(4944)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3502)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet