26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Videl si, že Boh sa stal človekom a zostúpil na zem pre tvoju spásu a toľko trpel. A ešte rozmýšľaš a nechápeš, ako je možno odpúšťať krivdy spolubratom.

~sv. Ján Zlatoústy~

14.09.2020 - Miron
čítanosť24 reakcie0
(Share 5 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.61.2 / Dva druhy sĺz 2

Myšlienky... 236/2020

            V duchovnej literatúre a pri čítaní životov svätých sa často stretneme s darom sĺz. Svätý Izák Sýrsky na viacerých miestach vo svojich homíliách vysvetľuje tento dar. Ale bolo by azda dobré zhrnúť si v skratke toto učenie.            Na začiatku je potrebné upozorniť, že tento dar nemôžeme zamieňať s prirodzenou reakciou na rôzne emócie, ktorá je tak bežná u citlivejších ľudí. Je potrebné na to pamätať, aby sme neupadli do duchovného klamu.            Aj keď nie je možné vtesnať prijatie tohto daru do nejakých pravidiel alebo zákonitostí, predsa môžeme trochu priblížiť stav človeka, je pripravený na prijatie tohto daru. Je potrebné si spomenúť na učenie svätých Otcov, ktorí hovoria, že človek pozostáva z troch časti: telo, duša a duch. Niekedy tento duch nazývajú dušou duše. Je to niečo, čo Boh vdýchol do človeka pri jeho stvorení. Prejavuje sa bázňou Božou, hlasom svedomia a túžbou po Bohu. Je možno nájsť veľa príkladov na vysvetlenie týchto troch zložiek v človeku. Myslím si, že na tomto mieste sa hodí práve ten najjednoduchší. Hovorí, že následkom straty raja sa vytratila harmónia a správna spolupráca medzi týmito tromi časťami. Telo chce vládnuť nad mysľou a duchom, aby sa mu dostávalo naplneniu svojich pôžitkov. Rovnako tak chce vládnuť duša, ktorá sa chce nasýtiť túžbami vášní, ktoré sa v nej nachádzajú. Správny poriadok je však tento: duch má vládnuť duši aj telu. Cieľom duchovného života a všetkých asketických prostriedkov, ktoré používame, je odovzdanie vlády duchu. Keď mu podrobíme svoju dušu i telo, duch nadobúda jasné poznanie, kto je Boh a kto je človek, a z tohto poznania svojej nehodnosti pred Bohom prichádza veľká skrúšenosť a kajúcnosť. Toto je stav, kedy je človek pripravený na dar sĺz. Ak slzy prídu, tak je to najprv bolestivý zážitok, lebo sú spojené s veľkou skľúčenosťou srdca, s priam fyzickou bolesťou zraneného srdca nad vlastnými hriechmi. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že každý musí prejsť týmto prvým druhom sĺz. Je to čas hlbokého očisťovania. Znakom, že človek prijal milosrdenstvo a milosť je príchod druhého druhu sĺz. Svätý Izák Sýrsky ich charakterizuje takto: „Tieto slzy robia telo spanilým a mažú ho akoby s olejom. Vylievajú sa bez skrúšenosti. Nielenže mažú telo akoby s olejom ale tiež menia črty a výraz človeka... a radosť je vtlačená do tváre.“            Svätý Teofan Zatvornik hovorí, že táto zmena je viditeľná pre druhých a dáva niekoľko príkladov na potvrdenie tvrdenia svätého Izáka o „radosti vtlačenej do tváre“.            Uvažovanie o tomto dare sĺz by nás však nemalo viesť k bezcennému oddávaniu sa bezcenných fantázií, ale skôr k oslave Boha za veľké veci, ktoré koná v ľuďoch a k túžbe pokoriť všetky vášne a odovzdať vládu nad telom a dušou nášmu duchu, aby sme azda raz boli uznaní za hodných prijať tiež tento dar.


25.06.2003 | Čítanosť(1435)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1189)
Téma: Askéza


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet