4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Slovo má nezvyčajnú moc. Vysloviť slovo znamená tvoriť. Vysloviť je vlastne to isté, ako existovať. Hlavný zmysel Starého zákona je zjaviť moc Božieho slova, viesť k jeho pochopeniu, odovzdať ho.

~MARKO IVAN RUPNIK~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1885 reakcie0
(Share 334 0)


Téma: Duchovný život / Mt 19, 16-22

Myšlienky... 204/2002

      Bol to bohatý a mladý muž. Bol naklonený k duchovným veciam. Zdalo sa, že je ochotný počúvať a horlivo sa učiť. Zdalo sa, že túži po duchovnom raste. Azda preto jeho reakcia na Kristove slová bola pre mnohých sklamaním.
      Skúsme odhaliť dôvody, pre ktoré mladík „odišiel smutný“ (Mt 19, 22).
      Prvý dôvod spočíva v tom, že nespoznal Ježiša ako Pána. Prišiel k nemu – evanjelista Marek poznamenáva, že si kľakol (porov. Mk 10, 17) – a spýtal sa: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). Mladík si neuvedomoval pre kým kľačí. Ježiša Krista považoval za človeka hlbokej morálky a múdrosti, ale nespoznal v ňom Božieho Syna. Videl v ňom obdivuhodného učiteľa, ale neuvedomil si, že kľačí pred tým, ktorý je „väčší ako Šalamún“ (Lk 11, 31).
      Druhým dôvodom bolo, že si nebol vedomí svojich hriechov. Predpokladajme, že tento bohatý mladík nikdy neporušil prikázania, ktorá mu Ježiš Kristus vymenovával. Môžeme veriť, že nikoho nezabil, ale len ťažko uveríme, že nemal takýto úmysel. Môžeme veriť, že nikdy nescudzoložil, ale len ťažko uveríme, že by nebol scudzoložil v srdci. A rovnako ťažko uveríme, že jeho slová boli vždy pravdivé. Je zaujímavé, že Ježiš Kristus mu vymenováva len tie prikázania, ktoré sa dotýkajú vzťahov medzi ľuďmi. Prikázania, ktoré sa dotýkajú vzťahu človeka a Boha vynecháva. Ak by ich napĺňal, ihneď by spoznal v Ježišovi Božieho Syna. Toho však nebol schopný rovnako ako nebol schopný povedať skutočnú pravdu o svojom správaní.
      Tretí dôvod nachádzame v jeho otázke: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). Hovorí sa, že bohatí ľudia nadobúdajú presvedčenie, že vzhľadom na svoje bohatstvo dokážu všetko, čo si zaumienia. Bohatý mladík nehľadal dar spásy. Bol presvedčený, že dokáže urobiť čokoľvek, len potreboval vedieť, čo to má byť. Spása však nie je dielom človeka, ale Božej milosti.
      Posledným dôvodom je odmietnutie Ježišovho pozvania: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 20). Ježiš Kristus mu dáva poslednú šancu – napriek tomu, že ho nespoznal ako Božieho Syna, napriek tomu, že bol slepý k sebe samému i napriek tomu ne nerozumel Božiemu plánu spásy. Apoštoli tiež plne nechápali Božstvo Ježiša Krista a rovnako plne nechápali Boží plán spásy, ale boli pri Ježišovi, nasledovali ho. Mali ochotu načúvať a učiť sa. Mnoho toho nechápali, ale boli otvorení pre Ježišove slová. Pozvanie bohatého mladíka k nasledovaniu bolo veľkou šancou, ktorú Kristus veľkodušne ponúkol. V spoločenstve učeníkov zhromaždených okolo Spasiteľa mohol bohatý mladík dôjsť k správnemu poznaniu Ježiša Krista i svojej duše. Mohol dôjsť k správnemu pochopeniu Božieho plánu spásy. Bola to šanca, aby našiel správnu odpoveď na svoju otázku: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16).
27.05.2011 | Čítanosť(4926)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4177)
Mt 19, 16-26
12.06.2003 | Čítanosť(3532)
Mt 19, 27-30
27.06.2003 | Čítanosť(3476)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet