24.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Slovo je nástrojom pravdy. Pravda je v slove, lebo ho pretrvá. Kým je u človeka, slovo je jej výrazom. Redukovanosťou, rozbitosťou človeka zredukuje sa i pravda a opravdivosť v ňom. A tak sa slovo stáva nie nositeľom pravdy, ale akoby pravdy, a ako sa človek len zdá človekom, tak sa pravda len zdá pravdou, stáva sa frázou, heslom, zdrapom platným nakrátko.”

~PAVOL STRAUSS~

14.09.2020 - Miron
čítanosť35 reakcie0
(Share 8 0)


Téma: 5. pôstna nedeľa / Boh nami dnes otriasa

Myšlienky... 227/2020

            Niekedy sú zlé zvyky tak zakorenené v človeku, že ich už ani nevníma a považuje ich za niečo prirodzené. Zmenu zmýšľania v takýchto prípadoch spôsobuje silný až drsný impulz, ktorý prinúti človeka k hlbokému zamysleniu a uvedomeniu si pravdy. Ak je ten zlý zvyk spojený s nesprávnou životosprávou, tak je to zvyčajne diagnóza vážnej choroby, ktorá človekom otrasie natoľko, že sa pokúša o zmenu štýlu života. Platí to aj iných nepríjemných zatraseniach, ktoré nás otvárajú pre pochopenie rôznych neduhov, ktoré sa usalašili v našom živote.            Dnes, v piatu pôstnu nedeľu, si pripomíname svätú Máriu Egyptskú, ktorá pocítila podobný nepríjemný otras. Bola to žena, ktorá už ako dvanásťročná začala žiť ako prostitútka. No nielen preto, aby si tým zarobila na svoje živobytie, ale aj preto, že bola otrokom tejto telesnej vášne. Takýmto spôsobom si tiež zaplatila cestu loďou, ktorou putovali ľudia z Egypta do Jeruzalema. Kým ostatní tam putovali, aby sa mohli pokloniť Bohu na svätým miestach, jej pohnútkou bola myšlienka, že v tých davoch ľudí ľahšie nájde mužov, ktorí budú ochotní ukojiť jej vášeň. V Jeruzaleme sa zo zvedavosti pridala k davu ľudí, ktorí sa išli pokloniť drevu svätého kríža v Chráme Kristovho vzkriesenia. Nemohla však prekročiť prah dverí chrámu. Nech sa akokoľvek namáhala, akási tajomná sila jej zabránila vstúpiť dnu. Toto ňou otriaslo natoľko, že ju to priviedlo veľkému pokániu počas 40 rokov na púšti.            Myslím si, že zatvorené chrámy počas súčasnej pandémie, by mali nami podobne otriasť, ako svätou Máriou Egyptskou. Tento mikroskopický vírus otriasa celým svetom a spôsobil to, čo sme ešte v živote nezakúsili – dvere chrámu sú pred nami zatvorené. Zaiste chápeme význam tohto opatrenia, ale keď sa na túto situáciu pozrieme duchovným okom, možno nám príde myšlienka, že sme azda v Božích očiach rovnako nehodní ako bola svätá Mária Egyptská a takýmto spôsobom nás chce priviesť k pokániu a náprave, ako sa to stalo aj v jej živote.            Môžeme namietať – a celkom správne, že do chráme predsa chodíme preto, aby sme skrze sviatosti boli posvätení a privedení k hlbšiemu vzťahu s Bohom. To je určite pravdou, ale skúsme nad tým predsa len trochu hlbšie porozmýšľať.            Keď čítame diela svätých učiteľov duchovného života, tak s určitým prekvapením zistíme, že prijímaniu sviatostí dávajú len veľmi malý priestor. Keď čítame diela svätého Jána Kassiána, svätého Jána Klimaka alebo svätého Izák Sýrskeho, tak sa nám môže zdať, že túto časť duchovného života úplne opomínajú. Je to preto, že prijímanie sviatostí bolo pre nich niečím tak prirodzeným, že sa tomu ani tomu nevenovali vo svojich inštrukciách pre pestovanie duchovného života. Ale veľmi veľký dôraz kládli na spôsoby ako konať pokánie, ako spoznávať a vykoreňovať hriešne vášne zo srdca, ako pestovať čnosti, ako nadobúdať čistotu mysle, duše a tela, ako dosiahnuť čistú modlitbu. Keď si prejdeme toto ich učenie, tak môžeme spozorovať, že táto oblasť duchovného snaženia takmer úplne absentuje v našom chápaní duchovného života. Dalo by sa povedať, že sme takmer výlučne sústredení na svätú liturgiu a prijímanie Eucharistie. A celkom správne to má byť to najcennejšie v našom živote, ale keď chýba spomínané úsilie o svätosť života, ako nám ho predstavujú spomínaní svätí Otcovia, tak k tomuto vzácnemu okamihu prijímania Eucharistie môžeme pristúpiť nepripravení, nehodní a v Božích očiach tento akt môže byť vnímaný ako pohŕdavá opovážlivosť až rúhanie. Nemyslím tým teraz na stav ťažkého hriechu, ktorý by to spôsobil, ale skôr na chýbajúcu túžbu po svätosti a po večnom živote, ktorá sa tak neprejavuje v našom každodennom živote. Žijeme podľa tohto sveta a pritom očakávame posvätenie Eucharistiou pri zachovaní tohto nášho štýlu života.            Otrasenie duše, ktoré pocítila svätá Mária Egyptská, keď jej nebolo dovolené vstúpiť tajomnou silou do chrámu, spôsobilo, že sa vydala na cestu hlbokého pokánia. Kiež by otras, ktorý v nás vyvolalo zatvorenie chrámov počas tejto pandémie, nás priviedol k správnemu chápaniu duchovného života, bez jeho limitovania iba na sviatostný život, ale k pochopeniu dôležitosti  pokánia a nadobúdania čností vo všetkých aspektoch každodenného života.


27.05.2011 | Čítanosť(4944)
Téma: Človek / Duchovný život
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
27.06.2003 | Čítanosť(3502)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet