15.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Chorý človek je ako mesto po kapitulácií. Nový život vojde do neho rôznymi cestami, nasávať ho bude celým telom, všetkými pórmi kože.

~Alexander Fedorowicz ~

20.06.2020 - Miron
čítanosť85 reakcie0
(Share 9 0)


Téma: Pole / 4.26.13-14 / Povzbudenia na cestu

Myšlienky... 201/2020

            Moji drahí bratia mnísi! Neváhajme vo svojom odhodlaní, ani nezúfajme! Nevenujme pozornosť démonom, ktorí neprestajne spochybňujú našu zvolenú cestu; nevenujme pozornosť mienkam a radám ľudí, ktoré sú vyslovené buď z neznalosti alebo telesnosti alebo zo zlej vôle. Verme v Pána nášho Boha, ktorý sľúbil, že nás vypočuje a pomôže nám, ak mu ostaneme verní. Potvrďme svoju vernosť skrze neustálu túžbu po Ňom a neustále pokánie pre naše nestále úsilie. Je nemožné príležitostne viac alebo menej nezaváhať v našom odhodlaní, či už kvôli našej slabosti alebo našich obmedzení, zapríčinenej zranením našej prirodzenosti hriechom alebo prefíkanosťou našich neviditeľných nepriateľov alebo útokom znásobených pokušení. Máme iba krátky čas na prácu! Máme iba krátky zápas s nami samými! Skoro príde hodina smrti a vytrhne nás z vyčerpávajúceho zápasu a nebezpečenstva pádu do hriechu. Och! Nech v tej hodine, pred bránou večnosti, uvidíme vystreté ruky Nebeského Otca a počujeme jeho utešujúci hlas: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 23).            Do tejto hodiny pokračujme statočne v boji, nikdy neverme nášmu telu, nikdy neverme zjavnému vymiznutiu vášní. Ktokoľvek vloží vieru v seba a v umŕtvovanie svojho tela, vo vlastnú bezvášnivosť a stav milosti – ten bude vystavený hrozným pokušeniam. (Pole, kapitola 26, odstavec 13-14.)            Tieto slová svätý Ignác Briančaninov venuje na povzbudenie mníchov. Pri ich čítaní si však uvedomíme, že svojím významom presahujú hranice mníšskeho života. Nie je v nich obsiahnuté nič, čo by nebolo platné pre každého kresťana.            Povzbudenie pre vytrvanie na ceste k svätosti, volanie k pokániu za chvíľky zaváhania, statočnosť v duchovnom zápase, pamätanie na smrť, varovanie pred prílišnou sebadôverou – to všetko má mať svoje miesto v živote kresťana. Je preto dobré si vložiť natrvalo tieto výzvy do srdca a často si ich pripomínať, aby prípadná váhavosť srdca nás nezastavila v našom zápase o dosiahnutie neba.


25.06.2003 | Čítanosť(987)
Téma: Čistota / Svedectvo
25.06.2003 | Čítanosť(769)
Téma: Čistota
25.06.2003 | Čítanosť(723)
Téma: Čistota
12.06.2003 | Čítanosť(3151)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(3057)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2997)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet